Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematik I

Matematik I omfattar 30 högskolepoäng och är vanligtvis den första kursen som våra studenter läser i matematik på universitetsnivå. För många studenter är det den första kursen de läser på universitetet. Du kan välja att läsa den på campus eller på distans, på helfart eller på halvfart.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Här hittar du viktig information om registreringstider, lärplattform, och hur undervisningen påverkas av coronapandemin, samt information för dig som är antagen med villkor eller reservantagen.

Först: Svara på ditt antagningsbesked!

Om du erbjuds en plats eller reservplats på en kurs i första antagningsbeskedet måste du svara på antagningbeskedet via Antagning.se senast 16 december för att behålla platsen!

Mer info hos Antagning.se om att svara på antagningsbesked

Om du glömmer att svara på antagningsbeskedet måste du söka kursen igen (förutsatt att den öppnar för sen anmälan) om du vill läsa den.

Registrering

Du som är antagen till en kurs måste webbregistrera dig via student.ladok.se för att behålla din plats på kursen. Webbregistrering för kurser VT21 öppnar 28 december, och stänger olika tider för olika kurser.

För följande kurser är stänger webbregistrering extra tidigt:

 • Alla varianter av Matematik I, även kursvarianterna som ingår i ULV- och VAL-projekten, och fortsättningsregistrering på termin två för dig som läser kursen på halvfart med start HT20: sista dag för webbregistrering är 10 januari.
 • Kurser med prefix DA eller BE som samläses med KTH, alltså DA3019 och avancerad nivå: sista dag för webbregistrering är 17 januari.

För övriga kurser är sista dagen för webbregistrering 7 februari om kursen börjar i period 1 (AB), eller 12 april om den börjar i period 2 (CD).

På enstaka kurser kan du inte webbregistrera dig. Detta gäller distanskurserna Förberedande kurs i matematik och Utmanande matematik (du registreras när du har påbörjat kursen), och självständiga arbeten i matematik eller datalogi (du registreras när din arbetsplan har godkänts).

Lärplattform

Våra kurssidor finns på kurser.math.su.se, med undantag för kurserna Förberedande kurs i matematik (prep.math.su.se) och Utmanande matematik (utmanande.math.su.se).

Undervisning under våren 2021

Mycket av vår undervisning är webbaserad under våren 2021, men ambitionen är att examination sker i universitetets lokaler. Läs mer på

Undervisning vid Matematiska institutionen under VT21

Villkor för antagning

Villkorshanteringen brukar ske strax före kursstart. Du behöver i allmänhet inte visa upp några intyg på att villkoren är uppfyllda, denna information har vi tillgång till.

Så länge villkoret finns kvar kan du inte webbregistrera dig, därför bör du kontakta studievägledningen om villkoret fortfarande finns kvar vid kursstart, och du inte har fått något besked om huruvida du får läsa kursen. Om kursen har kort registreringsperiod, kontakta oss innan webbregistrering stänger (du bör i så fall ha fått instruktioner i ditt välkomstbrev).

Reservantagning

Eventuell reservantagning sker kring terminsstart, och vi kontaktar dig då på den e-postadress du angivit på Antagning.se om vi kan erbjuda dig en plats. Om du är reservantagen med villkor och blir erbjuden en plats på kursen, så måste du också uppfylla villkoret för att kunna ta din plats i anspråk.

Mer information

Se även

Studentkontakt

Aktuell information för studenter

Inför studierna

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Matematik I kan läsas som fristående kurs, men utgör också första terminen av kandidatprogrammen i matematik, matematik och ekonomi respektive matematik och datavetenskap, och andra terminen i kandidatprogrammet i logik, filosofi och matematik. Kursen ingår också i flera ämneslärarprogram.

Kursen ger en introduktion till diskret och linjär algebra, samt envariabelanalys och något om flervariabelanalys, och utgör en bra grund för vidare studier inom matematik, matematisk statistik och datalogi, men även andra ämnen som fysik eller ekonomi.

Kurserna MMU304 Matematik I - kurs inom VAL-projektet och MMU305 Matematik I - kurs inom ULV-projektet följer samma schema och upplägg som MM2001 Matematik I.

 • Kursupplägg

  Matematik I är en intensiv kurs som innehåller många moment som ska hjälpa dig framåt i din matematiska utveckling. Matematik I delas upp i de två momenten algebra och analys som omfattar vardera 15 hp. Dessa läses parallellt under hela terminen om du läser kursen på helfart. Om du läser på halvfart läser du algebra första terminen och analys andra terminen.

  Kursen examineras löpande under hela terminen. Under första halvan av terminen skriver du e-tentor en gång per vecka (varannan vecka om du är halvfartsstudent), och seminariekursen pågår under hela terminen. Mot slutet av terminen kommer salstentorna och datorlaborationskursen.

  Undervisning

  Kursen har fyra föreläsningar i veckan, två i algebra och två i analys, följda av räkneövning och handledningstid. Du som läser på halvfart har alltså två föreläsningar i veckan. Seminariekursen innebär ett ytterligare undervisningstillfälle i veckan, i mindre grupp. Observera att det är obligatorisk närvaro på seminarierna, för dig som är campusstudent.

  Kursen har också omfattande videomaterial, riktat särskilt till distansstudenter men även tillgängligt för campusstudenter. Det finns ett handledningsforum för både campus- och distansstudenter där du kan få hjälp om du kör fast på någon uppgift.

  Examination

  Matematik I har fyra sorters examinerande moment:

  • E-tentor, tre i algebra och tre i analys, 1,5 hp vardera
  • Seminariekurs, helfart 3 hp eller uppdelat i 1,5 hp algebra och 1,5 hp analys
  • Datorlaborationskurs, helfart 3 hp eller uppdelat i 1,5 hp algebra och 1,5 hp analys
  • Salstentor, en i algebra och en i analys, 7,5 hp vardera

  Du måste vara godkänd på alla delarna för att vara godkänd på kursen. På e-tentorna, seminariekursen och datorlaborationskursen kan du bara få godkänt eller underkänt. Salstentorna har betygsskala A-F, och slutbetyget på kursen är genomsnittet (avrundat uppåt) av betygen på de två salstentorna.

  Problemsamlingar under kursens gång ger övning till e-tentorna, och bonuspoäng till salstentorna.

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Om du läser på helfart har du vanligen föreläsning fyra dagar i veckan, algebra på måndagar och torsdagar och analys på tisdagar och fredagar. Om du läser på halvfart läser du algebra första terminen och analys andra, och har föreläsning två dagar i veckan.

  Observera att utöver det schema som visas i TimeEdit har kursen en seminarieträff i veckan, samt e-tentor vissa onsdagar - detaljer om dessa finns på kurssidan. Du får information om gruppindelning, och därmed tid för träffen, under första terminsveckan.

  Om du läser kursen på distans behöver du mest bry dig om salstentamina i schemat nedan. Dessutom tillkommer två tentamenstillfällen för e-tentor, datorlaboration och seminarier. Detaljer finns på kurssidan.

  Anpassningar pga coronapandemin: Undervisningen ser annorlunda ut under hösten VT21 och blir då huvudsakligen webbaserad, även för dig som är antagen till campus. Mer information finns på kurssidan (länk nedan).

  Schema MM2001 VT 2021 Dagtid

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Följande litteratur används på kursen:

  1. EN - Persson & Böiers: Analys i en variabel (3:e upplagan), Studentlitteratur.
  2. ENÖ - Övningar till Analys i en variabel, (6:e upplagan), Studentlitteratur.
  3. LALG - Bøgvad & Vaderlind: Linjär algebra: grundkurs (1:a upplagan), Liber.
  4. FLER - Tamm: Flervariabelanalys.
  5. ALG - Bøgvad, Xantcha & Granath: Algebra I (3:e upplagan, 10:e tryckningen)

  De tre första böckerna kan köpas i bokhandel. 4-5 är kompendier som tillhandahålls kostnadsfritt av institutionen.

  Om du läser på halvfart behöver du bok 3 och kompendium 5 under första terminen, och 1-2 och 4 först under andra terminen.

 • Mer information

  Ny student
  Under utbildningen

  Registrera dig på kursen!

  Om du är antagen till kursen måste du webbregistera dig för att behålla din plats! Webbregistrering stänger vanligen någon vecka innan terminen börjar, se datum i rutan med antagningsinformation högst upp på denna sida.

  Kurshemsida

  Vi använder inte Athena, utan du hittar kurshemsidan på kurser.math.su.se.

  För att kunna komma åt allt på kurshemsidan behöver du vara aktiverad på sidan. Kurskoordinator aktiverar dig inför terminsstart om du är registrerad på kursen.

 • Kontakt

  Kurskoordinator campus: matematik-i@math.su.se

  Kurskoordinator distans: kursansvarig-ma1dist@math.su.se

  Koordinator för Matematik I och Matematik för naturvetenskaper I & II