Examen

Här hittar du information om vad som krävs för examen och hur du ansöker om examen. Längre ner hittar du information om examensarbeten (självständiga arbeten) och om tillgodoräknande av kurser.

När du är klar med dina studier och vill ta ut en examen ska du ansöka om att få ett examensbevis. För att få ett bevis över en viss examen måste kraven för denna examen vara uppfyllda.

 

Examenskrav

 • Lokala examensbeskrivningar – gäller för dig som påbörjat dina studier inom huvudområdet HT16 eller senare. Här hittar du listan på huvudområden och de tillhörande lokala examensbeskrivningarna
  Lokala examensbeskrivningar
 • Vilka examensregler gäller för dig som börjat studera huvudområdet innan H16?
  Examensregler
 • Yrkes- och lärarexamen – Du som är antagen och har slutfört ett yrkes- eller lärarprogram enligt utbildningsplan uppfyller examenskraven för den examen programmet ska leda till.
  Examensregler

Om du vill ta kandidatexamen i matematisk statistik och påbörjade dina studier inom huvudämnet innan HT16, så måste du ha kurserna nedan för att uppfylla examenskraven. Observera att om du påbörjade studierna HT16 eller senare gäller andra krav, se ovan.

90 hp inom huvudområdet:

 • Matematik I, 30 hp,
 • Sannolikhetsteori I, 7,5 hp,
 • Statistisk Analys, 7,5 hp,
 • Stokastiska processer och simulering I, 7,5 hp,
 • Sannolikhetsteori II, 7,5 hp,
 • Linjära statistiska modeller, 7,5 hp,
 • Statistisk inferensteori, 7,5 hp,
 • Matematisk statistik, självständigt arbete, 15 hp.

Övriga 90 hp:

 • Matematik II - Analys, del A (tidigare Matematisk analys III), 7,5 hp,
 • Matematik II - Linjär algebra (tidigare Linjär algebra II), 7,5 hp,
 • samt 75 hp valfria kurser.
 

Valbara och valfria kurser

I de lokala examensbeskrivningarna står ofta att du behöver några valbara kurser för examen, utöver de obligatoriska kurserna. Dessa ska vara kurser som är relevanta för examen, som ger fördjupning eller breddning. Du kan se nedan vilka av våra kurser som kan räknas som valbara i respektive examen.

Se även vår översiktliga kurslista, med alla våra aktiva kurser och när de vanligen ges

Valfria kurser

I de flesta examina kan du också ta med några valfria kurser. Dessa behöver inte vara inom huvudämnet för examen utan kan vara i vad som helst, även kurser från andra lärosäten går bra. Vissa begränsningar följer av de allmänna examensreglerna, exempelvis får du inte ha överlappande kurser i examen.

För läsåren 2020/2021 och 2021/2022 utgörs listan över valbara kurser i kandidatexamen i datalogi av

 • Mjukvaruutveckling, GN
 • Numerisk analys II, GN
 • Beräkningsbiologi, AN
 • Introduktion till maskininlärning, GN
 • Sannolikhetsteori II, GN
 • Statistisk inlärning, AN
 • Statistisk inferensteori, GN
 • Matematik II - Analys, del B, GN
 • Matematik III - Logik, GN
 • Matematik III - Kombinatorik, GN
 • Matematik III - Ordinära differentialekvationer, GN
 • Linjär algebra med inlärning från data, AN
 • Krypteringsmatematik, AN
 • Datoralgebra, AN

Samtliga kurser omfattar 7,5 högskolepoäng. Kurser på avancerad nivå (AN) är valbara under förutsättning att den totala mängden högskolepoäng på avancerad nivå i examen är max 30 högskolepoäng.

