Studera utomlands

Du som studerar vid matematiska institutionen på Stockholms universitet har möjlighet att studera en eller två terminer utomlands.

Matematiska institutionen har avtal om studentutbyte inom programmet Erasmus+ med matematiska institutioner vid flera europeiska universitet. Det finns dessutom avtal på fakultetsnivå (Naturvetenskapliga fakulteten) samt på central nivå.

 

Vart kan jag åka?

Som studerande vid matematiska institutionen har du möjlighet att ansöka om utbytesstudier inom något av följande program/avtal.

Matematiska institutionen har inom programmet Erasmus+ avtal med olika universitet runtom i Europa. Se vilka institutioner vi har avtal med i dagsläget på Erasmus partner universities.

Tips: Är du intresserad av göra ett utbyte vid ett europeiskt universitet som inte finns med i listan? Hör av dig till erasmus@math.su.se så kan vi undersöka vilka möjligheter det finns att skriva avtal med den matematiska institutionen på det universitetet. Observera att du i så fall måste vara ute i mycket god innan den termin/det läsår du vill åka ut.

Mer information om Erasmus+

Av de utbytesavtal som Naturvetenskapliga fakulteten har är det avtalen med följande lärosäten som är öppna för studenter vid Matematiska institutionen:

  • Nanyang Technological University, Singapore
  • University of Illinois Urbana-Champaign

Fakultetens avtal administreras av Kemiska sektionen. Mer information finns på Kemiska sektionens webbplats.

 

Hur söker jag?

Olika ansökningsförfaranden gäller för de olika programmen/avtalen.

Ansökan görs genom att fylla i följande formulär:

Ansökan om utbytesstudier höstterminen 2024 eller hela läsåret 2024/25 via matematiska institutionens avtal
 

Behörighet

För att vara behörig att åka på utbytesstudier via våra avtal inom Erasmus+ ska du ha studerat matematik, matematisk statistik och/eller datalogi i minst ett år. Du ska vid ansökningstillfället vara student på matematiska institutionen.

Urval

Till varje partneruniversitet kan vi skicka 1-3 studenter per termin, beroende på vad som är specificerat i avtalet med partneruniversitet ifråga.

Först görs ett urval baserat på de behöriga sökandenas förstahandsval; bland de som inte blir valda i detta urval görs ett urval baserat på dessas andrahandsval; och så vidare.

Vid konkurrens om platserna tillämpas samma urvalskriterier som för centrala avtal.

Fakultetens avtal administreras av Kemiska sektionen. Mer information finns på Kemiska sektionens webbplats.

 

När söker jag?

Här hittar du information om aktuella och kommande ansökningsperioder. Du får också en överblick över när under året de olika programmen/avtalen vanligtvis har sina ansökningsperioder.

Erasmus+

Ansökan till höstterminen 2024 eller hela läsåret 2024/25 är nu öppen. Sista ansökningsdag är 1 mars 2024.

Naturvetenskapliga fakultetens avtal

Höstterminen 2024, vårterminen 2025 eller hela läsåret 2024/25: senast 14 februari 2024. Se Kemiska sektionens sida.

Observera att nedanstående tider är ungefärliga. Syftet är att ge dig som är intresserad av att åka på utbytesstudier en uppfattning om när på året utlysningar sker och ansökningar ska in.

Exakta datum anges i samband med utlysningen.

Erasmus+

Studieperiod Utlyses Sista ansökningsdatum i...
HT år N dec år N-1 mar år N
HT år N och VT år N+1 dec år N-1 mar år N
VT år N jun år N-1 aug år N-1

Exempel: Om du är intresserad av att åka på utbytesstudier inom programmet Erasmus+ under höstterminen 2025 ska du hålla utkik efter utlysningen i början av december 2024. Sista ansökningsdatum kommer att infalla någon gång under mars 2025; exakt datum kommer att anges i utlysningen.

Naturvetenskapliga fakultetens avtal

Studieperiod Sista ansökningsdatum i...
HT år N jan år N
VT år N+1 jan år N


Centrala avtal

Information finns på Stockholms universitets webbplats

 

 

Kontakt

Utbyteskoordinator
På denna sida