Börja forska

Är du intresserad av att veta mer och fördjupa dig inom något av våra ämnen? Då kan en karriär inom forskning vara rätt för dig. Ansök till vår forskarutbildning i naturgeografi och hjälp oss med att hitta svar på obesvarade frågor för framtiden.

 

Forskarutbildning i naturgeografi

Som forskarstuderande, eller doktorand vid institutionen kommer du att ingå i någon av våra fyra forskargrupper: Geomorfologi och glaciologi, Hydrologi, permafrost och miljösystem, Klimatvetenskap och kvartärgeologi eller Landskap, miljö och geomatik.

De vanligaste orden (Word Cloud) i våra avhandlingar under de senaste 10 åren. Foto Helle Skånes.
De vanligaste orden (Word Cloud) i våra avhandlingar under de senaste 10 åren. Fotograf Helle Skånes.

En utbildning på forskarnivå är fyra år lång och resulterar i en doktorsexamen, vilket är den högsta akademiska examen i Sverige. Det finns även en kortare tvåårig forskarutbildning som avslutas med en licentiatexamen. 

Som doktorand, tränas du i problemlösning, kritisk tänkande, och att använda vetenskapliga metoder. Du lär dig även att både arbeta självständigt samt att samarbeta med andra forskare.

Information om forskarutbildning i naturgeografi

Lediga doktorandplatser vid institutionen

 

Kontakt

Om du har frågor kring forskarututbildningen så kan du vända dig till studierektor för forskarnivå eller ämnesansvarig för forskarutbildningsämnet Naturgeografi.

 

Studierektor för forskarutbildningen

 

Ämnesansvarig professor

På denna sida