Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Miljövård och samhällsplanering

Kursen ger en integration av miljöfrågor i samhällsplaneringen och du får dessutom arbeta med en miljövårdsrelaterad utredning.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Miljöfrågor blir allt viktigare inom fysisk planering då de är komplexa och invävda i andra politikområden samt att de kräver en bred analys för identifikation av olika potentiella lösningar och aktörsperspektiv. Kursen ger kännedom om teori, metoder och arbetssätt inom fysisk planering utifrån svenska exempel.

Kursen ingår i Masterprogram i miljövård och fysisk planering men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Information om planerad undervisning för kursen, kopplat till Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer finns på Institutionens hemsida

 • Kursupplägg

  Delkurser

  • Teori - Miljöfrågor i fysisk planering 7,5 hp
  • Projektarbete, 7,5 hp

  Teori - Miljöfrågor i fysisk planering
  Kursdelen omfattar fysisk planering och planering för natur- och miljövård samt specifika miljökonsekvensbeskrivningar och strategiska miljöbedömningar. Dessutom behandlas regelsystemet inom miljö- och planeringsområdet samt länsstyrelsers och kommuners roller i planeringsprocessen.

  Projektarbete
  Kursdelen omfattar planeringsinriktade projektarbete där teoretiska kunskaper inom miljövårdsområdet tillämpas.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, projektarbeten samt studiebesök.

  Förväntade studieresultat

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • redogöra för metoder och arbetssätt som används vid arbete med miljöfrågor i samhällsplaneringen
  • tillämpa styrmedel som berör miljöfrågor i planeringen
  • självständigt söka relevant information i planeringsarbetet runt miljöfrågor
  • analysera osäkerheter, kunskap och värderingar i miljövårdsrelaterad samhällsplanering
  • genomföra samt skriftligt och muntligt presentera det miljövårdsrelaterade projektarbetet.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Mattias Winterdahl

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Erik Hansson
  E-post: erik.hansson@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Mattias Winterdahl
  E-post: mattias.winterdahl@natgeo.su.se