Ny student

Välkommen till dig som är ny student vid Matematiska institutionen!

Vi hoppas att du ska trivas med dina studier vid vår institution. Här har vi samlat information som är bra att känna till inför studiestarten, bland annat om antagning, registrering, kurslitteratur och kurssidor. 

För dig som redan påbörjat din utbildning och vill ha information om exempelvis tentor, läs mer här

 

Viktigt innan du påbörjar dina studier

 1. Aktivera ditt universitetskonto och vidarekoppla din mejl
 2. Registrera dig på din kurs via Ladok
 3. Om du ska börja ett program, kan du behöva närvara på ett upprop
 4. Ta reda på schema och vilken kurslitteratur som behövs

Mer detaljerad information finns i flikarna nedan.

Se även Studenthandboken, om sådant som är bra att veta som student

När du aktiverar ditt konto anger du en mejladress dit e-post som skickas till din studentadress (ditt användarnamn följt av @student.su.se) vidaresänds. Det är viktigt att du anger en adress som du kollar av ofta så att du inte missar viktig information. När vi skriver i forum på våra kurssidor där du är prenumerant så skickas ett mejl till denna adress.

Det finns tyvärr en risk att utskick från oss blir sorterade som skräppost, så kolla även skräpposten och om mejl från oss hamnar där, lägg gärna till avsändaradressen som kontakt eller betrodd adress, det kan hjälpa.

Du kan se (och ändra) vilken adress som är kopplad till din studentmejl på kontohantering.su.se.

För att behålla din plats på en kurs måste du registrera dig på den i Ladok. Registrering krävs för studiemedel, och för att få delta vid examination av kursen. Om du inte registrerar dig på en kurs kan din plats gå till en reserv.

Registrera dig i Ladok

Webbregistrering öppnar vanligen några veckor innan terminsstart. För de flesta kurser är webbregistrering öppen tills någon vecka efter kursstart, men för följande kurser stänger webbregistrering redan någon vecka innan terminen börjar:

 • Matematik I, alla tillfällen, även ULV- och VAL-versioner och fortsättningsregistrering för dig som påbörjade ett halvfartstillfälle av kursen föregående termin.
 • Vissa kurser som ges via KTH, eller i samarbete med KTH med examination där.

För kurserna MM1003 Förberedande kurs i matematik och MM1008 Utmanande matematik kan webbregistrering vara öppen större delen av terminen.

När webbregistrering för en kurs du är antagen till har öppnat kan du i Ladok se hur länge du har på dig att registrera dig. Se även information till antagna i utbildningskatalogen.

Upprop på program

På kandidatprogrammen behöver du komma på ett upprop, som brukar vara på måndagen en vecka innan höstterminen börjar. På masterprogrammen kan det vara ett upprop eller mer informell informationsträff, i så fall får du mer information om det när du är antagen.

I vissa fall kan du inte webbregistrera dig.

Program

Vanligen kan du inte webbregistrera dig på ditt program utan måste istället närvara vid ett obligatoriskt upprop. Mer information skickas ut i välkomstbreven inför terminsstart.

Självständiga arbeten

Ibland kan du inte webbregistrera dig på självständigt arbete utan registreras istället av oss efter att din arbetsplan har godkänts. Men om du kan webbregistrera dig så ska du göra det. 

Utbytesstudenter

Du som är utbytesstudent kan inte webbregistrera dig utan du registreras automatiskt. Vid frågor kontakta din utbyteskoordinator.

Du blir villkorligt antagen (eller reservplacerad) om du inte är behörig när du söker, men läser kurser som kan göra dig behörig i tid. Medan villkoret ligger kvar kan du inte webbregistrera dig på kursen, och för att få gå kursen måste du vara behörig vid kursstart, eller åtminstone innan webbregistrering stänger.

Vi går igenom villkoren kring terminsstart och häver många villkor då. Vanligen behöver du inte inkomma med några intyg eller dylikt, vi har tillgång till alla resultat som rapporteras in i Ladok av svenska lärosäten, och som du själv har laddat upp på Antagning.se. I följande fall ska du kontakta studievägledningen:

 • Om villkoret ligger kvar vid terminsstart och du anser att du är behörig, hör av dig innan webbregistrering stänger.
 • Om det är ett villkor på en kurs som har kort registreringsperiod, vänta inte på terminsstart utan hör av dig innan webbregistrering stänger.
 • Om du är osäker på om du uppfyller villkoret, till exempel för att du läst vid ett annat lärosäte och därför har en annan uppsättning kurser än de som nämns som förkunskapskrav.

