Studera hos oss

Matematiker är mycket efterfrågade. SU erbjuder högklassig utbildning på alla nivåer i ämnena matematik, matematisk statistik, datalogi och beräkningsteknik. En matematisk utbildning öppnar för yrkesval som bland annat statistiker, programmerare, krypterade, försäkringsberäknare, lärare eller forskare.

 
Vad blir man efter en matematikutbildning? Träffa Sanna, som jobbar som försäkringsmatematiker.

Framtiden är mycket gynnsam för dig som läser matematiska ämnen på universitetsnivå, eftersom det råder stor brist på matematiker, statistiker och datologer. Kunskaperna i alla dessa ämnen kan du använda genom att delta i utvecklingen av IT-samhället i allmänhet och av de nyaste teknikerna maskininlärning och artificiell intelligens i synnerhet. 

I vår broschyr får du en kort sammanfattning om våra utbildningar och arbetsmarknaden, och några intervjuer med våra studenter.

Matematik och datalogi - kompetens för framtiden (pdf) (2068 Kb)

 

Möt våra studenter

Våra nuvarande och tidigare studenter berättar om hur det är att läsa vid Matematiska institutionen, varför de valde att läsa hos oss och vad de gör med sina kunskaper

 

Läs matematik under gymnasiet

Du som går år tre på gymnasiet har möjlighet att läsa vår grundkurs Matematik I, och vissa andra kurser hos oss, förutsatt att du har klarat de matematikkurser som ges på din gymnasieskola med högsta betyg och rektorn på skolan stöder din ansökan.

Läs mer på sidan om samarbeten med skolor

 

Vad leder studierna till?

Möjligheterna till arbete efter studier vid Matematiska institutionen är goda både inom offentlig sektor och i näringslivet. Matematisk kompetens är efterfrågad globalt och det finns många arbetsgivare och företag som söker efter den sorts kunskap som du förvärvar under dina studier vid Matematiska institutionen. Matematik är framförallt en fantastisk teknik för problemlösning, och därför väldigt användbar i alla möjliga sammanhang.

I programmen från tidigare arbetsmarknadsdagar kan du se vad några av våra alumner jobbar med nu.

Under vårterminen varje år arrangerar Matematisk-fysiska sektionen en arbetsmarknadsdag, som ger våra studenter möjlighet att få större kunskap om möjligheter på arbetsmarknaden samt knyta kontakter med arbetsgivare. Alumner kommer och berättar om var de jobbar nu och hur de tog sig dit, och utställare kommer för att träffa våra studenter.

Läs mer om kommande arbetsmarknadsdagar och programmen för tidigare år

Vi har Sveriges enda program i försäkringsmatematik. Aktuarier, eller försäkringsmatematiker, är de som ansvarar för att räkna på försäkringsprodukter utgående från ett riskperspektiv, vilket är en skillnad mot t.ex. ekonomer.

Läs mer här om en aktuaries arbetsuppgifter och vad som krävs för att bli en aktuarie

Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet ger inte längre ämneslärarprogram, utan för att bli ämneslärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen läser du först en kandidat och sen en påbyggnadsutbildning med kurser inom det pedagogiska och didaktiska området.

Läs mer om att utbilda dig till matematiklärare

Vi får ibland mejl från företag och myndigheter med erbjudanden om jobb, praktik och dylikt som kan vara relevanta för våra studenter. För att kunna sprida sådant har vi nu skapat en sida bland våra kurssidor, med ett forum där vi kan skriva om sådant. Om du aktiverar dig på denna sida så får du mejl varje gång vi skriver i forumet. (För att kunna aktivera dig måste du ha ett SU-konto.)

Karriärforum

Har du ett jobberbjudande som du vill att vi ska lägga upp i forumet? Kontakta oss på karriarforum@math.su.se.

För att se vart våra studenter tar vägen efter avslutad grundutbildning, och för att få veta vad de tycker om utbildningen när de fått perspektiv på den, gör Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet regelbundna uppföljningsstudier, som redovisas i rapportserien "Efter studierna, Naturvetare i arbetslivet". Dessa uppföljningar brukar visa att studenter i matematisk statistik, matematik och datalogi har både hög sysselsättningsgrad och lön.

Läs mer om rapporten och om karriär för naturvetare och matematiker

Naturvetarna, ett fackförbund inom Saco, har också en sida med information om hur arbetsmarknaden inom matematik (inklusive matematisk statistik) och IT ser ut nu, och en prognos för hur den kommer att se ut framöver.

Matematik och IT (Naturvetarna)

 

Kontakt

Studievägledning matematik och matematisk statistik
Studievägledning datalogi och beräkningsteknik
Koordinator för Matematik I och Matematik för naturvetare
Studievägledning för studenter i behov av särskilt pedagogiskt stöd
Studievägledning för lärarstudenter
Arbetsmarknadsfrågor och karriärvägledning
På denna sida