Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Matematik II - Analys, del B

Den här kursen utvecklar dina kunskaper i flervariabelanalys. Du lägger de analytiska grunderna för vektoranalys och geometri i högre dimensioner.

Kursen går igenom generaliseringar av analysens fundamentalsats och hur de kan användas för i problemlösning, samt en inledning till analys över komplexa tal. Tillämpningsområdena är många och särskilt viktiga inom fysik.

Kursen kräver förkunskaper motsvarande Matematik II - Analys del A, men brukar med fördel kunna läsas samma termin som denna.

Innehåll

Kursen behandlar teori för integralkalkyl i godtyckligt antal variabler, vektoranalys (kurvintegraler, Greens formel, ytintegraler, Gauss och Stokes satser, potentialer) samt något om analytiska funktioner.

 • Kursupplägg

  Kursen består av ett moment, som examineras med skriftligt prov.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och övningar. Kursen ges vanligen på halvfart och för campusstudenter ges då två föreläsningar i veckan, följt av räkneövning och handledningstid.

  Det finns också inspelade föreläsningar och ett handledningsforum, tillgängliga från kurshemsidan för både distans- och campusstudenter.

  Examination

  Kursen examineras genom ett skriftligt prov.

  Tentamen på distanstillfällen

  Observera att tentamen sker på plats även om du är antagen till ett distanstillfälle av kursen. Om du inte har möjlighet att komma till Stockholm och tentera, så finns viss möjlighet att själv organisera tenta på ett annat lärosäte, eller ett lärcentrum.

  Tentamen på annan ort

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturen består av fyra böcker.

  • Persson & Böiers: Analys i en variabel. Studentlitteratur.
  • Persson & Böiers: Övningar till Analys i en variabel. Studentlitteratur.
  • Persson & Böiers: Analys i flera variabler. Studentlitteratur.
  • Persson & Böiers: Övningar till Analys i flera variabler. Studentlitteratur.

  Kurslitteraturlista Matematiska institutionen

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Ny student
  Under utbildningen

  Kurshemsida

  Vi använder inte Athena, utan du hittar kurshemsidan på kurser.math.su.se.

 • Kontakt