Livslångt lärande

På denna sida hittar du kurser som passar dig som vill läsa kurser i matematik, datalogi, matematisk statistik eller beräkningsteknik, utan att läsa ett helt program.

Korridor i Södra husen, tre banners med SU-logo, studenter som går förbi, suddiga pga lång slutartid
Foto: Pangea Design

Vare sig det är för kompetensutveckling inom ditt nuvarande arbete, gradvis omskolning eller bara för skojs skull kanske du vill läsa några kurser i matematik, datalogi, matematisk statistik eller beräkningsteknik, utan att läsa ett helt program. Här samlar vi kurser som kan vara relevanta. Många av dem går bra att läsa på distans, och vissa av dem ges under sommaren.

Om du är lärare och vill komplettera för behörighet att undervisa i matematik, se även rekommenderade kurser för att utöka din lärarbehörighet.

Om du så småningom vill ta ut en examen så går det bra att göra det utan att ha läst något program. Du kan sätta ihop din egen examen, så länge den uppfyller examenskraven.

Här hittar du information om omställningsstudiestöd

 

Alla våra kurser

Längst ner på denna sida hittar du alla våra kurser som har pågående eller inplanerade tillfällen. Du kan avgränsa på olika terminer, på studieform (campus eller distans), studietakt, nivå, ämne, med mera.

Se även vår översiktliga kurslista, med alla våra aktiva kurser och när de vanligen ges

 

Kurser som inte kräver universitetsstudier (i våra ämnen)

Här hittar du kurser som passar dig som inte har läst på universitetet förut, eller inte har läst just våra ämnen.

Klicka på kursnamnen för att läsa mer om respektive kurs i utbildningskatalogen, och se kommande kurstillfällen.

Programmeringsteknik (DA2005), 7,5 hp: en distanskurs där du lär dig bland annat grundläggande datatekniska begrepp och att programmera i ett modernt programspråk. Du får arbeta praktiskt med programmering i Python, både i mindre laborationer och i ett individuellt projekt.

Sannolikhetslära och statistik för lärare (MT1011), 7,5 hp: en kurs i sannolikhetslära och statistik med fokus på sådant som är relevant för blivande lärare. Kursen går på campus.

Introduktion till databehandling (MT3003), 7,5 hp: en introduktionskurs i databehandling för dig som läst åtminstone en termin inom ett natur-, samhälls- eller teknikvetenskapligt ämne.

Förberedande kurs i matematik (MM1003), 7,5 hp: en distanskurs för dig som vill fräscha upp eller fördjupa dina matematikkunskaper inför universitetsstudier. Ger behörighet motsvarande Matematik D till vår kurs Matematik I och våra kandidatprogram.
Kurshemsida

Utmanande matematik (MM1008), 7,5 hp: en distanskurs för dig som fascineras av matematiska resonemang och är villig att lägga ner din tid och energi på att lösa svårare problem med matematiska metoder.
Kurshemsida

Matematik I (MM2001), 30 hp: vår stora grundkurs i matematik, som ger behörighet till många senare kurser. Innehåller både algebra och analys, och är användbar även om du inte vill läsa mer matematik sedan. Kursen ges både på campus och på distans.

 

Fortsättning och påbyggnad

För många av våra lite högre kurser krävs att du har läst ungefär en termin matematik, med både analys och algebra, motsvarande vår Matematik I. Vissa kan kräva ytterligare kurser.

Klicka på kursnamnen för att läsa mer om respektive kurs i utbildningskatalogen, och se kommande kurstillfällen.

Vi har fyra kurser i gruppen Matematik II, som är den naturliga fortsättningen om du vill läsa mer matematik efter Matematik I. De går regelbundet, både på campus och på distans.

Matematik II - Analys, del A (MM5010): Kursen fördjupar och vidareutvecklar den matematiska analys du påbörjat under första terminens matematikstudier. Du lägger grunderna för flerdimensionell analys och generaliserar även den endimensionella analys du hittills studerat med nya perspektiv.

Matematik II - Analys, del B (MM5011): Den här kursen utvecklar dina kunskaper i flervariabelanalys. Du lägger de analytiska grunderna för vektoranalys och geometri i högre dimensioner.

Matematik II - Linjär algebra (MM5012): Linjär algebra är en oerhört framgångsrik gren av matematik med tillämpningar inom en rad olika områden. Problem kan ofta uttryckas i överblickbar form med hjälp av det språk du lär dig i den här kursen, och du får lära dig metodik för att lösa en mängd vanliga problem och genomföra effektiva beräkningar med kompakta och tydliga lösningar.

Matematik II - Algebra och kombinatorik (MM5013): I den här kursen får du lära dig teori och metodik med fokus på det som ofta benämns diskret matematik. Kursen har en stor spännvidd mellan algebra och kombinatorik, samt hur dessa samspelar med varandra.

Vi har sex kurser i gruppen Matematik III, varav flera går på distans någon gång om året. De kräver vanligen att du har läst flera eller alla Matematik II-kurserna redan för att du ska vara behörig. För MM5020, MM5022 och MM5023 finns videoföreläsningar på Youtube, se nedan.

Matematik III - Abstrakt algebra (MM5020): Grupper, ringar, kroppar och vektorrum.

