Stockholms universitet

Biologi

Vill du bota diabetes, rädda korallreven eller kanske se till att FNs miljömål uppfylls? Då behöver du kunskap om allt från DNA till globala ekosystem. När du studerar biologi får du gedigna kunskaper om bland annat organismernas mångfald och evolution, hur deras celler och organ är uppbyggda samt djurs och växters samverkan med sin omgivning.

Tjärnö forskningsstation

Ämnesbeskrivning

Under dina studier kommer du att kombinera teori med praktik i form av laborationer och fältstudier. Stockholms universitet har välutrustade laborationslokaler samt tillgång till tre fältstationer i intressanta naturområden: Tovetorp i Sörmland, Askö i Trosa skärgård och Tjärnö på västkusten.

Vill du efter kandidatexamen fördjupa dig inom något delområde av biologin erbjuder vi nio masterprogram i ämnet.

Arbetsmarknad och karriär

En utbildning inom biologi ger dig en mycket bred och användbar kunskap, där du också tränas i att identifiera och lösa problem. Du får kompetenser som öppnar vägen till många olika typer av yrken och spännande forskningsmiljöer i samhället, till exempel vid universiteten, inom läkemedelsindustrin, på myndigheter och intresseorganisationer eller konsultföretag. Vanliga roller för biologer på dessa arbetsplatser är till exempel projektledare, sakkunnig eller chef.

Genom att komplettera din utbildning med pedagogik, juridik eller kommunikationsvetenskap öppnar du upp arbetsmarknaden ytterligare och kan arbeta exempelvis som lärare eller vetenskapsjournalist.

Utbildningar inom ämnet

Examen

För att få en kandidatexamen i biologi kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en masterexamen i biologi kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Dessutom kan du genom något av våra program ta examen inom de huvudområden som finns i examensbeskrivningarna.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet