Miljövård och samhällsplanering, 15 hp

Miljöfrågor blir allt viktigare inom fysisk planering då de är komplexa och invävda i andra politikområden samt att de kräver en bred analys för identifikation av olika potentiella lösningar och aktörsperspektiv. Kursen ger kännedom om teori, metoder och arbetssätt inom fysisk planering utifrån svenska exempel.

Kursen kan eventuellt ges på svenska om endast svenskspråkiga studenter antagits.

Kursen är en obligatorisk kurs i Masterprogram i miljövård och fysisk planering, men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen