Under utbildningen

Här hittar du nyttig och viktig information under utbildningens gång.

På denna sida hittar du information om tentor, hederskodex och etiska riktlinjer, studentrepresentation, IT-resurser, vårt videoarkiv och vad du ska göra om du vill avbryta dina studier, ta studieuppehåll eller omregistreras.

Är du ny student? Läs mer här.

 

Länkar till schema hittar du i utbildningskatalogen, eller så kan du söka på kurskoden i TimeEdit. Du kan hitta information om kurslitteratur i utbildningskatalogen, men här finns också en samlad lista:

Lista över kurslitteratur vid Matematiska institutionen

De flesta av våra kurssidor finns på kurser.math.su.se. Det finns några undantag:

 • Kurserna Förberedande kurs i matematik och Utmanande matematik är undantag, de har egna kurssidor på prep.math.su.se respektive utmanande.math.su.se.
 • Kurser som ges i samarbete med KTH kan ha sin kurssida och sitt schema hos KTH, i så fall hittar du information i utbildningskatalogen, eller så skickar vi ut information inför kursstart.
 

Tentamensinformation

Här hittar du allt du behöver veta om salstentamen. Du kan se på kurshemsidan hur din kurs examineras. 

Tentamensschema Matematiska institutionen

Information om lokal för din tenta

För att få delta i tentamensskrivningen måste ha anmält dig till tentamen i Ladok. Det går inte att komma oanmäld till tentamen, och vi accepterar inga sena anmälningar!

Om du inte kan anmäla dig har du troligen ingen aktuell registrering på kursen. Om du har en tidigare registrering, kontakta studentexpeditionen för omregistrering.

Om du får förhinder, avanmäl dig via Ladok.

När och hur kan jag anmäla mig?

Du anmäler dig via Ladok. Tentamensanmälan öppnas en månad innan tentatillfället och stängs vanligen kl 23:59 tio dagar före tentatillfället. I vissa fall kan anmälan stänga tidigare, exempelvis för vissa omtentor (och även tentor på KTH som har eget schema).

Undantag:

 • MM1003 Förberedande kurs i matematik: tentaanmälan sker via kurshemsidan.
 • Kurser vid KTH som ges av Stockholms universitet: du anmäler dig via KTH, se nedan.

Anmälan till tentamina vid KTH

Om du följer en kurs vid KTH som ges av Stockholms universitet ska du anmäla dig till tentamina via länkarna nedan. Observera att deadline för anmälan kan vara annorlunda än hos oss.

Tentaperioder och anmälningstider vid KTH
Kurs i matematik eller beräkningsteknik
Kurs i datalogi

Alla som ska skriva en salstenta måste anmäla sig i Ladok senast 10 dagar innan tentan. Om du är i behov av något sorts stöd, såsom att skriva med förlängd skrivtid eller skriva enskilt/mindre grupp, måste du förutom detta senast 14 dagar innan tentan (kan vara tidigare kring stora helger) mejla till stod@math.su.se. Skriv i mejlet vilken tenta du ska skriva och vilken dag tentan skrivs samt vilka former av stöd du är i behov av vid tentatillfället.

För att få stöd vid salstentamen behöver du ett giltigt nais-intyg från studentavdelningen

Studenter vid Stockholms universitet ska ta del av de regler som gäller för tentamensskrivningar.

Regler för salstentamen vid Stockholms universitet

Glöm inte att ta med giltig legitimation! Om du inte kan legitimera dig kommer du inte att få skriva tentan.

I universitetets dokument Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå finns bland annat regler kring betygssättning och ändring av betyg.

Dessutom ska du som studerar vid Matematiska institutionen vara bekant med Matematiska institutionens hederskodex, som du kan läsa mer om lite längre ner på sidan.

Se även Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet

Efter att du fått ditt resultat på examination i Ladok kan du hämta ut din rättade tenta under studentexpeditionens mottagningstider.

Det kan vara många studenter som vill hämta ut sina rättade tentor i olika kurser samtidigt. För att återlämningen ska gå så smidigt som möjligt ber vi dig att:

 1. Fylla i dina uppgifter i formuläret för tentaåterlämning
 2. Vänta in mejl från tentaaterlamning@math.su.se med bekräftelse att din tenta är redo för utlämning.
 3. Hämta din tenta under nästa mottagningstid och var då redo att uppge kurskod, tentamensdatum och din anonymiseringskod för den eller de tentor du vill hämta. Du hittar all information om din skrivna tenta i din Ladok -> Examinationstillfällen -> Passerade

Om du skickar in dina uppgifter i formuläret senast torsdag, kommer din tenta vara redo för utlämning vid nästa mottagningstid. Om du inte gör en föranmälan i formuläret om att du vill hämta ut en tenta eller inte fått bekräftelse på att din tenta är redo för utlämning kan vi i mån av tid hjälpa dig ta fram din rättade tenta under mottagningstiden.

