Go to this page on our english site

Masterprogram i miljövård och fysisk planering

  • 120 hp

Miljöfrågor är komplexa. En systemsyn krävs för att förstå dagens multidisciplinära miljöproblem liksom för att identifiera möjliga långsiktiga lösningar och alternativ. Programmet genomsyras av en systemsyn på miljöproblemen. Genom programmet får du ett systemperspektiv på miljöledning och fysik planering, planprocesser, internationella och gränsöverskridande miljöfrågor och miljöstyrning. Programmet bygger på kunskaper motsvarande ett kandidatprogram i samhällsplanering, miljövetenskap, geografi, geovetenskap, biologi eller biogeovetenskap.

Lärare på utbildningen kommer, förutom från institutionen, från andra institutioner vid Stockholms universitet, KTH, andra universitet, myndigheter, organisationer och företag.

Innehåll och omfattning

Programmet är tvåårigt och första året ges fyra obligatoriska kurser. Första kursen ger grunder i systemanalys och modellering men kräver inte någon tidigare modelleringsvana. Miljökonsekvensbeskrivningar syftar till att ta fram ett ur miljösynpunkt allsidigt beslutsunderlag inför konkret exploatering. Kursen Miljövård och samhällsplanering ger en integration av miljöfrågor i samhällsplaneringen och du får dessutom arbeta med en miljövårdsrelaterad utredning. Den sista kursen Internationell miljövård har fokus på internationella miljöproblemens karaktär, samt den internationella miljövårdens framväxt och arbetssätt.

Andra året finns möjlighet att läsa valfria kurser upp till 30 hp och möjlighet till att inkludera praktik, vilket ger dig möjlighet att profilera din utbildning och kompetens efter intresse, bakgrund och behov. Examensarbetet kan omfatta 30, 45 eller 60 hp.

Obligatoriska kurser

Tillämpad modellering för miljöanalys, 15 hp

Miljökonsekvensbeskrivningar, MKB, 15 hp

Miljövård och samhällsplanering, 15 hp

Internationell miljövård, 15 hp

Ansökningshandlingar

Utöver de handlingar som står angivna på antagning.se behöver du skicka in ansökningshandlingar som är specifika för detta program: Personligt brev (maximalt en sida) och CV.

Mer information finner du på utbildningens hemsida.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen