Examen

Här hittar du information om vad som krävs för examen och hur du ansöker om examen. Längre ner hittar du information om examensarbeten (självständiga arbeten) och om tillgodoräknande av kurser.

När du är klar med dina studier och vill ta ut en examen ska du ansöka om att få ett examensbevis. För att få ett bevis över en viss examen måste kraven för denna examen vara uppfyllda.

 

Examenskrav

 • Lokala examensbeskrivningar – gäller för dig som påbörjat dina studier inom huvudområdet HT16 eller senare. Här hittar du listan på huvudområden och de tillhörande lokala examensbeskrivningarna
  Lokala examensbeskrivningar
 • Vilka examensregler gäller för dig som börjat studera huvudområdet innan H16?
  Examensregler

Om du vill ta kandidatexamen i matematisk statistik och påbörjade dina studier inom huvudämnet innan HT16, så måste du ha kurserna nedan för att uppfylla examenskraven. Observera att om du påbörjade studierna HT16 eller senare gäller andra krav, se ovan.

90 hp inom huvudområdet:

 • Matematik I, 30 hp,
 • Sannolikhetsteori I, 7,5 hp,
 • Statistisk Analys, 7,5 hp,
 • Stokastiska processer och simulering I, 7,5 hp,
 • Sannolikhetsteori II, 7,5 hp,
 • Linjära statistiska modeller, 7,5 hp,
 • Statistisk inferensteori, 7,5 hp,
 • Matematisk statistik, självständigt arbete, 15 hp.

Övriga 90 hp:

 • Matematik II - Analys, del A (tidigare Matematisk analys III), 7,5 hp,
 • Matematik II - Linjär algebra (tidigare Linjär algebra II), 7,5 hp,
 • samt 75 hp valfria kurser.
 

Valbara och valfria kurser

I de lokala examensbeskrivningarna står ofta att du behöver några valbara kurser för examen, utöver de obligatoriska kurserna. Dessa ska vara kurser som är relevanta för examen, som ger fördjupning eller breddning. Du kan se nedan vilka av våra kurser som kan räknas som valbara i respektive examen. Alla kurserna kanske inte ges kommande läsår.

Se även vår översiktliga kurslista, med alla våra aktiva kurser och när de vanligen ges

Valfria kurser

I de flesta examina kan du också ta med några valfria kurser. De behöver inte vara inom huvudämnet för examen utan kan vara i vad som helst, även kurser från andra lärosäten går bra. Vissa begränsningar följer av de allmänna examensreglerna, exempelvis får du inte ha överlappande kurser i examen.

För läsåren 2022/2023 utgörs listan över valbara kurser i kandidatexamen i datalogi av

 • Mjukvaruutveckling, GN (*)
 • Numerisk analys II, GN (*)
 • Beräkningsbiologi, AN (*)
 • Introduktion till maskininlärning, GN (*)
 • Sannolikhetsteori II, GN
 • Statistisk inlärning, AN (*)
 • Statistisk inferensteori, GN (*)
 • Matematik II - Analys, del B, GN
 • Matematik III - Logik, GN (*)
 • Matematik III - Kombinatorik, GN (*)
 • Matematik III - Ordinära differentialekvationer, GN
 • Linjär algebra med inlärning från data, AN (*)
 • Krypteringsmatematik, AN (*)
 • Datoralgebra, AN (*)

Samtliga kurser omfattar 7,5 högskolepoäng. Stjärna (*) betyder att kursen räknas till huvudområdet datalogi. Kurser på avancerad nivå (AN) är valbara under förutsättning att den totala mängden högskolepoäng på avancerad nivå i kandidatexamen är max 30 högskolepoäng.

Ändring jämfört med tidigare lista

Ingen ändring från listan för läsåren 2020/2021 och 2021/2022.

För läsåren 2022/2023 och 2023/2024 utgörs listan över valbara kurser i kandidatexamen i matematik av

 • Programmeringsteknik för matematiker (dock ej tillsammans med Geometri och programmering för lärare)
 • Geometri och programmering för lärare (dock ej tillsammans med Programmeringsteknik för matematiker)
 • Den klassiska matematikens historiska utveckling
 • Sannolikhetsteori I (dock ej tillsammans med Sannolikhetslära och statistik för lärare)
 • Sannolikhetslära och statistik för lärare (dock ej tillsammans med Sannolikhetsteori I)
 • Fördjupning till Matematik I
 • Matematik III - Analysens grunder
 • Matematik III - Komplex analys
 • Matematik III - Abstrakt algebra
 • Matematik III - Kombinatorik
 • Matematik III - Logik
 • Matematik III - Ordinära differentialekvationer
 • Numerisk analys I
 • Matematisk modellering
 • Matematik, vetenskap och samhälle (gäller endast studenter som påbörjat studierna före HT20, för studenter som påbörjat studierna HT20 eller senare är kursen obligatorisk)
 • Samtliga kurser på avancerad nivå i huvudområdet Matematik (observera att den totala mängden högskolepoäng på avancerad nivå i kandidatexamen får vara max 30 högskolepoäng)

Samtliga kurser ovan 7,5 högskolepoäng om inte annat anges.