Om du inte kan komma till institutionen

Om du inte har möjlighet att komma till institutionen, kan du skicka ett brev innehållande ett förfrankerat och -adresserat kuvert. Det förfrakerade kuvertet ska vara i format C4 (alltså ungefär stort som ett A4-papper).

Ange i brevet:

 • Dina personuppgifter (fullständigt namn och personnummer)
 • Kurskod, datum och anonymiseringskod för tentan. (All information finns i din Ladok --> Examinationstillfällen -> Passerade)

Skicka brev med information och kuvert till:

Matematiska institutionen
Studentexpeditionen
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm

Tenta på annan ort

I vissa fall kan det gå att skriva tentamen på annan ort

Examinatorer

Här finns information om examinatorer för respektive avdelning för läsåret 23/24.

Examinatorer 23-24, matematik (pdf) (83 Kb)

Examinatorer 23-24, matematisk statistik (pdf) (70 Kb)

Examinatorer 23-24, beräkningsmatematik (pdf) (62 Kb)

 

Dina rättigheter och skyldigheter som student

Som student vid Stockholms universitet har du rättigheter och skyldigheter som regleras dels i lagar och förordningar, dels i lokala föreskrifter vid Stockholms universitet.

Till exempel:

Du har rätt att påverka din utbildning, och du är skyldig att följa universitetets regler. 

Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter som student

Du som studerar vid Matematiska institutionen ska känna till Naturvetenskapliga fakultetens etiska riktlinjer och Matematiska institutionens hederskodex, som är ett förtydligande och en komplettering av de fakultetsgemensamma riktlinjerna. Dessa gäller även vid andra former av examination än skriftlig tentamen, exempelvis datorlaborationer.

Hederskodex, etiska riktlinjer och disciplinärenden vid Matematiska institutionen

Studenter som läser kurser hos Matematiska institutionen, Stockholms universitet, representeras av Matematiska studentrådet, MSR.

Studentrådets centrala syfte är att verka för ökat studentinflytande och finns representerade i alla viktiga beslutande organ som direkt eller indirekt har påverkan på utbildningen.

Du når MSR på msr@math.su.se.

MSR:s sida på kurser.math.su.se

Alla studentråd vid Stockholms universitet

Stockholms universitets studentkår (SUS) är den största av de tre kårerna och representerar nästan alla studenter. De organiserar studenter som vill påverka sin utbildning samt företräder studenters intressen när universitetet tar olika beslut. Du kan delta i eller arrangera olika evenemang och aktiviteter genom kårföreningar samt student/doktorandråd.

Om du har problem kopplat till din utbildning så ger SUS studentombud stöd gällande studenträttigheter och studentinflytande vid en utredning eller rent informativt. Studentombuden finns till för att erbjuda information om studenters rättigheter som skyldigheter. Detta gäller vid såväl disciplinära ärenden som frågor gällande din utbildning. Studentombuden företräder inte studenter och närvarar inte vid möten, däremot tillför dem med information inför dessa sammanträdanden.

Du kan hitta mer information på SUS hemsida

Vid trakasserier och diskriminering hänvisas studenter till Lika villkor på Stockholms universitet som kan nås per mail likavillkor@su.se.

Kursvärderingar är ett viktigt sätt för oss att få in information från dig som student om vad du tycker om kurser du läst. Kursvärderingar för varje kurs skickas ut till de som läst kursen snart efter att kursen tagit slut.

Kursrapporten är lärarens utvärdering av kurstillfället.

Gamla kursvärderingar och kursrapporter

 

Studentresurser

Här hittar du guide till studiestrategier, information om IT-support och tips om du använder LaTeX, och vårt arkiv med inspelade föreläsningar.

Studenter vid läsplatser, ovanifrån.
Foto: Eva Dalin

Hur pluggar man på universitetet? Studentavdelningen har satt ihop en guide där du kan få hjälp med strategier, hur du ska planera och sätta mål för att lyckas med dina studier.

Guide till studiestrategier på universitetet

Avdelningen för IT och media ansvarar för IT-tjänster och support till studenter vid Stockholms universitet. Hos dem hittar du information om datorsalar i Frescati, skrivare och kopieringsapparater, IT-support, licenser och program som universitetet tillhandahåller, tillgång till trådlöst nätverk, med mera.

IT för studenter

LaTeX

Matematiska institutionen uppmuntrar dig som student att använda mjukvaran LaTeX för att skapa dokument med matematiskt innehåll. Om du inte använt LaTeX förut så kan Overleaf vara en bra plats att börja, både för att faktiskt skriva i LaTeX och för att hitta instruktioner.

