Kontakt

På denna sida hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar med studentfrågor.

Kontaktuppgifter till andra på institutionen finns här:

Ledning, biblioteket, besöks- och leveransadress
Lärare och forskare finns på sidan med alla anställda

 

Studieadministration

Hos studentexpeditionen kan du till exempel få hjälp med frågor om registrering och rapportering av resultat.

Studentexpeditionen
 

Studievägledning

Till studievägledningen kan du vända dig för hjälp med till exempel kurser och studieupplägg.

Studievägledning matematik och matematisk statistik
Studievägledning datalogi och beräkningsteknik
Koordinator för Matematik I och Matematik för naturvetare
Studievägledning för studenter i behov av särskilt pedagogiskt stöd
Studievägledning för lärarstudenter
Arbetsmarknadsfrågor och karriärvägledning
 

Koordinator för utlandsstudier

Kontakta gärna institutionens utbyteskoordinatorer om du är intresserad av våra utbytesprogram.

Utbyteskoordinator
 

Studierektorer

Hos studierektorerna kan du till exempel få hjälp med tillgodoräknande och undervisningsrelaterade problem.

Studierektor för grundutbildningen i matematik
Studierektor för grundutbildningen i matematisk statistik
Studierektor för grundutbildningen i beräkningsmatematik
Studierektor för matematiklärarutbildningen
Studierektor för forskarutbildningen i matematik
Studierektor forskarutbildningen i matematisk statistik
Studierektor forskarutbildningen i beräkningsmatematik
På denna sida