Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Matematik I

Matematik I omfattar 30 högskolepoäng och är vanligtvis den första kursen som våra studenter läser i matematik på universitetsnivå. För många studenter är det den första kursen de läser på universitetet. Du kan välja att läsa den på campus helfart eller på distans på hel- eller halvfart.

För dig som är antagen HT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Här hittar du viktig information om registreringstider, lärplattform, och information för dig som är antagen med villkor eller reservantagen.

Först: Svara på ditt antagningsbesked!

Om du erbjuds en plats eller reservplats på en kurs i första antagningsbeskedet måste du svara på antagningbeskedet via Antagning.se senast 21 juli för att behålla platsen!

Mer info hos Antagning.se om att svara på antagningsbesked

Om du glömmer att svara på antagningsbeskedet måste du söka kursen igen om du vill läsa den, vilket kräver att den är öppen för sen anmälan.

Registrering i Ladok

Du som är antagen till en kurs måste webbregistrera dig via student.ladok.se för att behålla din plats på kursen. Webbregistrering för kurser HT23 öppnar 7 augusti, och stänger olika tider för olika kurser.

 • Matematik I, alla varianter inklusive ULV- och VAL-versioner samt fortsättningsregistrering för de som började kursen på halvfart våren 2023: sista dag för registrering är måndag 21 augusti.
 • Kurser som ges på KTH, alltså kurserna med kurskod BE3009, BE7001, BE7009, BE7013, DA7011, DA7048, MM7044, MM7045, MM7046: sista dag för registrering är måndag 4 september. Registrera dig gärna tidigare för att få KTH-konto i tid.

För distanskurserna Förberedande kurs i matematik och Utmanande matematik är webbregistrering öppen nästan hela höstterminen, eftersom studietakten på dessa kurser är flexibel.

För övriga kurser är webbregistrering öppen till och med 17 september om kursen börjar i augusti (period 1 eller AB), eller 19 november om den börjar i månadsskiftet oktober-november (period 2 eller CD).

Du kan inte webbregistrera dig på självständiga arbeten i matematik (du registreras när din arbetsplan har godkänts).

Lärplattform

Våra kurssidor finns på kurser.math.su.se, med undantag för kurserna Förberedande kurs i matematik (math.su.se/förberedande) och Utmanande matematik (math.su.se/utmanande).

På många kurssidor kan du aktivera dig själv, men att du gör det innebär inte att du är registrerad på kursen! Du måste alltid webbregistrera dig på kursen via Ladok, se ovan om registrering.

Villkor för antagning

Villkorshanteringen brukar ske strax före kursstart. Du behöver i allmänhet inte visa upp några intyg på att villkoren är uppfyllda, denna information har vi tillgång till.

Så länge villkoret finns kvar kan du inte webbregistrera dig, därför bör du kontakta studievägledningen om villkoret fortfarande finns kvar vid kursstart, och du inte har fått något besked om huruvida du får läsa kursen. Om kursen har kort registreringsperiod, kontakta oss innan webbregistrering stänger (du bör i så fall ha fått instruktioner i ditt välkomstbrev).

Reservantagning

Eventuell reservantagning sker kring terminsstart, och vi kontaktar dig då på den e-postadress du angivit på Antagning.se om vi kan erbjuda dig en plats. Om du är reservantagen med villkor och blir erbjuden en plats på kursen, så måste du också uppfylla villkoret för att kunna ta din plats i anspråk.

Mer information

Ny student: om antagning, registrering, kurslitteratur och kurssidor

Under utbildningen: om tentor, hederskodex och etiska riktlinjer, studentrepresentation, IT-resurser, vårt videoarkiv, studieavbrott och omregistrering

Sommar på Matematiska institutionen

Kontakt studiefrågor

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen ges varje termin, och anmälan till våren 2024 är öppen mellan 15 september och 16 oktober.

Matematik I kan läsas som fristående kurs, men utgör också första terminen i våra kandidatprogram, och ingår i kandidatprogrammet i logik, filosofi och matematik, fysikprogram och ämneslärarprogram.

Kursen ger en introduktion till diskret och linjär algebra, samt envariabelanalys och något om flervariabelanalys, och utgör en bra grund för vidare studier inom matematik, matematisk statistik och datalogi, men även andra ämnen som fysik eller ekonomi.

Kurserna MMU304 Matematik I - kurs inom VAL-projektet och MMU305 Matematik I - kurs inom ULV-projektet följer samma schema och upplägg som MM2001 Matematik I.

 • Kursupplägg

  Matematik I är en intensiv kurs som innehåller många moment som ska hjälpa dig framåt i din matematiska utveckling. Matematik I delas upp i de två momenten algebra och analys som omfattar vardera 15 hp. Dessa läses parallellt under hela terminen om du läser kursen på helfart. Om du läser på halvfart distans läser du algebra första terminen och analys andra terminen. (Om du läser kursen på halvfart inom fysikprogrammen är uppdelningen lite annorlunda för att passa parallellt med kursen Klassisk fysik.)

