Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i miljövård och fysisk planering

Miljöfrågor är komplexa. En systemsyn krävs för att förstå dagens multidisciplinära miljöproblem liksom för att identifiera möjliga långsiktiga lösningar och alternativ.

Programmet genomsyras av en systemsyn på miljöproblemen. Genom programmet får du ett systemperspektiv på miljöledning och fysik planering, planprocesser, internationella och gränsöverskridande miljöfrågor och miljöstyrning. Programmet bygger på kunskaper motsvarande ett kandidatprogram i samhällsplanering, miljövetenskap, geografi, geovetenskap, biologi eller biogeovetenskap.

Lärare på utbildningen kommer, förutom från institutionen, från andra institutioner vid Stockholms universitet, KTH, andra universitet, myndigheter, organisationer och företag.

Tillämpad modellering
Modellering vid miljöanalys. Foto Ingrid Stjernquist.
 • Programöversikt

  Masterprogrammet som är på två år har följande upplägg 

  60 hp obligatoriska kurser
  0-30 hp valfria kurser
  30-60 hp självständigt arbete (obligatoriskt)

  Programmet är tvåårigt och första året ges fyra obligatoriska kurser. Första kursen ger grunder i systemanalys och modellering men kräver inte någon tidigare modelleringsvana. Miljökonsekvensbeskrivningar syftar till att ta fram ett ur miljösynpunkt allsidigt beslutsunderlag inför konkret exploatering. Kursen Miljövård och samhällsplanering ger en integration av miljöfrågor i samhällsplaneringen och du får dessutom arbeta med en miljövårdsrelaterad utredning. Den sista kursen Internationell miljövård har fokus på internationella miljöproblemens karaktär, samt den internationella miljövårdens framväxt och arbetssätt. Andra året finns möjlighet att läsa valfria kurser upp till 30 hp och möjlighet till att inkludera praktik, vilket ger dig möjlighet att profilera din utbildning och kompetens efter intresse, bakgrund och behov. Examensarbetet kan omfatta 30, 45 eller 60 hp. 

  År 1

  Hösttermin

  Tillämpad modellering för miljöanalys, 15 hp

  Miljökonsekvensbeskrivningar, 15 hp

  Vårtermin

  Miljövård och samhällsplanering, 15 hp

  Internationell miljövård, 15 hp

  År 2

  Under sista året skriver du ett examensarbete. Beroende på om du vill skriva ett examensarbete om 30, 45 eller 60 hp kan du välja valfria kurser om i olika omfattning: Examensarbete i miljövård, miljöanalys och fysisk planering 30/45/60 credits.

 • Så ansöker du

  Ansökan till programmet görs via www.antagning.se och sista ansökningsdag är den 17 januari 2022.

  Obligatorisk dokumentation

  Utöver de handlingar som står angivna på www.antagning.se behöver du skicka in ansökningshandlingar som är specifika för detta program:

  1. Personligt brev (maximalt en sida)
   Läs gärna mer under FAQ – Vanliga frågor och svar
  2. CV

  Om du fortfarande studerar mot en kandidatexamen när du ansöker till programmet ska du i det personliga brevet förklara vilka kurser och hur många poäng som återstår innan du har 180 hp inklusive det självständiga arbetet.

  Alla ansökningshandlingar ska laddas upp enligt instruktioner som finns på antagning.se.

 • Mer information

  Examen

  Masterprogrammet i miljövård och fysisk planering, 120 hp leder till följande examen: Naturvetenskaplig masterexamen (120 högskolepoäng) i Miljövård och fysisk planering

  Gör följande vid examensansökan via Ladok för studenter

  • Examen: Naturvetenskaplig masterexamen, 120 hp
  • Inriktning: Ingen inriktning
  • Huvudområde: Miljövård och fysisk planering
 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Erik Hansson
  E-post: erik.hansson@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Programansvar
  Salim Belyazid
  E-post: salim.belyazid@natgeo.su.se