Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i miljövård och fysisk planering

Miljöfrågor är komplexa. En systemsyn krävs för att förstå dagens multidisciplinära miljöproblem liksom för att identifiera möjliga långsiktiga lösningar och alternativ.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - program

Information till dig som har sökt program höstterminen 2024.

Antagningsbesked med svarskrav

Gå in på Mina sidor på antagning.se för att svara på ditt antagningsbesked efter första urvalet. Du måste tacka ja till det program du är antagen eller reservplacerad på annars förlorar du din plats.

Blir du antagen/reservplacerad efter andra urvalet behöver du inte svara via antagning.se.

Är du antagen (VI) med villkor till programmet? Då måste du senast i samband med terminsstart styrka din behörighet.

Reservplats

Om du har fått en reservplats kan du komma in på din önskade utbildning om någon tackar nej till sin plats. I vissa fall kallas även reserver till uppropet.

Efteranmälan (Sen anmälan)

Den 15 juli öppnar sen anmälan till höstterminen 2024 för de kurser där det kan finnas möjlighet till lediga studieplatser. Vill du göra en sen anmälan till någon av våra kurser måste du göra det via antagning.se. Går det inte att anmäla sig via antagning.se är kursen full och vi tar inte emot fler reserver.

Kursinformation via e-post

I mitten av juli kommer kurs- och programinformation att skickas till antagna och reserver via den e-postadress som angetts vid ansökan via antagning.se. Du kan också hitta information om schema och litteratur på kursens hemsida. Observera att programmens upprop kan ske veckan före terminsstart.

Bevaka den e-postadress du använt vid ansökan via antagning.se eller Ladok för studenter. Glöm inte att också bevaka din skräppost.

Webbregistrering

Registrering sker via webben i förväg och utförlig information om vad som gäller för din utbildning kommer att finnas i det informationsmaterial som skickas ut. Webbregistrering gör du via Ladok för studenter.

Funktionsnedsättning - så här ansöker du om stöd

För dig som har en varaktig funktionsnedsättning och tror att du kommer att behöva pedagogiskt stöd för studierna, då kan du ansöka om stöd och anpassningar via Studera med funktionsnedsättning. Kontakta dem i god tid innan terminen startar för att kunna få det stöd du behöver vid terminstart. När du har ditt Nais-intyg kontaktar du studievägledaren för ett möte där vi går igenom de anpassningar du rekommenderas.

Kontakt

Under ledigheter kan det dröja innan du får svar på frågor från oss på studieadministrationen, se Kontakt längst ned på kurssidan eller programsidan. Har du akuta frågor om antagning eller annat kan du vända dig till Studenthuset och Infocenter vid Stockholms universitet.

 

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Programmet genomsyras av en systemsyn på miljöproblemen. Genom programmet får du ett systemperspektiv på miljöledning och fysik planering, planprocesser, internationella och gränsöverskridande miljöfrågor och miljöstyrning. Programmet bygger på kunskaper motsvarande ett kandidatprogram i samhällsplanering, miljövetenskap, geografi, geovetenskap, biologi eller biogeovetenskap.

Lärare på utbildningen kommer, förutom från institutionen, från andra institutioner vid Stockholms universitet, KTH, andra universitet, myndigheter, organisationer och företag.

 • Programöversikt

  Masterprogrammet som är på två år har följande upplägg 

  60 hp obligatoriska kurser
  0–30 hp valfria kurser
  30 hp (alternativt 45 eller 60 hp) självständigt obligatoriskt arbete

  Programmet är tvåårigt och första året ges fyra obligatoriska kurser. Första kursen ger grunder i systemanalys och modellering men kräver inte någon tidigare modelleringsvana. Miljökonsekvensbeskrivningar syftar till att ta fram ett ur miljösynpunkt allsidigt beslutsunderlag inför konkret exploatering. Kursen Miljövård och samhällsplanering ger en integration av miljöfrågor i samhällsplaneringen och du får dessutom arbeta med en miljövårdsrelaterad utredning. Den sista kursen Internationell miljövård har fokus på internationella miljöproblemens karaktär, samt den internationella miljövårdens framväxt och arbetssätt. Andra året finns möjlighet att läsa valfria kurser upp till 30 hp och möjlighet till att inkludera praktik, vilket ger dig möjlighet att profilera din utbildning och kompetens efter intresse, bakgrund och behov.

  Examensarbetet utgörs av minst 30 hp och skrivs under vårterminen år två (30 hp utgör rekommenderat ordinarie upplägg medan 45-60 hp är möjligt efter samråd och godkännande av programansvarig).

  År 1

  Hösttermin

  (HT23 
  Tillämpad modellering för miljöanalys, 15 hp

  HT24 
  Systemanalys för miljövård, 15 hp (GE7093)

  Miljökonsekvensbeskrivningar, 15 hp (GE7071)

  Vårtermin

  Miljövård och samhällsplanering, 15 hp (GE7083)

  Internationell miljövård, 15 hp (GE7084)

  År 2

  Under sista året skriver du ett examensarbete, rekommenderat ordinarie upplägg är 30 hp medan 45-60 hp är möjligt efter samråd och godkännande av programansvarig. Antal valfria kurser du kan välja beror på examensarbetets omfattning.

  Miljövård och fysisk planering, examensarbete, 30/45/60 credits (GE9026)

 • Så ansöker du

  Ansökan till programmet görs via www.antagning.se.

  Obligatorisk dokumentation

  Utöver de handlingar som står angivna på www.antagning.se behöver du skicka in ansökningshandlingar som är specifika för detta program:

  1. Personligt brev (maximalt en sida)
   Läs gärna mer under FAQ – Vanliga frågor och svar
  2. CV

  Om du fortfarande studerar mot en kandidatexamen när du ansöker till programmet ska du i det personliga brevet förklara vilka kurser och hur många poäng som återstår innan du har 180 hp inklusive det självständiga arbetet.

  Alla ansökningshandlingar ska laddas upp enligt instruktioner som finns på antagning.se.

 • Mer information

  Examen

  Masterprogrammet i miljövård och fysisk planering, 120 hp leder till följande examen: Naturvetenskaplig masterexamen (120 högskolepoäng) i Miljövård och fysisk planering

  Gör följande vid examensansökan via Ladok för studenter

  • Examen: Naturvetenskaplig masterexamen, 120 hp
  • Inriktning: Ingen inriktning
  • Huvudområde: Miljövård och fysisk planering
 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Programansvar
  Salim Belyazid
  E-post: salim.belyazid@natgeo.su.se

  Studievägledare, studentexpedition och fler kontakter
  Kontakt