  Kursen examineras löpande under hela terminen, med duggor i början av terminen, salstentor i mitten och slutet av terminen, seminarieinlämningar under hela terminen och datorlaborationer mot slutet av terminen.

  Undervisning

  Kursen har vanligen fyra föreläsningar i veckan om du läser på helfart, två i algebra och två i analys, följda av räkneövning och handledningstid. Dessutom har du en seminarieträff i veckan, i mindre grupp, med obligatorisk närvaro.

  I distanskursen finns det inga eller få (icke-obligatoriska, via zoom) schemalagda undervisningstillfällen. Kursmaterialet läses in på egen hand med hjälp av föreslaget lässchema, förinspelade föreläsningar och hänvisningar till kurslitteratur.

  Kursen har ett omfattande videomaterial, riktat särskilt till distansstudenter men även tillgängligt för campusstudenter. Det finns ett handledningsforum för både campus- och distansstudenter där du kan få hjälp om du kör fast på någon uppgift.

  Examination

  Matematik I har fyra sorters examinerande moment:

  Informationen nedan gäller den reviderade version av kursen som börjar HT23, se kursplan för tidigare uppsättning moment

  • Duggor, två i algebra och två i analys, 1,5 hp vardera
  • Seminariekurs, 2 delar om 1,5 hp vardera
  • Datorlaborationskurs, 2 delar om 1,5 hp vardera
  • Fyra Salstentor: diskret matematik (4 hp), linjär algebra (5 hp), analys del 1 (4 hp) och analys del 2 (5 hp)

  Du måste vara godkänd på alla delarna för att vara godkänd på kursen. På duggorna, seminariekursen och datorlaborationskursen kan du bara få godkänt eller underkänt. Salstentorna har betygsskala A-F, och slutbetyget på kursen sätts utifrån betygen på salstentorna.

  Problemsamlingar under kursens gång kan ge bonuspoäng till salstentorna.

  Tentamen på distanstillfällen

  Observera att tentamen sker på plats även om du är antagen till ett distanstillfälle av kursen. Om du inte har möjlighet att komma till Stockholm och tentera, så finns viss möjlighet att själv organisera tenta på ett annat lärosäte, eller ett lärcentrum.

  Tentamen på annan ort

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Om du läser på helfart har du vanligen föreläsning fyra dagar i veckan, alla dagar utom onsdagar. Om du läser på halvfart har du föreläsning två dagar i veckan.

  Kursen har också en seminariträff i veckan, dessa kanske inte visas i schemat nedan eller så visas många bokningar, eftersom det är flera seminariegrupper. Du får information om gruppindelning för seminarierna, och därmed tid för träffen, under första terminsveckan. Detaljer om seminariekurs och duggor finns på kurshemsidan.

  Om du läser kursen på distans och heltid behöver du komma till campus för examinationer: salstentorna, uppsamlingstenta för duggorna, och en digital datorlaborationstenta. Detaljer om examinationer kommer att finnas på kurssidan som blir tillgänglig vid kursstart.

  Schema MM2001 HT 2023 Dagtid

  Schema MM2001 VT 2024 Dagtid

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Följande litteratur används på kursen hösten 2023:

  1. Persson & Böiers: Analys i en variabel (3:e upplagan), Studentlitteratur.
  2. Övningar till Analys i en variabel, (6:e upplagan), Studentlitteratur.
  3. Tamm: Flervariabelanalys.
  4. Bøgvad, Xantcha & Granath: Algebra I (3:e upplagan, 10:e tryckningen)
  5. (Campus) Månsson, Nordbeck: Linjär algebra, 1:a upplagan (2019). Studentlitteratur.
  6. (Campus) Månsson, Nordbeck: Övningar i Linjär algebra, 1:a upplagan (2019). Studentlitteratur.

  7. (Distans) Bøgvad & Vaderlind: Linjär algebra: grundkurs, 1:a upplagan, Liber.

  Campus- och distansversionerna av kursen har alltså olika litteratur i linjär algebra.

  Kompendierna Algebra I och Flervariabelanalys köper du från Akademibokhandeln vid Universitetet, de finns också digitalt på kurshemsidan. De andra böckerna kan du även köpa i andra bokaffärer.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Här finns mer information för dig som läser eller ska börja läsa vid Matematiska institutionen:

  Ny student
  Under utbildningen

  Registrera dig på kursen!

  Om du är antagen till kursen måste du webbregistera dig för att behålla din plats! Webbregistrering stänger vanligen någon vecka innan terminen börjar, se datum i rutan med antagningsinformation högst upp på denna sida.

  Kurshemsida

  Vi använder inte Athena, utan du hittar kurshemsidan på kurser.math.su.se.

  För att kunna komma åt allt på kurshemsidan behöver du vara aktiverad på sidan. Kurskoordinator aktiverar dig inför terminsstart om du är registrerad på kursen.

 • Kontakt

  Koordinator för Matematik I och Matematik för naturvetenskaper I & II