Samarbeten

Här finner du information om institutionens samverkan med skola och näringsliv.

Många studenter sedda uppifrån, kring ett bord med papper och broschyrer.
Foto: Niklas Björling

Matematiska institutionen samverkar på flera sätt med samhället. Vi erbjuder rådgivning i matematisk statistik. Vi erbjuder också ett flertal tjänster till skolor, både för elever och för lärare.


 

Samarbete med skolor

Matematiska institutionen erbjuder många aktiviteter för skolelever och lärare. Till exempel kan ni komma på besök och höra en forskare berätta om något problem de jobbar med, eller få besök på skolan. Vi har studieprogram för elever på grundskolan eller gymnasiet, matteklubben och mattecirkeln, och en uppsatstävling för elever som skrivit ett projektarbete, gymnasiearbete, eller annan text i matematik.

Det finns också viss möjlighet för elever som går tredje året på gymnasiet att läsa matematikkurser hos oss.

Vi tar gärna emot skolklasser på besök hos oss för att träffa någon av våra forskare, och vi kan också besöka er på skolan. Kontakta oss på skolkontakt@math.su.se för besök hos er eller hos oss med föredrag på spännande matematiskt tema.

Matteklubben välkomnar alla mellan- och högstadieelever som gillar att fundera över kluriga problem tillsammans med andra.

Mer information om Matteklubben (för årskurs 4-9)

Stockholms matematiska cirkel är en specialiseringskurs för gymnasieelever i matematik med ett nytt tema varje läsår. Anordnas tillsammans med KTH. Exempel på tidigare teman är fraktaler, talteori och geometriska konstruktioner.

Mer information om Stockholms matematiska cirkel (för gymnasiet)

Du som går år tre på gymnasiet har möjlighet att läsa vissa kurser hos oss, förutsatt att du har klarat de matematikkurser som ges på din gymnasieskola med högsta betyg och rektorn på skolan stöder din ansökan. De kurser du kan läsa är

Utmanande matematik (MM1008)
Matematik I (MM2001)
Fördjupning till Matematik I (MM2003)

Utmanande matematik kräver att du har klarat Matematik 1-4, Matematik I kräver att du har klarat Matematik 1-5 (eller 1-4 om 5 inte erbjuds på din skola) och Fördjupning till Matematik I kräver att du även läser Matematik I.

Om du är intresserad av att läsa någon av dessa kurser, kontakta studievägledningen på studievagledning@math.su.se för detaljer.

Går du på gymnasiet och har skrivit ett projektarbete, gymnasiearbete, eller annan text i matematik? Då har du chansen att vara med i en tävling i bästa matematiska text, arrangerad av Matematiska institutionen. Första priset är 5000 kr!

Bästa matematiska text

Vetenskapens hus har flera roliga matematikteman som skolklasser kan boka in sig på.

Matematik på Vetenskapens hus

Sonja Kovalevsky-dagarna, som riktar sig till gymnasister som är intresserade av matematik, arrangeras av Nationalkommittén för matematik vid Kungliga Vetenskapsakademien i samarbete med Svenska matematikersamfundet. Dagarna äger rum vid samma lärosäte två år i rad, och flyttar därefter vidare till ett annat. Matematiska institutionen vid Stockholms universitet organiserade Sonja Kovalevsky-dagarna den 12-13 november 2010 och den 18-19 november 2011, i samarbete med Vetenskapens hus.

Mer om Sonja Kovalevsky-dagarna hos Nationalkommittén i matematik

 

Konsultationer

Matematiska institutionen erbjuder matematisk statistisk rådgivning. Statistiska forskningsgruppen (SFG) består av lärare och forskare vid avdelningen för matematisk statistik och tillhandahåller statistisk hjälp och rådgivning åt forskare, företag och myndigheter. Verksamheten drivs på konsultbasis utan vinstintresse.

Statistiska forskningsgruppen (SFG)


 

Alumn

Är du alumn och vill samarbeta med oss? Vi bjuder in alumner att prata på vår årliga arbetsmarknadsdag, och du får gärna höra av dig om du är intresserad av att vara med!

Matematiken, fysiken och datalogin i arbetslivet - arbetsmarknadsdag

Du kan även gå med i Stockholms universitets alumnnätverk, som är öppet för alla som läst minst en kurs vid Stockholms universitet.

Stockholms universitets alumnnätverk

 

Kontakt

Kontaktperson skolbesök
Statistiska forskningsgruppens (SFG) föreståndare
På denna sida