För läsåren 2020/2021 och 2021/2022 utgörs listan över valbara kurser i kandidatexamen i matematik av

 • Programmeringsteknik för matematiker (dock ej tillsammans med Geometri och programmering för lärare)
 • Geometri och programmering för lärare (dock ej tillsammans med Programmeringsteknik för matematiker)
 • Den klassiska matematikens historiska utveckling
 • Sannolikhetsteori I (dock ej tillsammans med Sannolikhetslära och statistik för lärare)
 • Sannolikhetslära och statistik för lärare (dock ej tillsammans med Sannolikhetsteori I)
 • Matematik III - Analysens grunder
 • Matematik III - Komplex analys
 • Matematik III - Abstrakt algebra
 • Matematik III - Kombinatorik
 • Matematik III - Logik
 • Matematik III - Ordinära differentialekvationer
 • Numerisk analys
 • Matematisk modellering
 • Matematik, vetenskap och samhälle (gäller endast studenter som påbörjat studierna före HT20, för studenter som påbörjat studierna HT20 eller senare är kursen obligatorisk)
 • Samtliga kurser på avancerad nivå i huvudområdet Matematik (observera att den totala mängden högskolepoäng på avancerad nivå i examen får vara max 30 högskolepoäng)

Samtliga kurser omfattar 7,5 högskolepoäng om inte annat anges.

Samma information finns även i denna fil:

Valbara kurser i kandidatexamen i matematik läsåren 2020/2021 och 2021/2022 (pdf) (244 Kb)

För läsåren 2020/2021 och 2021/2022 utgörs listan över valbara kurser i examina i matematisk statistik respektive försäkringsmatematik av kurserna nedan. Samtliga kurser omfattar 7,5 högskolepoäng om inte annat anges.

Kandidatexamen i matematisk statistik

 • Statistisk databehandling, GN (gäller endast studenter som påbörjat studierna före HT20, för studenter som påbörjat studierna HT20 eller senare är kursen obligatorisk)
 • Ekonometriska metoder, GN
 • Grundläggande finansmatematik, GN
 • Grundläggande försäkringsmatematik, GN
 • Stokastiska processer och simulering II, GN
 • Analys av kategoridata, GN
 • Datalogi för matematiker, GN
 • Algoritmer och komplexitet, GN
 • Introduktion till maskininlärning, GN
 • Matematik II - Algebra och kombinatorik, GN
 • Matematik III - Analysens grunder, GN
 • Matematik III - Ordinära differentialekvationer, GN
 • Numerisk analys, GN
 • Matematisk modellering I
 • Matematik, vetenskap och samhälle, GN (gäller endast studenter som påbörjat studierna före HT20, för studenter som påbörjat studierna HT20 eller senare är kursen obligatorisk)

Masterexamen i matematisk statistik

Kurser på grundläggande nivå (GN) är valbara under förutsättning att den totala mängden högskolepoäng på grundläggande nivå i examen är max 30 högskolepoäng.

Kurser markerade (*) kan väljas som en av flera möjliga obligatoriska kurser. De är valbara under förutsättning att du inte valt dem som obligatoriska kurser.

 • Statistisk oövervakad inlärning, AN
 • Statistisk inlärning, AN (* om du påbörjat dina studier efter HT19)
 • Maskininlärning, AN (kan ej ingå i examen som även innehåller både Statistisk inlärning och Statistisk oövervakad inlärning, eller både Statistisk inlärning och Statistiska aspekter av djupinlärning)
 • Statistisk informationsteori, AN
 • Bayesianska metoder, AN
 • Överlevnadsanalys, AN
 • Beräkningsintensiva statistiska metoder, AN (* om du påbörjat dina studier efter HT19, annars obligatorisk)
 • Statistisk konsultmetodik, AN (*)
 • Stokastiska processer III, AN
 • Finansiell ekonometri, AN
 • Prissättning inom sakförsäkring, AN
 • Riskmodeller och reservsättning inom sakförsäkring, AN
 • Livförsäkringsmatematik I, AN
 • Livförsäkringsmatematik II, AN
 • Djupinlärning i Data Science, AN (kan ej ingå i examen som även innehåller Statistiska aspekter av djupinlärning)
 • Linjär algebra och inlärning från data, AN
 • Valda ämnen i sannolikhetsteori och stokastiska processer, AN
 • Valda ämnen inom statistisk teori och metodik, AN
 • Spatial statistik, AN
 • Matematisk modellering I, GN
 • Algoritmer och komplexitet, GN
 • Analys av kategoridata, GN
 • Ekonometriska metoder, GN

Masterexamen i försäkringsmatematik

Kurser på grundläggande nivå (GN) är valbara under förutsättning att den totala mängden högskolepoäng på grundläggande nivå i examen är max 30 högskolepoäng.

