Studera utomlands

Du som studerar vid matematiska institutionen på Stockholms universitet har möjlighet att studera en eller två terminer utomlands.

Matematiska institutionen har avtal om studentutbyte inom programmet Erasmus+ med matematiska institutioner vid flera europeiska universitet. Det finns dessutom avtal på fakultetsnivå (Naturvetenskapliga fakulteten) samt på central nivå.

 

Vart kan jag åka?

Som studerande vid matematiska institutionen har du möjlighet att ansöka om utbytesstudier inom något av följande program/avtal.

Matematiska institutionen har inom programmet Erasmus+ avtal med olika universitet runtom i Europa. Se vilka institutioner vi har avtal med i dagsläget på Erasmus partner universities.

Tips: Är du intresserad av göra ett utbyte vid ett europeiskt universitet som inte finns med i listan? Hör av dig till erasmus@math.su.se så kan vi undersöka vilka möjligheter det finns att skriva avtal med den matematiska institutionen på det universitetet. Observera att du i så fall måste vara ute i mycket god innan den termin/det läsår du vill åka ut.

Mer information om Erasmus+

 

Hur söker jag?

Olika ansökningsförfaranden gäller för de olika programmen/avtalen.

Ansökan görs till matematiska institutionen.

  1. Välj 1-5 universitet från listan över partneruniversitet: Erasmus partner universities. Försäkra dig om att de universitet du anger har lämpliga kurser på ett språk du behärskar och att kurserna ges under den tid du är där. Kontakta universitetet ifråga om du på universitetets webbplats inte hittar information om vilka kurser som ges.
  2. Skriv ett personligt brev i vilket du beskriver varför du vill åka på utbytesstudier samt motiverar ditt val av universitet.
  3. Fyll i ansökningsformuläret nedanför och skicka till erasmus@math.su.se.
    Ansökningsformulär för utbytesstudier inom Erasmus+ 2021/22 (pdf) (271 Kb)

Behörighet

För att vara behörig att åka på utbytesstudier via våra avtal inom Erasmus+ ska du ha studerat matematik, matematisk statistik och/eller datalogi i minst ett år. Du ska vid ansökningstillfället vara student på matematiska institutionen.

Urval

Till varje partneruniversitet kan vi skicka 1-3 studenter per termin, beroende på vad som är specificerat i avtalet med partneruniversitet ifråga.

Först görs ett urval baserat på de behöriga sökandenas förstahandsval; bland de som inte blir valda i detta urval görs ett urval baserat på dessas andrahandsval; och så vidare.

Vid konkurrens om platserna tillämpas samma urvalskriterier som för centrala avtal.

Fakultetens avtal administreras av Kemiska sektionen. Mer information finns på Kemiska sektionens webbplats.

 

När söker jag?

Här hittar du information om aktuella och kommande ansökningsperioder. Du får också en överblick över när under året de olika programmen/avtalen vanligtvis har sina ansökningsperioder.

Erasmus+

Sista ansökningsdag till höstterminen 2023 eller hela läsåret 2023/24 är 1 mars 2023. Sista ansökningsdag till vårterminen 2024 är 15 september 2023.

Naturvetenskapliga fakultetens avtal

Höstterminen 2023, vårterminen 2024 eller hela läsåret 2023/24: senast 31 januari 2023. Se Kemiska sektionens sida.

Observera att nedanstående tider är ungefärliga. Syftet är att ge dig som är intresserad av att åka på utbytesstudier en uppfattning om när på året utlysningar sker och ansökningar ska in.

Exakta datum anges i samband med utlysningen.

Erasmus+

Studieperiod Utlyses Sista ansökningsdatum i...
HT år N dec år N-1 mar år N
HT år N och VT år N+1 dec år N-1 mar år N
VT år N jun år N-1 aug år N-1

Exempel: Om du är intresserad av att åka på utbytesstudier inom programmet Erasmus+ under höstterminen 2022 ska du hålla utkik efter utlysningen i början av december 2021. Sista ansökningsdatum kommer att infalla någon gång under mars 2022; exakt datum kommer att anges i utlysningen.

Nanyang Technical University

Studieperiod Sista ansökningsdatum i...
HT år N jan år N
VT år N+1 jan år N
 

Kontakt

Utbyteskoordinator
På denna sida