Forskargrupper

Matematiska institutionens forskning organiseras inom sex olika forskargrupper.

Grupperna beräkningsmatematik och matematisk statistik motsvarar i princip dessa avdelningar, medan avdelning matematik har tre forskargrupper. Dessutom finns en grupp som forskar om smittspridningsmodellering.