Ny student

Välkommen till dig som är ny student vid Matematiska institutionen! Här har vi samlat information som är bra att känna till inför studiestarten, bland annat om antagning, registrering, kurslitteratur och kurssidor.

Vi hoppas att du ska trivas med dina studier vid vår institution. Innan du börjar är det några saker som är bra att veta om.

Läs även universitetets checklista för nya studenter

För information under studierna, exempelvis om tentor, hederskodex och etiska riktlinjer, studentrepresentation, IT-resurser, vårt videoarkiv och vad du ska göra om du vill avbryta dina studier, ta studieuppehåll eller omregistreras, se Under utbildningen.

 

Aktivera ditt universitetskonto

För att få tillgång till universitetets alla IT-tjänster behöver du aktivera ditt universitetskonto. När du har aktiverat kontot behöver du också beställa ett universitetskort.

Aktivera ditt universitetskonto och beställ universitetskort

När du aktiverar ditt konto anger du en mejladress dit e-post som skickas till din studentadress (ditt användarnamn följt av @student.su.se) vidaresänds. Det är viktigt att du anger en adress som du kollar av ofta så att du inte missar viktig information. När vi skriver i forum på våra kurssidor där du är prenumerant så skickas ett mejl till denna adress.

Det finns tyvärr en risk att utskick från oss blir sorterade som skräppost. Detta verkar särskilt hända om du har en hotmail-adress men kan hända även med andra adresser.

Du kan se (och ändra) vilken adress som är kopplad till din studentmejl på kontohantering.su.se.

Några tips

 • Se till att du även har en aktuell adress på antagning.se och i student.ladok.se.
 • Titta i din mejl efter information om vilka adresser som är blockerade, och se till att våra adresser inte finns med där. Tänk på att om du någon gång markerar ett mejl som skräppost så brukar adressen från vilket det skickades blockeras.
 • Lägg gärna till dessa adresser som kontakt eller som betrodd adress:
  • noreply@kurser.math.su.se (härifrån skickas mejl när vi skriver i forumen på kurssidorna, till din studentadress)
  • no-reply@math.su.se (härifrån skickas vanligen våra välkomstbrev, till den adress du angivit på antagning.se)
  • donotreply@antagning.se (härifrån skickar antagning.se antagningsbesked, till den adress du angivit på antagning.se) 
 

Registrering

För att behålla din plats på en kurs måste du registrera dig på den i Ladok. Registrering krävs för studiemedel, och för att få delta vid examination av kursen. Om du inte registrerar dig på en kurs kan din plats gå till en reserv.

Registrera dig i Ladok

Webbregistrering öppnar vanligen några veckor innan terminsstart. För de flesta kurser är webbregistrering öppen tills någon vecka efter kursstart, men för följande kurser stänger webbregistrering redan någon vecka innan terminen börjar:

 • Matematik I, alla tillfällen, även ULV- och VAL-versioner och fortsättningsregistrering för dig som påbörjade ett halvfartstillfälle av kursen föregående termin.
 • De kurser i datalogi och beräkningsteknik som ges vid KTH.

För kurserna MM1003 Förberedande kurs i matematik och MM1008 Utmanande matematik kan webbregistrering vara öppen större delen av terminen.

När webbregistrering för en kurs du är antagen till har öppnat kan du i Ladok se hur länge du har på dig att registrera dig. Se även information till antagna i utbildningskatalogen.

I vissa fall kan du inte webbregistrera dig.

Program

Vanligen kan du inte webbregistrera dig på ditt program utan måste istället närvara vid ett obligatoriskt upprop. Mer information skickas ut i välkomstbreven inför terminsstart.

Självständiga arbeten

Du som ska göra ett självständigt arbete i matematisk statistik ska webbregistrera dig, men på självständiga arbeten i matematik eller datalogi brukar det inte vara möjligt utan då registreras du istället av oss efter att din arbetsplan har godkänts.

Utbytesstudenter

Du som är utbytesstudent kan inte webbregistrera dig utan du registreras automatiskt. Vid frågor kontakta din utbyteskoordinator.

 

Antagen med villkor eller struken

Om du sökt en kurs eller ett program får du efter första urvalet ett antagningsbesked. Du blir antingen antagen, villkorligt antagen eller struken. Här hittar du information om du vad som gäller i de senare två fallen.

Du kan även bli reservplacerad med eller utan villkor. I så fall kanske du blir antagen i andra urvalet. Eventuell ytterligare reservantagning brukar ske strax innan kursstart, och om du är reservplacerad med villkor måste du både erbjudas en plats och uppfylla villkoret för att kunna läsa kursen.

Du blir antagen (eller reservplacerad) med villkor om du inte är behörig när du söker, men är antagen eller registrerad på kurser som kan göra dig behörig. För att få gå en kurs där du är antagen med villkor måste du uppfylla villkoret innan kursstart. Medan villkoret ligger kvar kan du inte webbregistrera dig på kursen.