Matematik III - Analysens grunder (MM5021): Matematisk analys i R^n, något om metriska rum.

Matematik III - Komplex analys (MM5022): Analytiska funktioner, residykalkyl, konforma avbildningar.

Matematik III - Kombinatorik (MM5023): Algoritmer och deras effektivitet, grafteori, med mera.

Matematik III - Logik (MM5024): Sats- och predikatlogik, induktivt definierade mängder, formella språk, substitution, semantik, naturlig deduktion.

Matematik III - Ordinära differentialekvationer (MM5026): Ordinära differentialekvationer, exempel på andra ordningens partiella differentialekvationer, numeriska lösningsmetoder.

Vi har även fortsättnings- och påbyggnadskurser i datalogi, beräkningsteknik och matematisk statistik, men de går vanligen på campus. Ofta har de inte obligatorisk undervisning, men räkna inte med att campuskurser har inspelat material eller andra resurser för distansstudier. Här nämns ändå några kurser som kan vara intressanta.

Datastrukturer och algoritmer (DA4006): Kursen introducerar grunderna i algoritmanalys och grundläggande algoritmer samt datastrukturer. Efter avslutad kurs ska man kunna resonera om resursanvändning på ett informerat sätt och kunna välja mellan algoritmer och datastrukturer med avseende på deras olika egenskaper.

Introduktion till maskininlärning (DA4004): I den här kursen blir du introducerad till grundläggande principer i fältet maskininlärning, god praxis, samt några viktiga och lättillgängliga metoder. I övningar får du experimentera med dessa metoder och lära dig hur man använder dem i praktiken.

Numerisk analys I (MM5016): Ibland är det omöjligt, eller kräver mer resurser än det är värt, att hitta en exakt lösning på ett problem. I denna kurs får du lära dig att lösa teoretiska och tillämpade matematiska problem med hjälp av numeriska metoder.

Sannolikhetsteori I (MT3001): Sannolikhetsteori är grunden för matematisk statistik, som är den del av matematiken som studerar slumpmässiga och osäkra förlopp. I denna kurs lär du dig matematiska begrepp, modeller och analysverktyg för att matematiskt beskriva vardagliga begrepp som "slump", "osäkerhet", "spridning", "vanlighet" m.m.

Statistisk analys (MT4001): Statistisk analys handlar om hur man på mest effektivt sätt beskriver och drar slutsatser från olika typer av datamaterial som på något sätt har observerats, uppmätts eller på annat sätt samlats in från verkligheten. Denna kurs bygger vidare på Sannolikhetsteori I.

 

Nyetablerade kurser med datorinslag

Här finns några kurser för dig som har läst hos oss tidigare, men vill ta del av mer moderna kurser med datorinslag. Dessa går vanligen på campus, utan obligatorisk undervisning men även utan videomaterial eller dylikt.

Linjär algebra och inlärning från data (MM7024)

Krypteringsmatematik (MM7029)

Statistisk databehandling (MT4007)

Statistisk inlärning (MT7049)

Statistisk oövervakad inlärning (MT7050)

Statistiska aspekter av djupinlärning (MT7042)

 

Videoarkiv

Vi har en hel del inspelade föreläsningar, dels på OVI och dels på Youtube.

Online Video Interface, OVI

På OVI finns videoföreläsningar till Matematik I, och till tre av Matematik II-kurserna (Analys A och B och Linjär algebra).

Matematiska institutionens Youtube-kanal

På Youtube har vi videoföreläsningar till Programmeringsteknik, till Matematik II - Algebra och kombinatorik och flera av Matematik III-kurserna, samt till Förberedande kurs i matematik och Utmanande matematik.

Relevanta videoföreläsningar länkas också från respektive kurshemsida.

 

Praktisk information

Nedan finns lite kortfattad information kring anmälan och antagning. Se även dessa sidor:

Ny student: om antagning, registrering, universitetskonto, kurslitteratur och kurssidor

Under utbildningen: om tentamina, hederskodex, IT-resurser, avbrott och omregistrering

Du söker alla våra kurser via antagning.se. Ordinarie ansökningsperiod är 15 mars - 15 april till hösten och 15 september - 15 oktober till våren. Ibland kan kurser dessutom öppnas för sen anmälan, så om du har missat ordinarie ansökningsperiod kan det ändå vara värt att hålla ett öga på antagning.se.

Om du har sökt en kurs hos oss och blivit bedömd som obehörig, men du anser att du är behörig, så får du gärna kontakta studievägledningen. Det händer att behörighet bedöms fel, särskilt om du läst vid ett annat lärosäte tidigare. Kontakta oss så snart som möjligt så är det större chans att det går att fixa!

När du söker i ordinarie ansökningsomgång får du alltid ett första och ett andra antagningsbesked. Kom ihåg att du måste svara på det första antagningsbeskedet för att behålla din plats eller reservplats! Annars blir du struken i det andra urvalet.

När du väl är antagen måste du webbregistrera dig på kursen för att behålla din plats. Webbregistrering öppnar vanligen några veckor innan terminen börjar, och för enstaka kurser (särskilt Matematik I) stänger den redan innan kursstart.

 

Kontakt

Studievägledning datalogi och beräkningsteknik
Studievägledning matematik och matematisk statistik

Sök bland våra utbildningar