Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i miljövård och fysisk planering

Miljöfrågor är komplexa. En systemsyn krävs för att förstå dagens multidisciplinära miljöproblem liksom för att identifiera möjliga långsiktiga lösningar och alternativ.

Programmet genomsyras av en systemsyn på miljöproblemen. Genom programmet får du ett systemperspektiv på miljöledning och fysik planering, planprocesser, internationella och gränsöverskridande miljöfrågor och miljöstyrning. Programmet bygger på kunskaper motsvarande ett kandidatprogram i samhällsplanering, miljövetenskap, geografi, geovetenskap, biologi eller biogeovetenskap.

Lärare på utbildningen kommer, förutom från institutionen, från andra institutioner vid Stockholms universitet, KTH, andra universitet, myndigheter, organisationer och företag.

 • Programöversikt

  Masterprogrammet som är på två år har följande upplägg 

  60 hp obligatoriska kurser
  0-30 hp valfria kurser
  30 hp (alternativt 45 eller 60 hp) självständigt obligatoriskt arbete

  Programmet är tvåårigt och första året ges fyra obligatoriska kurser. Första kursen ger grunder i systemanalys och modellering men kräver inte någon tidigare modelleringsvana. Miljökonsekvensbeskrivningar syftar till att ta fram ett ur miljösynpunkt allsidigt beslutsunderlag inför konkret exploatering. Kursen Miljövård och samhällsplanering ger en integration av miljöfrågor i samhällsplaneringen och du får dessutom arbeta med en miljövårdsrelaterad utredning. Den sista kursen Internationell miljövård har fokus på internationella miljöproblemens karaktär, samt den internationella miljövårdens framväxt och arbetssätt. Andra året finns möjlighet att läsa valfria kurser upp till 30 hp och möjlighet till att inkludera praktik, vilket ger dig möjlighet att profilera din utbildning och kompetens efter intresse, bakgrund och behov.

  Examensarbetet utgörs av minst 30 hp och skrivs under vårterminen år två (30 hp utgör rekommenderat ordinarie upplägg medan 45-60 hp är möjligt efter samråd och godkännande av programansvarig).

  År 1

  Hösttermin

  Tillämpad modellering för miljöanalys, 15 hp

  Miljökonsekvensbeskrivningar, 15 hp

  Vårtermin

  Miljövård och samhällsplanering, 15 hp

  Internationell miljövård, 15 hp

  År 2

  Under sista året skriver du ett examensarbete, rekommenderat ordinarie upplägg är 30 hp medan 45-60 hp är möjligt efter samråd och godkännande av programansvarig. Antal valfria kurser du kan välja beror på examensarbetets omfattning. Examensarbete i miljövård, miljöanalys och fysisk planering 30/45/60 credits.

 • Så ansöker du

  Ansökan till programmet görs via www.antagning.se och sista ansökningsdag är den 16 januari 2023.

  Obligatorisk dokumentation

  Utöver de handlingar som står angivna på www.antagning.se behöver du skicka in ansökningshandlingar som är specifika för detta program:

  1. Personligt brev (maximalt en sida)
   Läs gärna mer under FAQ – Vanliga frågor och svar
  2. CV

  Om du fortfarande studerar mot en kandidatexamen när du ansöker till programmet ska du i det personliga brevet förklara vilka kurser och hur många poäng som återstår innan du har 180 hp inklusive det självständiga arbetet.

  Alla ansökningshandlingar ska laddas upp enligt instruktioner som finns på antagning.se.

 • Mer information

  Examen

  Masterprogrammet i miljövård och fysisk planering, 120 hp leder till följande examen: Naturvetenskaplig masterexamen (120 högskolepoäng) i Miljövård och fysisk planering

  Gör följande vid examensansökan via Ladok för studenter

  • Examen: Naturvetenskaplig masterexamen, 120 hp
  • Inriktning: Ingen inriktning
  • Huvudområde: Miljövård och fysisk planering
 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Erik Hansson
  E-post: erik.hansson@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Programansvar
  Salim Belyazid
  E-post: salim.belyazid@natgeo.su.se