Publikationer

Våra forskare och studenter producerar årligen en stor mängd publikationer av hög vetenskaplig kvalitet. Sedan 2007 registreras dessa i DiVA, Digitala Vetenskapliga arkivet.

 

Årsrapporter

Varje år sammanfattas institutionens verksamhet i en årsrapport. Den senaste kan hämtas från länken nedan.

Annual Report 2021 (15875 Kb)

Annual Report 2021
 

DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet

Vetenskapliga publikationer av våra forskare finns sedan 2007 i det Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA. I DiVA hittar du även studentuppsatser sedan 2006.

Sök i DiVA

 

Tidigare avhandlingsserier

Här hittar du våra avhandlingar i Naturgeografi 1944-2008 och i Kvartärgeologi 2001-2008.

 

Stockholms universitetsbibliotek

Genom Stockholms universitetsbibliotek får du som har ett universitetskonto bland annat tillgång till databaser och Nationalencyklopedien men även fulltextartiklar i väldigt många e-tidskrifter.

Sök i bibliotekskatalogen, gå självstudiekurs i informationssökning och mycket mera.

Stockholms universitetsbibliotek

 

Kontakt

Administrativ chef

Våra publikationer i DiVA

I DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) finns alla publikationer av Stockholms universitets forskare och lärare från och med 2007.

På denna sida