Overleaf

Overleaf, How-to Guides

Här finns också en mer omfattande introduktion till LaTeX:

T. Oetiker, The not so short introduction to Latex

Här hittar du Matematiska institutionens arkiv med inspelade föreläsningar.

Online Video Interface, OVI, finns videoföreläsningar till Matematik I, Matematik II - Analys del A, Matematik II - Analys del B och Matematik II - Linjär algebra.

I vår Youtube-kanal finns ytterligare material som behandlar såväl innehåll i kurser som fristående ämnen.

Relevant videomaterial länkas också från respektive kurshemsida.

Videoarkivet är under ständig utveckling, och om du har åsikter om befintligt material eller förslag på något du gärna skulle vilja se så är vi tacksamma om du kontaktar oss på simon@math.su.se.

 

Avbrott, studieuppehåll och omregistrering

Här hittar du information om avbrott och studieuppehåll, och om att söka omregistrering, vilket krävs om du vill återuppta studierna efter en paus, eller om du behöver läsa om en kurs.

Du kan själv avbryta en kurs i Ladok, i fliken "Deltagande på kursen". Om mindre än tre veckor gått från kursstart så blir det ett tidigt avbrott, vilket innebär att registreringen tas bort och du kan söka kursen igen.

Du kan numera även avbryta program i Ladok. Då läggs avbrott också in på alla oavslutade kurser som ligger inom programmet.

Du kan inte få studieuppehåll på kurser, utan bara på program. Om du avser ta studieuppehåll ska du kontakta studievägledningen, och ange skälen till uppehållet. Du kan då beviljas återkomst i studierna efter uppehållet, vilket innebär att du garanterat får återuppta studierna.

Om du inte beviljas återkomst i studierna efter uppehållet, eller inte söker studieuppehåll, så kan det ändå gå att återuppta studierna i mån av plats. För att återuppta kurser där du har en tidigare registrering ska du ansöka om omregistrering, se nedan.

I vissa fall kan du skjuta upp studiestarten även innan du har påbörjat ett program. Du ansöker om detta hos Antagningen vid Stockholms universitet.

Skjuta upp studiestarten (anstånd)

Från våren 2024 kan du vanligen anmäla dig till tentamina utan att vara registrerad på det aktuella kurstillfället, och därför behöver du oftast inte omregistreras för att slutföra en kurs du tidigare varit registrerad på.

Om du ändå inte kan anmäla dig i Ladok tre veckor innan tentan, kontakta studentexpeditionen.

Om du ändå vill bli omregistrerad, fyll i formulären nedan för att söka omregistrering. Observera att vi i regel inte beviljar omregistrering om du tidigare varit omregistrerad på kursen, och inte har deltagit i examination under eller sedan din senaste registrering. För att omregistrering ska beviljas krävs också att det finns plats på kursen.

För att du ska kunna anmäla dig till tenta, eller bli omregistrerad, krävs att du har en tidigare registrering på samma kurs. Sök istället kursen på nytt via Antagning.se om

 • du var antagen men inte registrerade dig, eller
 • du var registrerad men gjorde tidigt avbrott, eller
 • kursen har ändrats så mycket att den har bytt kurskod sen du läste den.

Hur ansöker jag om omregistrering?

Inför terminsstart söker du omregistrering via ansökningsformulär, senare på terminen söker du per e-post.

Vi går igenom inkomna ansökningar kring terminsstart, och det är inte säkert att du får någon återkoppling men du ser i Ladok om du har blivit omregistrerad på den aktuella kursen.

Formulär för ansökan om omregistrering VT24

Formulären för VT24 öppnar 1 december, och ansökningar börjar behandlas efter nyår, tidigast vecka 1.

Formulär för att söka omregistrering på Matematik I (MM2001)

Formulär för att söka omregistrering på Förberedande kurs i matematik (MM1003) eller Utmanande matematik (MM1008)

När formulären har stängt

Kontakta oss på följande adresser för att söka omregistrering om formulären har stängt:

Observera att beroende på i vilken del av terminen den aktuella kursen ges, kan du ha missat mycket undervisning, och vissa delar av kursen kanske inte går att slutföra när du hoppar på sent. Se efter hur mycket av kursen som redan gått innan du bestämmer dig för att söka omregistrering, och tänk på att om du får omregistrering och sen inte deltar i någon examination kommer du troligen inte att beviljas omregistrering på kursen nästa gång du söker.

 

Kontakt

Studentexpeditionen
Studievägledning matematik och matematisk statistik
Studievägledning datalogi och beräkningsteknik
Koordinator för Matematik I och Matematik för naturvetare
Studievägledning för studenter i behov av särskilt pedagogiskt stöd
Studievägledning för lärarstudenter
Arbetsmarknadsfrågor och karriärvägledning
På denna sida