Stockholms universitet

Datalogi

Datalogi är vetenskapen om och konsten att skriva effektiva, korrekta och användarvänliga program för datorer. Kunskaper i matematik är roten till allt det goda en datalog kan arbeta med. Som datalog sysslar du med alla typer av datorrelaterade problem. Nya arbetsuppgifter uppstår dessutom hela tiden i IT-samhället.

Ämnesbeskrivning

Datalogi är något för dig som gillar matematik och tycker om att klura ut saker och ting. Studier i datalogi bygger på matematik, där ditt logiska tänkande tränas upp. Med matematiken i ryggen blir du också en god datalog. Du får en omfattande kompetens via grundläggande datalogi, tillsammans med kurser i matematik och matematisk statistik.

Kurserna i datalogi innehåller vanligen många praktiska övningar, i grupp eller enskilt. Utöver programmering i flera olika programspråk läser du kurser om till exempel olika programmeringsparadigm, databashantering samt algoritmer och komplexitet.

Du kan också fördjupa dig ytterligare inom datalogin med kurser om till exempel mjukvarukonstruktion, funktionell programmering och maskininlärning. Vissa kurser samläses med KTH.

Arbetsmarknad och karriär

I kunskaps- och informationssamhället finns ett stort behov av personer med mycket goda kunskaper i datalogi. Dataloger finns inom alla sektorer på arbetsmarknaden. De arbetar med utveckling och konsultverksamhet, inom både privat och offentlig sektor, eller med forskning och utbildning inom industri och universitet/högskola.

Som datalog samarbetar du med många andra ämnesområden, tolkar de avancerade problem som ska lösas och omvandlar dem till programkod.

Utbildningar inom ämnet

Examen

För att få en kandidatexamen i datalogi läser du kandidatprogrammet som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Listor med kurser som kan räknas som valbara inom examen

Forskning inom ämnet