Kontakt

Här hittar du kontaktinformation till övergripande funktioner vid Matematiska institutionen.

Telefon och e-post
Växel telefon: 08-16 20 00
E-post: info@math.su.se

Besöksadress och leveransadress
Kräftriket hus 5 och 6
Hus 5 innehåller undervisningslokaler och tjänsterummen finns i hus 6.

Kontaktperson leveranser: Reine Elfsö
Telefon: 08-16 46 90

Postadress
Matematiska institutionen
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm

Fakturaadress
Se Information för leverantörer
Institutonens referensnr för fakturor: 403

Kontaktperson fakturor och leverantörsinformation
Ekonom: Samar Ibrahim

Studentkontakt

Kontaktuppgifter till studentexpedition, studievägledare och studierektorer

Medarbetare

Alla medarbetare vid Matematiska institutionen

Du kan också söka på namn via sidans sökfunktion för att hitta anställdas profilsidor, där det finns kontaktuppgifter.

 

Ledning

Prefekt
Ställföreträdande prefekt, Föreståndare för avdelning matematik
Föreståndare för avdelning matematisk statistik
Föreståndare för avdelning beräkningsmatematik
Administrativ chef
 

Biblioteket

Matematiska biblioteket
 

Vaktmästeri

Institutionstekniker
På denna sida