Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematik I

  • 30 hp

Kursen behandlar grundläggande algebra, funktionslära, linjär algebra i två och tre dimensioner (matriser, determinanter, vektorer, linjärt beroende), envariabelanalys (gränsvärde, kontinuitet, derivata och integral med tillämpningar) samt flervariabelanalys (partiella derivator och dubbelintegraler).

Kursens innehåll kan användas vid modellering inom en mängd områden exempelvis fysik och ekonomi.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.