Samarbeten

Vi erbjuder statistisk hjälp och rådgivning åt forskare, företag och myndigheter. Vi har också flera aktiviteter för skolor, som skolbesök, uppsatstävling och studieprogram för elever på årskurs 4-9 respektive gymnasiet. Några av våra kurser är dessutom öppna för elever som läser tredje året på gymnasiet.

Många studenter sedda uppifrån, kring ett bord med papper och broschyrer.
Foto: Niklas Björling

Matematiska institutionen samverkar på flera sätt med samhället. Här hittar du information om vår statistiska rådgivningsverksamhet, och om våra skolaktiviteter. Längst ner hittar du också några populärvetenskapliga lästips.

 

Statistisk rådgivning

Matematiska institutionen erbjuder statistisk rådgivning under namnet Statistiska forskningsgruppen (SFG). Med hjälp av lärare och forskare vid avdelningen för matematisk statistik tillhandahåller SFG statistisk hjälp och rådgivning åt forskare, företag och myndigheter. Verksamheten drivs på konsultbasis utan vinstintresse. Inom SUs naturvetenskapliga fakultet är hjälpen en av dess "core facilities", och kostnadsfri.

För att anmäla intresse av konsultation, kontakta SFG:s föreståndare Jan-Olov Persson, sfg@math.su.se.

Statistiska forskningsgruppen (SFG)

 

Samarbete med skolor

Matematiska institutionen erbjuder många aktiviteter för skolelever och lärare. Till exempel kan ni komma på besök och höra en forskare berätta om något problem de jobbar med, eller få besök på skolan. Vi har studieprogram för elever på grundskolan eller gymnasiet, matteklubben och mattecirkeln, och en uppsatstävling för elever som skrivit ett projektarbete, gymnasiearbete, eller annan text i matematik.

Det finns också viss möjlighet för elever som går tredje året på gymnasiet att läsa matematikkurser hos oss.

Vi tar gärna emot skolklasser på besök hos oss för att träffa någon av våra forskare, och vi kan också besöka er på skolan. Kontakta oss på skolkontakt@math.su.se för besök hos er eller hos oss med föredrag på spännande matematiskt tema.

Matteklubben välkomnar alla mellan- och högstadieelever som gillar att fundera över kluriga problem tillsammans med andra.

Mer information om Matteklubben (för årskurs 4-9)

Stockholms matematiska cirkel är en specialiseringskurs för gymnasieelever i matematik med ett nytt tema varje läsår. Anordnas tillsammans med KTH. Exempel på tidigare teman är fraktaler, talteori och geometriska konstruktioner.

Mer information om Stockholms matematiska cirkel (för gymnasiet)

Du som går år tre på gymnasiet har möjlighet att läsa vissa kurser hos oss som så kallad spetsstudent, förutsatt att du har klarat de matematikkurser som ges på din gymnasieskola med högsta betyg och rektorn på skolan stöder din ansökan. De kurser du kan läsa är

Utmanande matematik (MM1008), 7,5 hp
Matematik I (MM2001), 30 hp
Fördjupning till Matematik I (MM2003), 7,5 hp

De första två börjar varje termin, den sista ges bara under höstterminen. Gymnasieelever som läser Matematik I gör vanligen det på distans, och på halvfart över två terminer.

Utmanande matematik kräver att du har klarat Matematik 1-4, Matematik I kräver att du har klarat Matematik 1-5 (eller 1-4 om 5 inte erbjuds på din skola) och Fördjupning till Matematik I kräver att du även läser Matematik I.

Ansökan går till så att elevens matematiklärare skriver till matematik-spets@math.su.se, och mejlet ska innehålla följande:

  1. Elevens personnummer, namn och e-postadress.
  2. Vilket år eleven går (i normalfallet år tre).
  3. Information om vilka matematikkurser eleven läst och vilket betyg eleven har fått.
  4. Namn på rektor och det ska framgå att rektor styrker ansökan.
  5. Vilken kurs som ansökan avser.

Ansökningar bedöms löpande fram till cirka en vecka före kursstart, men vi uppskattar god framförhållning. Inför hösten 2024 (som börjar 2 september) vill vi gärna ha ansökan redan i början av sommaren, men senast 21 augusti.

Hör av dig till matematik-spets@math.su.se vid frågor.

Går du på gymnasiet och har skrivit ett projektarbete, gymnasiearbete, eller annan text i matematik? Då har du chansen att vara med i en tävling i bästa matematiska text, arrangerad av Matematiska institutionen. Första priset är 5000 kr!

Bästa matematiska text

Vetenskapens hus har flera roliga matematikteman som skolklasser kan boka in sig på.

Matematik på Vetenskapens hus

Sonja Kovalevsky-dagarna, som riktar sig till gymnasister som är intresserade av matematik, arrangeras av Nationalkommittén för matematik vid Kungliga Vetenskapsakademien i samarbete med Svenska matematikersamfundet. Dagarna äger rum vid samma lärosäte två år i rad, och flyttar därefter vidare till ett annat. Matematiska institutionen vid Stockholms universitet organiserade Sonja Kovalevsky-dagarna den 12-13 november 2010 och den 18-19 november 2011, i samarbete med Vetenskapens hus.

Mer om Sonja Kovalevsky-dagarna hos Nationalkommittén för matematik

Här kan du läsa om Sonja Kovalevsky, som blev Sveriges första kvinnliga professor år 1889

 

Alumn

Är du alumn och vill samarbeta med oss? Vi bjuder in alumner att prata på vår årliga arbetsmarknadsdag, och du får gärna höra av dig om du är intresserad av att vara med!

Matematiken och fysiken i arbetslivet - arbetsmarknadsdag

Du kan även gå med i Stockholms universitets alumnnätverk, som är öppet för alla som läst minst en kurs vid Stockholms universitet.

Stockholms universitets alumnnätverk

 

Kontakt

Kontaktperson skolbesök
Statistiska forskningsgruppens (SFG) föreståndare
Studievägledning matematik och matematisk statistik
Studievägledning datalogi och beräkningsteknik
På denna sida