 • Statistisk oövervakad inlärning, AN
 • Statistisk inlärning, AN
 • Maskininlärning, AN (kan ej ingå i examen som även innehåller både Statistisk inlärning och Statistisk oövervakad inlärning, eller både Statistisk inlärning och Statistiska aspekter av djupinlärning)
 • Statistisk informationsteori, AN
 • Finansiell ekonometri, AN
 • Bayesianska metoder, AN
 • Överlevnadsanalys, AN
 • Djupinlärning i Data Science, AN
 • Sannolikhetsteori III, AN
 • Stokastiska processer III, AN
 • Statistiska modeller, AN
 • Beräkningsintensiva statistiska metoder, AN
 • Valda ämnen i sannolikhetsteori och stokastiska processer, AN
 • Valda ämnen inom statistisk teori och metodik, AN
 • Spatial statistik, AN
 • Statistisk konsultmetodik, AN
 • Linjär algebra och inlärning från data, AN
 • Stokastiska processer och simulering II, GN
 • Grundläggande försäkringsmatematik, GN
 • Grundläggande finansmatematik, GN
 • Ekonometriska metoder, GN
 • Numerisk analys, GN
 • Matematisk modellering I, GN

Samma information finns även i denna fil:

Valbara kurser för examina i matematisk statistik och försäkringsmatematik läsåren 20/21-21/22 (pdf) (173 Kb)

 

Så ansöker du om examen

Du ansöker om examen via universitetets examensenhet, här hittar du information om hur du gör din ansökan.

Ansök om examen

Om du har gått masterprogrammet i matematik som ägs gemensamt av SU och KTH kan du få ut en gemensam masterexamen. För att få en sådan ansöker du om examen i Ladok som alla andra, men du väljer "Masterexamen (Gemensam)" snarare än "Masterexamen (Filosofisk eller Naturvetenskaplig)", och sen väljer du huvudområde Matematik.

 

Examensarbeten (självständiga arbeten)

I både kandidatexamen och masterexamen ingår obligatoriskt ett självständigt arbete (även kallat examensarbete). I kandidatexamen ska detta omfatta 15 hp, i masterexamen 30 hp. I de äldre versionerna av kandidatarbetena ingår en obligatorisk delkurs i vetenskaplighet om 1,5 hp.

Du söker självständiga arbeten via antagning.se, precis som andra kurser. Nedan hittar du mer information om att skriva självständigt arbete i respektive ämne.

Tips till dig som ska skriva självständigt arbete

Här finns Tom Brittons seminarium om att skriva och presentera ett självständigt arbete, och tips från Esbjörn Ohlsson på samma ämne.

Writing and presenting degree projects in Mathematics and Mathematical statistics (pdf) (633 Kb)
Exjobb: skriva rapport och hålla seminarium - FAQ (pdf) (140 Kb)

Delkurs i vetenskaplighet

I de äldre versionerna av de självständiga arbetena på grundnivå, alltså DA6006 (datalogi), MM6004 (matematik), MM6005 (vissa lärarutbildningar med matematik som ett ämne) och MT6001 (matematisk statistik) ingår obligatoriskt delkursen Vetenskaplighet 1,5 hp. Dessa versioner av de självständiga arbetena ges för sista gången våren 2022, och i de nyare versionerna (DA6007, MM6010, MM6006, MT6010) ingår inte denna delkurs.

Naturvetenskapliga fakultetens kurs Vetenskaplighet 1,5 hp

Det finns tre självständiga arbeten i matematik, du kan läsa mer om dem och deras förkunskapskrav i utbildningskatalogen.