Vi går igenom villkoren kring terminsstart och häver många villkor då. Vanligen behöver du inte inkomma med några intyg eller dylikt, vi har tillgång till alla resultat som rapporteras in i Ladok av svenska lärosäten, och som du själv har laddat upp på Antagning.se. I följande fall ska du kontakta studievägledningen:

 • Om villkoret ligger kvar vid terminsstart och du anser att du är behörig, hör av dig innan webbregistrering stänger.
 • Om det är ett villkor på en kurs som har kort registreringsperiod, vänta inte på terminsstart utan hör av dig innan webbregistrering stänger.
 • Om du är osäker på om du uppfyller villkoret, till exempel för att du läst vid ett annat lärosäte och därför har en annan uppsättning kurser än de som nämns som förkunskapskrav.

Observera att vi inte kan häva några villkor förrän efter andra antagningsbeskedet, även om du är behörig tidigare än så.

Om du bedöms vara obehörig till utbildningen blir du struken. Om du blivit struken från den kurs eller det program du sökt men tror att din behörighet har missbedömts, kontakta studievägledningen.

Bäst är om du hör av dig redan innan första antagningsbeskedet, så fort du ser att du blivit bedömd som obehörig! Vi kan inte garantera plats efter första urvalet, även om ditt ärende har missbedömts.

Du kan även bli struken på grund av att den valda kursen eller programmet har för låg prioritet (du kan bli antagen till högst 45 hp per termin i ordinarie ansökningsomgången).

Om du blivit struken kan du i vissa fall göra en återanmälan ifall kursen öppnar för sen anmälan.

Mer information om återanmälan på Antagning.se

 

Schema

Länkar till schema hittar du i utbildningskatalogen, eller så kan du söka på kurskoden i TimeEdit.

Utbildningskatalogen
Schemasök i TimeEdit

 

Kurssidor

Vi använder inte Athena, utan du hittar våra kurssidor på kurser.math.su.se. Kurserna Förberedande kurs i matematik och Utmanande matematik är undantag, de har egna kurssidor.

Kurssidor på kurser.math.su.se
Förberedande kurs i matematik, prep.math.su.se
Utmanande matematik, utmanande.math.su.se

Kurser som ges i samarbete med KTH kan ha sin kurssida och sitt schema hos KTH, i så fall hittar du information i utbildningskatalogen, eller så skickar vi ut information inför kursstart.

 

Kurslitteratur

Du kan hitta information om kurslitteratur i utbildningskatalogen, men här finns också en samlad lista:

Lista över kurslitteratur vid Matematiska institutionen

 

Studera med funktionsnedsättning

Studenter med funktionsnedsättningar kan vara berättigade till olika typer av stöd i sina studier. Sök i god tid - när du fått ditt antagningsbesked och tackat ja till ett program eller en kurs vid Matematiska institutionen så rekommenderar vi dig att påbörja ansökningsprocessen.

 1. Följ anvisningarna på: Ansök om stöd och anpassningar.
 2. Kontakta institutionen via stod@math.su.se, glöm inte att bifoga intyget från Särskilt pedagogiskt stöd.
 3. Du får svar via e-post om hur stödet kommer att fungera i praktiken vid Matematiska institutionen.

Anmälan till tenta med stöd

Alla som ska skriva en salstenta måste anmäla sig i Ladok senast 10 dagar innan tentan. Om du är i behov av något sorts stöd, såsom att skriva med förlängd skrivtid eller skriva enskilt/mindre grupp, måste du senast 10 dagar innan tentan dels anmäla dig i Ladok, och dels mejla till stod@math.su.se. Skriv i mejlet vilken tenta du ska skriva och vilken dag tentan skrivs samt vilka former av stöd du är i behov av vid tentatillfället.

 

Våra lokaler

Studenter på terrassen i Albano.
Terrassen i Albano. Foto: Jens Olof Lasthein

Matematiska institutionen ligger (från augusti 2022) i hus 1 i Albano. Våra kontor är huvudsakligen på plan 3, och några på plan 2. Studentexpeditionen ligger på plan 3, hus 1, nära hissarna och trapporna, där har vi drop-in-tider för studentexpedition och studievägledning.

Kontaktuppgifter och tider för drop-in

Undervisningslokaler är oftast i Albano, eller ibland i campus Frescati. Det finns gott om studieplatser i hus 1, 2 och 4 i Albano.

Kollektivtrafik

Resor med kollektivtrafiken i Stockholm kan sökas i SL:s reseplanerare. Närmaste busshållsplats är Albano och de närmaste tunnelbanestationerna är Universitetet och (norra uppgången av) Tekniska högskolan. Från respektive tunnelbanestation är det drygt en kilometers promenad.

Mer information och karta finns här:

Hitta till Matematiska institutionen

Hitta rätt – campus och byggnader vid Stockholms universitet

Det finns studentkök med mikrovågsugnar i Albano. I området finns också några ställen där du kan köpa lunch.

Det finns också lunchställen på campus Frescati, och i Bergianska trädgården.

 

Kontakt

Studentexpeditionen
Studievägledning matematik och matematisk statistik
Studievägledning datalogi och beräkningsteknik
Koordinator för Matematik I och Matematik för naturvetenskaper I & II
Studievägledning för studenter i behov av särskilt pedagogiskt stöd
Studievägledning för lärarstudenter
På denna sida