Forskningsämnen

Matematik är ett mångsidigt område, som vid Matematiska institutionen vid Stockholms Universitet är uppdelat i de tre avdelningarna matematik, matematisk statistik och beräkningsmatematik.

Vid avdelningen för matematik bedrivs forskning inom områden som algebra, analys, geometri och matematisk logik. Vid avdelningen för matematisk statistik bedrivs forskning inom områden som biostatistik, finansiell matematik, kemometri och sannolikhetsteori. Avdelningen i beräkningsmatematik forskar på matematisk modellering och utveckling av metoder för att studera system, vilket omfattar matematiska bevisstrukturer, klimatrelatede problem, beräkningsbiologi, och fysiska strukturer på molekylär nivå.

Våra forskningsområden

Forskningsämnen

Använd knapparna för att filtrera på forskningsområde