Internt

Denna sida är ett komplement till Stockholms universitets medarbetarwebb för anställda vid Matematiska institutionen.

Mycket av informationen nedan finns samlad på Medarbetarwebben.

Stockholms universitets medarbetarwebb

 

Intern webb

Vår interna webb för anställda finns i Moodle, och du loggar in med ditt SU-konto.

Intern webb Matematiska institutionen

 

För alla anställda

Här hittar du information om din anställning, sjukdom, semester med mera.

I "Du och din arbetsplats" finner du en sammanfattning av anställningsvillkoren för anställda vid universitetet. Här kan du bland annat hitta information om arbetstider, sjukdom och läkarvård, olika typer av ledighet, semester samt
försäkringar och pension.

Du och din arbetsplats
Information om din anställning

Stockholms universitet ska präglas av en säker, utvecklande och hållbar arbetsmiljö. Alla anställda och studenter ska behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt.

På Medarbetarwebben hittar du information om universitetets arbetsmiljö- och lika villkorspolicy, företagshälsovård, arbetsskador, med mera.

Arbetsmiljö och lika villkor

Vad räknas som bisyssla? När och hur ska det rapporteras?

Bisysslor

Anställda anmäler själva bisysslor i personalsystemet Primula. Universitetslärare ska göra detta fortlöpande och på eget initiativ. Andra anställda är endast skyldiga att redovisa bisysslor i Primula om arbetsgivaren begär det.

Som anställd vid Stockholms universitet har du rätt till friskvård. Erbjudandet riktar sig till alla anställda och består av fyra delar:

  • friskvårdstimme
  • friskvårdsbidrag
  • gruppträning i Frescatihallen
  • träning i personalgymmet.

Friskvård

Antalet dagar betald semester beror på din ålder, och på din anställningstid under kalenderåret.

Semester

Du kan också beviljas andra typer av ledighet, med eller utan lön. Det kan vara föräldraledighet, ledighet för studier eller för annan statlig tidsbegränsad anställning, men kan också gälla enstaka dagar, som läkarbesök, flytt, eller släktangelägenheter. Ledighet ska planeras i samråd mellan dig och din chef.

Ledighet

Vid sjukdom ska du göra sjukanmälan i Primula, och det är viktigt att göra detta redan första dagen även om du inte vet hur länge du blir borta. Meddela även din avdelningschef när du är sjuk. Vid längre sjukskrivning behöver du lämna in sjukintyg, till din avdelningschef eller till personaladministratör. Det går bra att posta eller maila intyget.

När du är frisk igen, är det lika viktigt att du friskanmäler dig Primula. Du behöver även fylla i blanketten ”Försäkran i samband med sjukdomsfall” och lämna den till personaladministratören (Kristina). Blanketten finns i blankettarkivet på Medarbetarwebben.

Om du har frågor, eller om du blir sjuk och inte har möjlighet att göra sjukanmälan själv, kontakta din avdelningschef eller Kristina, så hjälper de till.

Information om sjukdom och läkarvård på Medarbetarwebben

 

Kontakt

Personaladministratör
På denna sida