Studera hos oss

Vi erbjuder högklassig utbildning på alla nivåer i ämnena matematik, matematisk statistik, datalogi och beräkningsteknik. Hos oss kan du välja att läsa enbart matematik eller att kombinera det med något av dina andra favoritämnen.

Studenter i konversation. Foto: Niklas Björling

Matematik är ett vetenskapligt verktyg som ständigt utvecklas och i IT-samhället finns ett stort behov av personer med mycket goda kunskaper i datalogi. Med hjälp av matematisk statistik lär du dig att fatta välgrundade beslut, dra slutsatser baserat på ofullständig information och hitta mönster i stora mängder data. Kunskaperna i alla dessa ämnen kan du använda i praktiken genom att delta i utvecklingen av de nyaste teknikerna maskininlärning och artificiell intelligens. Framtiden är mycket gynnsam för dig som läser matematik, matematisk statistik och/eller datalogi på universitetsnivå, och på arbetsmarknaden är det brist på matematiker, statistiker och dataloger.

 

Läs enstaka kurser eller ett helt program

Oavsett om du vill läsa ett helt program eller bara enstaka kurser så har vi något för dig. Här hittar du alla våra utbildningar, och en sida med rekommendationer för dig som vill läsa enstaka kurser.

Alla våra utbildningar

Kurslista översikt, med alla våra aktiva kurser och när de vanligen ges

Livslångt lärande - kurser för intresse och fortbildning

 

Möt våra studenter

I filmerna nedan får du träffa studenter från våra tre kandidatprogram, och från ett av våra masterprogram. Du hittar också intervjuer med några av våra studenter och alumner i broschyren nedan.

Matematik och datalogi - kompetens för framtiden (pdf) (1048 Kb)

 

 

 

 

 

 

Jennetta, Nicholas och Joakim, masterstudenter

Vi har tre masterprogram, i matematik, matematisk statistik och Sveriges enda program i försäkringsmatematik - Aktuarieprogrammet (se även Vad är en aktuarie?). Här får du träffa tre av våra studenter från masterprogrammet i matematik, som ges gemensamt med KTH.

 

 

 

Vad leder studierna till?

Möjligheterna till arbete efter studier vid Matematiska institutionen är goda både inom offentlig sektor och i näringslivet. Matematisk kompetens är efterfrågad globalt och det finns många arbetsgivare och företag som söker efter den sorts kunskap som du förvärvar under dina studier vid Matematiska institutionen. Matematik är framförallt en fantastisk teknik för problemlösning, och därför väldigt användbar i alla möjliga sammanhang.

I programmen från tidigare arbetsmarknadsdagar kan du se vad några av våra alumner jobbar med nu.

Under vårterminen varje år arrangerar vi tillsammans med Fysikum en arbetsmarknadsdag, som ger våra studenter möjlighet att få större kunskap om möjligheter på arbetsmarknaden samt knyta kontakter med arbetsgivare. Alumner kommer och berättar om var de jobbar nu och hur de tog sig dit, och utställare kommer för att träffa våra studenter.

Läs mer om kommande arbetsmarknadsdagar och programmen för tidigare år

Vi har Sveriges enda program i försäkringsmatematik. Aktuarier, eller försäkringsmatematiker, är de som ansvarar för att räkna på försäkringsprodukter utgående från ett riskperspektiv, vilket är en skillnad mot t.ex. ekonomer.

Läs mer här om en aktuaries arbetsuppgifter och vad som krävs för att bli en aktuarie

Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet ger inte längre ämneslärarprogram, utan för att bli ämneslärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen läser du först en kandidat och sen en påbyggnadsutbildning med kurser inom det pedagogiska och didaktiska området.

Läs mer om att utbilda dig till matematiklärare

Vi får ibland mejl från företag och myndigheter med erbjudanden om jobb, praktik och dylikt som kan vara relevanta för våra studenter. För att kunna sprida sådant har vi nu skapat en sida bland våra kurssidor, med ett forum där vi kan skriva om sådant. Om du aktiverar dig på denna sida så får du mejl varje gång vi skriver i forumet. (För att kunna aktivera dig måste du ha ett SU-konto.)

Karriärforum

Har du ett jobberbjudande som du vill att vi ska lägga upp i forumet? Kontakta oss på karriarforum@math.su.se.

För att se vart våra studenter tar vägen efter avslutad grundutbildning, och för att få veta vad de tycker om utbildningen när de fått perspektiv på den, gör Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet regelbundna uppföljningsstudier, som redovisas i rapportserien "Efter studierna, Naturvetare i arbetslivet". Dessa uppföljningar brukar visa att studenter i matematisk statistik, matematik och datalogi har både hög sysselsättningsgrad och lön.

Läs mer om rapporten och om karriär för naturvetare och matematiker

Naturvetarna, ett fackförbund inom Saco, har också en sida med information om hur arbetsmarknaden inom matematik (inklusive matematisk statistik) och IT ser ut nu, och en prognos för hur den kommer att se ut framöver.

Matematik och IT (Naturvetarna)

 

Kontakt

Studievägledning matematik och matematisk statistik
Studievägledning datalogi och beräkningsteknik
Koordinator för Matematik I och Matematik för naturvetenskaper I & II
Studievägledning för studenter i behov av särskilt pedagogiskt stöd
Studievägledning för lärarstudenter
Arbetsmarknadsfrågor och karriärvägledning
På denna sida