Här finns beslutet, och listan för läsåren 2020/2021 och 2021/2022:

Valbara kurser i kandidatexamen i matematik läsåren 2022/2023 och 2023/2024 (pdf) (120 Kb)

Valbara kurser i kandidatexamen i matematik läsåren 2020/2021 och 2021/2022 (pdf) (244 Kb)

För läsåren 2022/2023 och 2023/2024 utgörs listan över valbara kurser i examina i matematisk statistik respektive försäkringsmatematik av kurserna nedan. Samtliga kurser omfattar 7,5 högskolepoäng om inte annat anges.

Kandidatexamen i matematisk statistik

 • Statistisk databehandling, GN (gäller endast studenter som påbörjat studierna före HT20, för studenter som påbörjat studierna HT20 eller senare är kursen obligatorisk)
 • Ekonometriska metoder, GN
 • Grundläggande finansmatematik, GN
 • Grundläggande försäkringsmatematik, GN
 • Nationalekonomi för matematiker, GN
 • Spelteori och matematisk ekonomi, GN
 • Stokastiska processer och simulering II, GN
 • Analys av kategoridata, GN
 • Datalogi för matematiker, GN
 • Algoritmer och komplexitet, GN
 • Introduktion till maskininlärning, GN
 • Matematik II - Algebra och kombinatorik, GN
 • Matematik III - Analysens grunder, GN
 • Matematik III - Ordinära differentialekvationer, GN
 • Numerisk analys I, GN
 • Matematisk modellering I
 • Matematik, vetenskap och samhälle, GN (gäller endast studenter som påbörjat studierna före HT20, för studenter som påbörjat studierna HT20 eller senare är kursen obligatorisk)

Masterexamen i matematisk statistik

Kurser på grundläggande nivå (GN) är valbara under förutsättning att den totala mängden högskolepoäng på grundläggande nivå i examen är max 30 högskolepoäng.

Kurser markerade (*) kan väljas som en av flera möjliga obligatoriska kurser. De är valbara under förutsättning att du inte valt dem som obligatoriska kurser.

 • Statistisk oövervakad inlärning, AN
 • Statistisk inlärning, AN (* om du påbörjat dina studier efter HT19)
 • Statistiska aspekter av djupinlärning, AN
 • Statistisk informationsteori, AN
 • Bayesianska metoder, AN
 • Överlevnadsanalys, AN
 • Beräkningsintensiva statistiska metoder, AN (* om du påbörjat dina studier efter HT19, annars obligatorisk)
 • Statistisk konsultmetodik, AN (*)
 • Nätverk och epidemier, AN
 • Markovkedjor och blandningstider, AN
 • Brownsk rörelse och stokastiska differentialekvationer, AN
 • Finansiell ekonometri, AN
 • Prissättning inom sakförsäkring, AN
 • Riskmodeller och reservsättning inom sakförsäkring, AN
 • Livförsäkringsmatematik I, AN
 • Livförsäkringsmatematik II, AN
 • Linjär algebra och inlärning från data, AN
 • Valda ämnen i sannolikhetsteori och stokastiska processer, AN
 • Valda ämnen i statistisk teori och metodik, AN
 • Spatial statistik, AN
 • Beräkningsbiologi, AN
 • Matematisk modellering I, GN
 • Algoritmer och komplexitet, GN
 • Analys av kategoridata, GN
 • Ekonometriska metoder, GN

Masterexamen i försäkringsmatematik

Kurser på grundläggande nivå (GN) är valbara under förutsättning att den totala mängden högskolepoäng på grundläggande nivå i examen är max 30 högskolepoäng.

 • Statistisk oövervakad inlärning, AN
 • Statistisk inlärning, AN
 • Statistiska aspekter av djupinlärning, AN
 • Statistisk informationsteori, AN
 • Finansiell ekonometri, AN
 • Bayesianska metoder, AN
 • Överlevnadsanalys, AN
 • Sannolikhetsteori III, AN
 • Nätverk och epidemier, AN
 • Markovkedjor och blandningstider, AN
 • Brownsk rörelse och stokastiska differentialekvationer, AN
 • Statistiska modeller, AN
 • Beräkningsintensiva statistiska metoder, AN
 • Valda ämnen i sannolikhetsteori och stokastiska processer, AN
 • Valda ämnen i statistisk teori och metodik, AN
 • Spatial statistik, AN
 • Statistisk konsultmetodik, AN
 • Linjär algebra och inlärning från data, AN
 • Beräkningsbiologi, AN
 • Stokastiska processer och simulering II, GN
 • Grundläggande försäkringsmatematik, GN
 • Spelteori och matematisk ekonomi, GN
 • Ekonometriska metoder, GN
 • Numerisk analys I, GN
 • Matematisk modellering I, GN

