Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematik I

Matematik I omfattar 30 högskolepoäng och är vanligtvis den första kursen som våra studenter läser i matematik på universitetsnivå. För många studenter är det den första kursen de läser på universitetet. Du kan välja att läsa den på campus helfart eller på distans på hel- eller halvfart.

Matematik I kan läsas som fristående kurs, men utgör också första terminen av kandidatprogrammen i matematik, matematik och ekonomi respektive matematik och datavetenskap, och andra terminen i kandidatprogrammet i logik, filosofi och matematik. Kursen ingår också i flera ämneslärarprogram.

Kursen ger en introduktion till diskret och linjär algebra, samt envariabelanalys och något om flervariabelanalys, och utgör en bra grund för vidare studier inom matematik, matematisk statistik och datalogi, men även andra ämnen som fysik eller ekonomi.

Kurserna MMU304 Matematik I - kurs inom VAL-projektet och MMU305 Matematik I - kurs inom ULV-projektet följer samma schema och upplägg som MM2001 Matematik I.

 • Kursupplägg

  Matematik I är en intensiv kurs som innehåller många moment som ska hjälpa dig framåt i din matematiska utveckling. Matematik I delas upp i de två momenten algebra och analys som omfattar vardera 15 hp. Dessa läses parallellt under hela terminen om du läser kursen på helfart. Om du läser på halvfart läser du algebra första terminen och analys andra terminen.

  Kursen examineras löpande under hela terminen. Under första halvan av terminen skriver du e-tentor en gång per vecka (varannan vecka om du är halvfartsstudent), och seminariekursen pågår under hela terminen. Mot slutet av terminen kommer salstentorna och datorlaborationskursen.

  Undervisning

  Kursen har fyra föreläsningar i veckan, två i algebra och två i analys, följda av räkneövning och handledningstid. Du som läser på halvfart har alltså två föreläsningar i veckan. Seminariekursen innebär ett ytterligare undervisningstillfälle i veckan, i mindre grupp. Observera att det är obligatorisk närvaro på seminarierna, för dig som är campusstudent.

  Kursen har också omfattande videomaterial, riktat särskilt till distansstudenter men även tillgängligt för campusstudenter. Det finns ett handledningsforum för både campus- och distansstudenter där du kan få hjälp om du kör fast på någon uppgift.

  Examination

  Matematik I har fyra sorters examinerande moment:

  • E-tentor, tre i algebra och tre i analys, 1,5 hp vardera
  • Seminariekurs, helfart 3 hp eller uppdelat i 1,5 hp algebra och 1,5 hp analys
  • Datorlaborationskurs, helfart 3 hp eller uppdelat i 1,5 hp algebra och 1,5 hp analys
  • Salstentor, en i algebra och en i analys, 7,5 hp vardera

  Du måste vara godkänd på alla delarna för att vara godkänd på kursen. På e-tentorna, seminariekursen och datorlaborationskursen kan du bara få godkänt eller underkänt. Salstentorna har betygsskala A-F, och slutbetyget på kursen är genomsnittet (avrundat uppåt) av betygen på de två salstentorna.

  Problemsamlingar under kursens gång ger övning till e-tentorna, och bonuspoäng till salstentorna.

  Tentamen på distanstillfällen

  Observera att tentamen sker på plats även om du är antagen till ett distanstillfälle av kursen. Om du inte har möjlighet att komma till Stockholm och tentera, så finns viss möjlighet att själv organisera tenta på ett annat lärosäte, eller ett lärcentrum.

  Tentamen på annan ort

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Om du läser på helfart har du vanligen föreläsning fyra dagar i veckan, algebra på måndagar och torsdagar och analys på tisdagar och fredagar. Om du läser på halvfart läser du algebra första terminen och analys andra, och har föreläsning två dagar i veckan.

  Observera att utöver det schema som visas i TimeEdit har kursen en seminarieträff i veckan, samt e-tentor vissa onsdagar - detaljer om dessa finns på kurssidan. Du får information om gruppindelning, och därmed tid för träffen, under första terminsveckan.

  Om du läser kursen på distans behöver du mest bry dig om salstentamina i schemat nedan. Dessutom tillkommer två tentamenstillfällen för e-tentor, datorlaboration och seminarier. Detaljer finns på kurssidan.

  Schema MM2001 VT 2022 Dagtid

  Schema MM2001 HT 2022 Dagtid

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Följande litteratur används på kursen:

  1. EN - Persson & Böiers: Analys i en variabel (3:e upplagan), Studentlitteratur.
  2. ENÖ - Övningar till Analys i en variabel, (6:e upplagan), Studentlitteratur.
  3. LALG - Bøgvad & Vaderlind: Linjär algebra: grundkurs (1:a upplagan), Liber.
  4. FLER - Tamm: Flervariabelanalys.
  5. ALG - Bøgvad, Xantcha & Granath: Algebra I (3:e upplagan, 10:e tryckningen)

  De tre första böckerna kan köpas i bokhandel. 4-5 är kompendier som tillhandahålls kostnadsfritt av institutionen.

  Om du läser på halvfart behöver du bok 3 och kompendium 5 under första terminen, och 1-2 och 4 först under andra terminen.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Ny student
  Under utbildningen

  Registrera dig på kursen!

  Om du är antagen till kursen måste du webbregistera dig för att behålla din plats! Webbregistrering stänger vanligen någon vecka innan terminen börjar, se datum i rutan med antagningsinformation högst upp på denna sida.

  Kurshemsida

  Vi använder inte Athena, utan du hittar kurshemsidan på kurser.math.su.se.

  För att kunna komma åt allt på kurshemsidan behöver du vara aktiverad på sidan. Kurskoordinator aktiverar dig inför terminsstart om du är registrerad på kursen.

 • Kontakt

  Kurskoordinator campus: matematik-i@math.su.se

  Kurskoordinator distans: kursansvarig-ma1dist@math.su.se

  Koordinator för Matematik I och Matematik för naturvetenskaper I & II