Stockholms universitet logo, länk till startsida

Geografi och tvärvetenskaplig miljövård

Sällan i historien har det hänt så mycket, både globalt och lokalt, som nu. Klimatförändringar, omställning till mer hållbara energiformer, migrationsströmmar, urbanisering och globalisering utgör både stora utmaningar och möjligheter. Geografi och tvärvetenskaplig miljövård hanterar frågor som dessa i ett brett, tvärvetenskapligt perspektiv.

Ämnesbeskrivning

Geografi

Globala och lokala förändringar sker i dag i snabb takt. Är du intresserad av klimatförändringar, omställning till mer hållbara energiformer, olika miljöproblem, migration, urbanisering och globalisering – då är geografi ditt ämne!

Frågor som dessa studeras historiskt och tvärvetenskapligt, där naturvetenskap och samhällsvetenskap förenas. Du får kunskaper om människans livsvillkor i relation till exempelvis mat- och vattenförsörjning, markanvändning, naturkatastrofer och resurskonflikter.

Geografi har en koppling till flera andra ämnen, till exempel geologi, biologi, historia och statskunskap. Du studerar grunderna i natur- och kulturgeografi och bygger på med kunskaper inom exempelvis samhällsplanering, naturresursförvaltning, klimatförändringar och utvecklingsfrågor såsom jordbruksutveckling och urbanisering.

Du får under din utbildning göra fältstudier i olika miljöer, och efter de första kurserna kan du läsa vidare, till exempel om miljövård, samhällsplanering, klimat, vattenresurser och geografiska informationssystem.

Tvärvetenskaplig miljövård

Miljöproblem är komplexa och det krävs en bred analys för att identifiera potentiella lösningar. Genom studier i tvärvetenskaplig miljövård får du förståelse för naturliga och samhälleliga drivkrafter bakom miljöproblem. Ämnet omfattar olika områden, såsom miljövård och miljöarbete, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), grön infrastruktur och hållbar samhällsutveckling.

Arbetsmarknad och karriär

Globalisering och andra omvärldsprocesser gör att kunskaper i geografi och tvärvetenskaplig miljövård efterfrågas allt mer inom exempelvis forskning, myndigheter och organisationer.

Med kompetens inom geografi och tvärvetenskaplig miljövård blir du också attraktiv för konsultföretag verksamma inom ekonomi, turism, miljöarbete och massmedia. Vidare finns en ökande efterfrågan och användning i samhället av geografiska informationssystem (GIS) och övervakning med satellit- och flygbilder.

Utbildningar inom ämnet

Examen

Forskning inom ämnet

Inom ämnet geografi eller tvärvetenskaplig miljövård bedriver vi forskning inom och integrerat mellan fyra olika forskningsenheter: Biogeografi och geomatik, Geomorfologi och glaciologi, Hydrologi, vattenresurser och permafrost samt Klimatvetenskap och kvartärgeologi.

Vid Kulturgeografiska institutionen bedriver vi forskning inom områden som Historisk geografi och landskapsstudier, Befolkningsgeografi, migration och GIS, samt SURE (The Stockholm Urban and Regional Research Environment).

  • Kontakt

    Studievägledare grundnivå
    Studievägledare avancerad nivå