Stockholms universitet

Matematik

Vill du lära dig en av de äldsta vetenskaperna, med nya tillämpningar inom allt fler områden inom naturvetenskap och samhälle? Du tränar dig i att formulera och lösa problem och lär dig att förstå och ge bevis. Kunskaperna kan du använda i praktiken genom att delta i utvecklingen av de nyaste teknikerna maskininlärning och artificiell intelligens.

Ämnesbeskrivning

Du får studera matematikens olika delar, som algebra, analys och logik, samt tillämpningar. Ett stort och växande tillämpningsområde är matematisk statistik och den nya datavetenskapen med hantering av ”Big data”.

Matematikstudier kan ge dig inblick i allt från krypteringsteknik till den matematiska analys som är grunden för att skapa modeller i fysik, kemi, biologi och ekonomi. En matematikutbildning ger dig förståelse för och insikt i byggnadsverket bakom alla de användbara formlerna. Du tränar dig i att formulera och modifiera problem och lösa dessa med rigorösa matematiska argument.

Matematik och matematisk statistik kan läsas på grundnivå och avancerad nivå. På avancerad nivå kan du även specialisera dig inom försäkringsmatematik. Det är en stor fördel att kombinera studier i matematik och matematisk statistik med datalogi/programmering, som också ingår i kandidatprogrammen och oftast läses på institutionen. Där lär du dig att använda de modernaste programmen och verktygen för att hantera och analysera verkliga data. Det går även bra att bredda med studier i naturvetenskapliga ämnen, ekonomi eller andra ämnen som intresserar dig.

Om du vill fördjupa dig mer inom något område finns forskarutbildning i såväl matematik och matematisk statistik som försäkringsmatematik.

Arbetsmarknad och karriär

Det finns en stor efterfrågan på personer med fördjupade matematiska kunskaper både i arbetslivet och forskarvärlden. Du kan till exempel arbeta med prissättning inom finansbranschen, konstruktion av koder inom försvaret, med logik inom IT, riskanalys på försäkringsbolag samt statistisk analys och sannolikhetsberäkningar inom en mängd branscher.

Tidigare studenter i matematik har både hög sysselsättningsgrad och lön. Matematiker/statistiker hamnar ofta i topp när det gäller bristyrken.

Utbildningar inom ämnet

Här visas kurser och program i matematik. Notera att kurser som ges mer sällan, särskilt sådana kurser på masternivå som ges vartannat år, visas inte alltid i listan.

 

Examen

Forskning inom ämnet

Forskning bedrivs inom många delområden inom ren och tillämpad matematik och matematisk statistik. Vi har forskare inom abstrakta ämnen som logik och topologi och inom områden av omedelbart samhällsintresse som matematiska modeller av klimatfenomen och försäkring.

Inom vissa matematiska områden som spektralteori, stokastiska processer och talteori bedrivs forskning som motiveras av de rent matematiska problemen, men också har viktiga tillämpningar inom teoretisk fysik, analys av finansmarknader eller datorsäkerhet.