Här finns beslutet, och listan för läsåren 2020/2021 och 2021/2022:

Valbara kurser för examina i matematisk statistik och försäkringsmatematik läsåren 22/23-23/24 (pdf) (257 Kb)

Valbara kurser för examina i matematisk statistik och försäkringsmatematik läsåren 20/21-21/22 (pdf) (173 Kb)

 

Så ansöker du om examen

Du ansöker om examen via universitetets examensenhet, här hittar du information om hur du gör din ansökan.

Ansök om examen

Om du har gått masterprogrammet i matematik som ägs gemensamt av SU och KTH kan du få ut en gemensam masterexamen. För att få en sådan ansöker du om examen i Ladok som alla andra, men du väljer "Masterexamen (Gemensam)" snarare än "Masterexamen (Filosofisk eller Naturvetenskaplig)", och sen väljer du huvudområde Matematik.

Det räcker att ansöka om examen via SU för att få den gemensamma examen, du behöver inte även söka via KTH.

 

Examensarbeten (självständiga arbeten)

I både kandidatexamen och masterexamen ingår obligatoriskt ett självständigt arbete (även kallat examensarbete). I kandidatexamen ska detta omfatta 15 hp, i masterexamen 30 hp.

Du söker självständiga arbeten via antagning.se, precis som andra kurser. Nedan hittar du mer information om att skriva självständigt arbete i respektive ämne.

Tidigare examensarbeten vid institutionen - se vad andra studenter har skrivit om

Här finns Tom Brittons seminarium om att skriva och presentera ett självständigt arbete, och tips från Esbjörn Ohlsson på samma ämne.

Writing and presenting degree projects in Mathematics and Mathematical statistics (pdf) (633 Kb)
Exjobb: skriva rapport och hålla seminarium - FAQ (pdf) (140 Kb)

Det finns två självständiga arbeten i matematik, du kan läsa mer om dem och deras förkunskapskrav i utbildningskatalogen.

MM6010 Matematik, självständigt arbete, 15 hp
MM9008 Matematik, självständigt arbete, 30 hp

Här finns mer information om att påbörja, skriva och presentera ett självständigt arbete i matematik (du behöver ett SU-konto för att logga in):

Självständigt arbete i matematik

Det finns tre självständiga arbeten på avdelning Matematisk statistik, varav två inom huvudområdet matematisk statistik och ett inom huvudområdet försäkringsmatematik. Du kan läsa mer om dem och deras förkunskapskrav i utbildningskatalogen.

MT6010 Matematisk statistik, självständigt arbete, 15 hp
MT6011 Matematisk statistik, självständigt arbete, 15 hp (ersätter MT6010 från HT23)
MT9013 Matematisk statistik, självständigt arbete, 30 hp
MT9012 Försäkringsmatematik, självständigt arbete, 30 hp

Här finns mer information om att påbörja, skriva och presentera ett självständigt arbete i matematisk statistik eller försäkringsmatematik:

Självständigt arbete i matematisk statistik

Det finns ett självständigt arbeten i datalogi på grundnivå, du kan läsa mer om det och dess förkunskapskrav i utbildningskatalogen.

DA6007 Datalogi, självständigt arbete, 15 hp

Masterexamen i datalogi är under avveckling, men studenter som påbörjat sina studier inom huvudområdet senast 2020-12-02 har rätt att ta ut examen inom huvudområdet till och med 2023-12-02. Kontakta studievägledningen för mer information om du är intresserad av att skriva ett självständigt arbete i datalogi på avancerad nivå.

 

Tillgodoräknande och kurser från andra lärosäten

Du som tidigare har studerat vid andra universitet och högskolor kan eventuellt ha användning av dessa poäng. Avklarade kurser från andra svenska lärosäten kan ofta räknas med i examen från Stockholms universitet, om de antingen motsvarar en kurs som ska ingå i din examen hos oss och då kan ersätta den kursen, eller kan räknas in i examen som valfria kurser.

Observera dock att kurser som ingår i din kandidatexamen inte kan ingå i din masterexamen.

I vissa fall kan du behöva ett tillgodoräknande, exempelvis om du vill räkna med kurser från ett utländskt lärosäte i examen eller om du har tidigare studier som motsvarar en del, men inte hela, av någon kurs hos oss.

Här kan du läsa mer om tillgodoräknande och hur du ansöker om det

 

Kontakt

Studievägledning matematik och matematisk statistik
Studievägledning datalogi och beräkningsteknik
Studievägledning för lärarstudenter
På denna sida