MM6004 Matematik, självständigt arbete, 15 hp (ges för sista gången VT22)
MM6010 Matematik, självständigt arbete, 15 hp
MM9007 Matematik, självständigt arbete, 30 hp (ges för sista gången HT21)
MM9008 Matematik, självständigt arbete, 30 hp (ges för första gången VT22, ersätter MM9007)

Här finns mer information om att påbörja, skriva och presentera ett självständigt arbete i matematik (du behöver ett SU-konto för att logga in):

Självständigt arbete i matematik

Du hittar vårt uppsatsarkiv här:

Tidigare självständiga arbeten i matematik

Det finns fyra självständiga arbeten på avdelning Matematisk statistik, varav tre inom huvudområdet matematisk statistik och ett inom huvudområdet försäkringsmatematik. Du kan läsa mer om dem och deras förkunskapskrav i utbildningskatalogen.

MT6001 Matematisk statistik, självständigt arbete, 15 hp (ges för sista gången VT22)
MT6010 Matematisk statistik, självständigt arbete, 15 hp
MT9013 Matematisk statistik, självständigt arbete, 30 hp
MT9012 Försäkringsmatematik, självständigt arbete, 30 hp

Här finns mer information om att påbörja, skriva och presentera ett självständigt arbete i matematisk statistik eller försäkringsmatematik:

Självständigt arbete i matematisk statistik

Du hittar vårt uppsatsarkiv här:

Tidigare självständiga arbeten i matematisk statistik

Det finns två självständiga arbeten i datalogi på grundnivå, du kan läsa mer om dem och deras förkunskapskrav i utbildningskatalogen.

DA6006 Datalogi, självständigt arbete, 15 hp (ges för sista gången VT22)
DA6007 Datalogi, självständigt arbete, 15 hp

Masterexamen i datalogi är under avveckling, men studenter som påbörjat sina studier inom huvudområdet senast 2020-12-02 har rätt att ta ut examen inom huvudområdet till och med 2023-12-02. Kontakta studievägledningen för mer information om du är intresserad av att skriva ett självständigt arbete i datalogi på avancerad nivå.

Tidigare självständiga arbeten i datalogi

 

Kurser från andra lärosäten

Du som tidigare har studerat vid andra universitet och högskolor kan eventuellt ha användning av dessa poäng. Dina kurser kan bl.a. ge behörighet till våra högre kurser eller användas i en examen vid Stockholms universitet.

Om du har läst en kurs eller kurser vars innehåll motsvarar någon kurs som ges vid Stockholms universitet kan du få denna kurs tillgodoräknad. Observera att ofta är det inte nödvändigt att tillgodoräkna en kurs, och det kan ha negativa konsekvenser: vid tillgodoräknande överförs inte betyget och i vissa fall kan även poäng kapas.

Tillgodoräknande behövs om du vill räkna med kurser från utländska universitet och högskolor i en examen vid Stockholms universitet.

Tillgodoräknande kan också tillämpas om dina gamla kurser motsvarar bara delar av någon kurs som ges hos oss. Till exempel händer det att en student som bara läst lite matematik kan få delar av grundkursen MM2001 Matematik I tillgodoräknad.

Obs: Ett tillgodoräknande genererar inte några nya högskolepoäng, utan är endast ett sätt att formellt sätta nya etiketter på gamla högskolepoäng för att underlätta deras tolkning i vissa situationer. Exempelvis kommer CSN inte att  betrakta ett tillgodoräknande som nya avklarade studier.

För att ansöka om tillgodoräknande, fyll i blanketten nedan och lämna in den på studentexpeditionen. Det går även bra att scanna och skicka in den. Observera att ett antal dokument ska bifogas din ansökan (se blanketten).

Ansökan om tillgodoräknande av utbildning på grundnivå eller avancerad nivå (pdf) (131 Kb)

Du kan ta med avslutade kurser som du läst vid andra svenska universitet och högskolor direkt i en examen vid Stockholms universitet. Du behöver alltså inte tillgodoräkna kurser eller poäng vid Stockholms universitet för att kunna använda dessa i en examen här.

Även om du har läst kurser i helt andra ämnen än huvudområdet för din examen kan dessa kurser ofta användas som valfria kurser i examen. Vanligen finns det plats i examen för åtminstone några valfria kurser.

Observera att kurser som ingår i din kandidatexamen inte kan ingå i din masterexamen.

 

Kontakt

Studievägledning matematik och matematisk statistik
Studievägledning datalogi och beräkningsteknik
Studievägledning för lärarstudenter
På denna sida