Observera att vi inte kan häva några villkor förrän efter andra antagningsbeskedet, även om du är behörig tidigare än så.

Om du bedöms vara obehörig till utbildningen blir du struken. Om du blivit struken från den kurs eller det program du sökt men tror att din behörighet har missbedömts, kontakta studievägledningen. Bäst är om du hör av dig redan innan första antagningsbeskedet, så fort du ser att du blivit bedömd som obehörig! Vi kan inte garantera plats efter första urvalet, även om ditt ärende har missbedömts.

Du kan även bli struken på grund av att den valda kursen eller programmet har för låg prioritet (du kan bli antagen till högst 45 hp per termin i ordinarie ansökningsomgången), eller för att du inte svarade på ett första antagningsbesked som krävde svar.

Om du blivit struken kan du i vissa fall göra en återanmälan ifall kursen öppnar för sen anmälan.

Mer information om återanmälan på Antagning.se

 

Schema

Länkar till schema hittar du i utbildningskatalogen, eller så kan du söka på kurskoden i TimeEdit.

Utbildningskatalogen
Schemasök i TimeEdit

 

Kurssidor

Vi använder inte Athena, utan du hittar våra kurssidor på kurser.math.su.se. Kurserna Förberedande kurs i matematik och Utmanande matematik är undantag, de har egna kurssidor.

Kurssidor på kurser.math.su.se
Förberedande kurs i matematik, prep.math.su.se
Utmanande matematik, utmanande.math.su.se

Kurser som ges i samarbete med KTH kan ha sin kurssida och sitt schema hos KTH, i så fall hittar du information i utbildningskatalogen, eller så skickar vi ut information inför kursstart.

 

Kurslitteratur

Du kan hitta information om kurslitteratur i utbildningskatalogen, men här finns också en samlad lista:

Lista över kurslitteratur vid Matematiska institutionen

 

Om Matematiska Biblioteket

Matematiska biblioteket finns inrymt som en del av institutuinen i rymliga och fräscha lokaler. Du hittar huvudingången i korridoren till höger om studentexpeditionen. Biblioteket är i första hand till för anställda men tillgängligt för studenter och allmänhet i mån av plats. Här kan du läsa mer om vad som gäller (pdf):

Matematiska Biblioteket (404 Kb)

Mer information

 

Studiestrategier på universitetet

Studenter vid läsplatser, ovanifrån.
Foto: Eva Dalin

Hur pluggar man på universitetet? Studentavdelningen har satt ihop en guide där du kan få hjälp med strategier, hur du ska planera och sätta mål för att lyckas med dina studier.

Guide till studiestrategier på universitetet

 

Studera med funktionsnedsättning

Studenter med funktionsnedsättningar kan vara berättigade till olika typer av stöd i sina studier. Sök i god tid - när du fått ditt antagningsbesked och tackat ja till ett program eller en kurs vid Matematiska institutionen så rekommenderar vi dig att påbörja ansökningsprocessen.

 1. Följ anvisningarna på: Ansök om stöd och anpassningar.
 2. Kontakta institutionen via stod@math.su.se, glöm inte att bifoga intyget från Riktat pedagogiskt stöd.
 3. Du får svar via e-post om hur stödet kommer att fungera i praktiken vid Matematiska institutionen.
 
Studenter på terrassen i Albano.
Terrassen i Albano. Foto: Jens Olof Lasthein

Matematiska institutionen ligger (från augusti 2022) i hus 1 i Albano. Våra kontor är huvudsakligen på plan 3, och några på plan 2. Studentexpeditionen ligger på plan 3, hus 1, nära hissarna och trapporna, där har vi drop-in-tider för studentexpedition och studievägledning.

Kontaktuppgifter och tider för drop-in

Undervisningslokaler är oftast i Albano, eller ibland i campus Frescati. Det finns gott om studieplatser i hus 1, 2 och 4 i Albano.

Kollektivtrafik

Resor med kollektivtrafiken i Stockholm kan sökas i SL:s reseplanerare. Närmaste busshållsplats är Albano och de närmaste tunnelbanestationerna är Universitetet och (norra uppgången av) Tekniska högskolan. Från respektive tunnelbanestation är det drygt en kilometers promenad.

Mer information och karta finns här:

Hitta till Matematiska institutionen

Hitta rätt – campus och byggnader vid Stockholms universitet

 

Kontakt

Studentexpeditionen
Studievägledning matematik och matematisk statistik
Studievägledning datalogi och beräkningsteknik
Koordinator för Matematik I och matematik för naturvetare
Studievägledning för studenter i behov av särskilt pedagogiskt stöd
Studievägledning för lärarstudenter
På denna sida