Publikationer

Våra forskare och studenter producerar årligen en stor mängd publikationer av hög vetenskaplig kvalitet. Sedan 2007 registreras dessa i DiVA, Digitala Vetenskapliga arkivet.

 

Årsrapporter

Varje år sammanfattas institutionens verksamhet i en årsrapport (på engelska). Den senaste kan hämtas från länken nedan.

Annual Report 2023 (4293 Kb)

 

Tidigare avhandlingsserier

Här hittar du våra avhandlingar i Naturgeografi 1944–2008 och i Kvartärgeologi 2001–2008.

 

Stockholms universitetsbibliotek

Genom Stockholms universitetsbibliotek får du som har ett universitetskonto bland annat tillgång till databaser och Nationalencyklopedien men även fulltextartiklar i väldigt många e-tidskrifter.

Sök i bibliotekskatalogen, gå självstudiekurs i informationssökning och mycket mera.

Stockholms universitetsbibliotek

Våra publikationer i DiVA

I DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) finns alla publikationer av Stockholms universitets forskare och lärare från och med 2007.

På denna sida