Stockholms universitet

Astronomi

Människan har alltid tittat upp och undrat om stjärnhimlen. Vart kommer allt ifrån och vad kommer att hända i framtiden? Samma mänskliga nyfikenhet ligger fortfarande i botten för astronomi som vetenskap, men nu för tiden använder vi matematik, fysik, kemi och datalogi för att hitta svar.

Ämnesbeskrivning

Är du också nyfiken? Stockholms universitet erbjuder studier i astronomi på alla nivåer. För dig som vill lära känna ämnet finns det introduktionskurser som ges på kvällstid. För dig som vill få gedigna baskunskaper inom fysik, matematik och astronomi finns vårt kandidatprogram. Masterprogrammet ger dig ytterligare fördjupning av dina kunskaper och om du vill satsa på en karriär inom astronomisk forskning erbjuder vi även forskarutbildning.

Programmen riktar sig mot dem som gärna studerar fysik och matematik och som har ett stort intresse för astronomi. De har en stark anknytning till det allra senaste inom utforskningen av universum och du lär dig också att kritiskt granska dagens kunskap och den vetenskapliga metodiken för att utveckla den. Du kommer bland annat att lära dig om stjärnor, planeter, supernovor, svarta hål, galaxer och universums utveckling, där mörk materia och mörk energi spelar en viktig roll.

Där fysikstudier oftast fokuserar på en enda fysikalisk process, använder astronomi en kombination av flera olika processer för att förstå astronomiska objekt, vilket ger dig utmärkt träning i att lösa komplexa problem.

Arbetsmarknad och karriär

Utbildningen ger dig gedigna kunskaper i fysik, matematik och astronomi, vilket ger tillgång till forskarutbildning i astronomi eller kan användas som bas för vidareutbildning till lärare.

Utbildningen ger dig även goda färdigheter i programmering, datasimuleringar, bildbehandling, avancerade beräkningar och problemlösning. Detta gör dig attraktiv inom många olika områden i industrin, inte minst inom databranschen eller ekonomi, där kunskaper i matematik och teoretiska modeller efterfrågas.

Utbildningar inom ämnet

  • Utbildning på forskarnivå

    Det finns även en forskarutbildning i astronomi. Doktorandplatser annonseras fyra gånger om året.

Examen

För att få en kandidatexamen i astronomi läser du kandidatprogrammet som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en masterexamen i astronomi läser du masterprogrammet som listas under Utbildningar inom ämnet. 

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Vår forskning täcker allt från vår närmaste stjärna, solen, till hela universums historia. Solen är förstås viktig för livet på jorden och vi använder Svenska Solteleskopet för att studera den.

Det finns miljarder av andra stjärnor som också har planeter omkring sig och vi forskar om hur de har kommit till. Vissa stjärnor dör i en stor explosion, så kallade supernovor, och vi studerar dem och andra extrema fenomen som gravitationsvågor. Stjärnor föds och dör i stora system som heter galaxer och våra forskare undersöker också galaxernas struktur och utveckling, från de första galaxerna i universum fram till nutid.