Börja forska

Är du en nyfiken person som drivs av att lära och veta mer? Trivs du i den akademiska miljön? Vi har cirka 40 doktorander på våra tre doktorandprogram i matematik, matematisk statistik och beräkningsmatematik.

Lagerkransar och diplom med SU-logga.
Lagerkransen utdelas till nya doktorer och hedersdoktorer vid naturvetenskaplig fakultet under doktorspromotionen – den viktigaste och mest traditionsomgärdade av de akademiska ceremonierna. Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet

En utbildning på forskarnivå är fyra år lång och resulterar i en doktorsexamen, vilket är den högsta akademiska examen i Sverige.

Utbildningen ger kompetens att självständigt bedriva forskning, djup förståelse av ämnesområdet samt skicklighet i att förmedla kunskap och skapa förutsättningar för andras lärande. Efter din examen finns möjlighet att fortsätta forska och undervisa för en vidare karriär inom akademin.

Vid Matematiska institutionen finns tre doktorandprogram, i matematik, matematisk statistik, och beräkningsmatematik.

Läs mer om forskarutbildning vid Matematiska institutionen

 

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till studierektorerna i forskarutbildning. Om du har frågor om tidigare studier än forskarstudier (alltså på kandidat- och masternivå), kontakta i första hand studievägledningen.

Kontaktuppgifter till studievägledarna

Studierektor för forskarutbildningen i matematik
Studierektor forskarutbildningen i matematisk statistik
Studierektor forskarutbildningen i beräkningsmatematik
På denna sida