Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i geografi

 • 180 hp

Sällan har det funnits en tid då så mycket händer både globalt och lokalt– i så snabb takt. Klimatförändringar, omställning till mer hållbara energiformer, migrationsströmmar, urbanisering och globalisering utgör både stora utmaningar och möjligheter.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Dessa och andra frågor utforskas i ett både historiskt och tvärvetenskapligt perspektiv som förenar naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig kunskap. Utbildningen lägger stor vikt vid samband mellan naturmiljö och samhällsutveckling. Det kan handla om människans livsvillkor i relation till exempelvis mat och vattenförsörjning, markanvändning och resurskonflikter. Ämnet har tydlig koppling till flera andra ämnen, som exempelvis biologi, statskunskap och informationsteknik. Fältstudier i olika miljöer är viktiga inslag, och utbildningen ger sammantaget ett unikt vetenskapligt helhetsperspektiv av stor relevans för arbetsmarknaden.

Kandidatprogrammet i geografi ges av Institutionen för naturgeografi tillsammans med Kulturgeografiska institutionen.

 • Programöversikt

  Kandidatprogrammet är en treårig utbildning som leder fram till kandidatexamen i geografi. De tre första terminerna följer du obligatoriska kurser som ger dig grunderna i ämnet.

  Efterföljande två och en halv termin läser du kurser du väljer själv, dels i form av fördjupningskurser inom ämnet valbara kurser (År 2 och år 3 läses 45 hp valbara kurser i ämnet geografi, varav maximalt 30 hp får vara avancerade kurser), dels i form av valfria kurser (30 hp) du anser dig ha behov av t.ex. inom språk, internationella realationer, ekonomisk historia, statvetenskap, juridik, ekonomi, biologi, statistik etc. Du kan även välja en praktikperiod på fem eller tio veckor då du är ute och arbetar på ett företag eller organisation som använder geografisk kompetens. Utbildningen avslutas med ett examensarbete motsvarande 15 hp.

  Utbildningen innehåller utöver ämnesteori ett stort inslag av tillämpningar och praktiskt lärande i form av fältarbeten i skilda miljöer, laborationer och övningar av olika karaktär samt självständiga och gruppbaserade projekt. Fältstudier i Sverige och utomlands är centrala i utbildningen. En viktig praktisk del av utbildningen handlar om att du får lära dig att samla in, bearbeta och presentera information av olika slag med hjälp av olika tekniker och metoder som GIS, fjärranalys med satellit- och flygbilder, kartor, intervjuteknik och statistik.

  År 1

  Hösttermin

  Geografi I, 30 hp

  Vårtermin

  Geografi II, 30 hp

  År 2

  Hösttermin

  Geografi III, 30 hp

  Vårtermin

  Valfria eller valbara kurser, 30 hp

  Från termin 4 fram till termin 6 läser du valbara kurser (45 hp) eller valfria kurser (30 hp). Valbara kurser är kurser inom ämnet och dessa kurser varierar från termin till termin. Exempel på valbara kurser höstterminen 2020 och vårterminen 2021:

  • Boende, segregation och flyttningar, 7,5 hp
  • Ekologisk ekonomi, 7,5 hp
  • Ekosystemtjänstförvaltning, 7,5 hp
  • GIS och rumslig analys II och III, 7,5 hp
  • Genus och geografi, 7,5 hp
  • Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp
  • Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys, 15 hp
  • Glaciärer och högalpin miljö, 7,5 hp
  • Historisk landskapsgeografi 7,5 hp
  • Hållbar konsumtion, 7,5 hp 
  • Hållbar samhällsutveckling, 30 hp
  • Kartografi och kartframställning, 15 hp
  • Klimat och samhälle, 15 hp
  • Kvartärgeologi, 7,5 hp
  • Miljövård och miljöarbete, 15 hp
  • Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv 7,5 hp
  • Naturgeografiskt projektarbete, 7,5 hp
  • Planeringens utmaningar i det globala syd 7,5 hp
  • Praktik i geografi, 7,5 hp eller 15 hp
  • Urban governance, 7,5 hp

  År 3

  Hösttermin

  Valfria eller valbara kurser, 30 hp

  Vårtermin

  Valfria eller valbara kurser, 15 hp

  Geografi, examensarbete, 15 hp

 • Arbetsmarknad och karriär

  Som geograf har du bred kunskap och färdigheter med fokus på analys av samband mellan människa, samhälle, miljö och jordens förändringsprocesser. Geografer arbetar med omvärldsfrågor som bland annat handlar om gränsöverskridande miljöproblem såsom vattenfrågor, klimatförändringar, markanvändning och markförstörelse, hälsa och ohälsa. Och andra frågor som berör människans livsmiljö som bebyggelse och samhällsplanering. Geografer har en naturlig arbetsmarknad över hela världen med frågor som rör samhällsplanering och resurshantering. En del av den geografiska kompetensen innebär att kunna identifiera och konkretisera rumsliga frågeställningar som rör människans livsmiljö och hantera såväl naturvetenskapliga som samhällsvetenskapliga analysmetoder. Denna förmåga till helhetsperspektiv har fått allt större efterfrågan inom ekonomi, affärsliv, internationell handel, turism och miljövård. Geografiska kunskaper är även viktiga inom verksamheter som sysslar med samhällets sårbarhet som räddningsverk, länsstyrelser och kommuner etc. Universitetsutbildning i geografi ger ämnesbehörighet att undervisa i geografi i grundskola och på gymnasiet, om du tänker dig en bana som lärare.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Karin Persson
  E-post: karin.persson@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

  Programansvar
  Lars-Ove Westerberg
  Institutionen för naturgeografi
  E-post: lars-ove.westerberg@natgeo.su.se

  Peter Kinlund
  Kulturgeografiska institutionen
  E-post: peter.kinlund@natgeo.su.se