Matematik I, 30 hp

Om kursen

Kursen behandlar grundläggande algebra, funktionslära, linjär algebra i två och tre dimensioner (matriser, determinanter, vektorer, linjärt beroende), envariabelanalys (gränsvärde, kontinuitet, derivata och integral med tillämpningar) samt flervariabelanalys (partiella derivator och dubbelintegraler).

Kursens innehåll kan användas vid modellering inom en mängd områden exempelvis fysik och ekonomi.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen