Stockholms universitet

Miljövetenskap

Människan har rubbat de naturliga kretsloppen på jorden. Detta har gett oss miljöproblem som klimatförändringar och minskad biodiversitet. Som student i miljövetenskap får du kunskap om jordens system både med och utan människans påverkan.

Ämnesbeskrivning

Miljövetenskap handlar om hur vi människor samspelar med och påverkar vår miljö. I dag är de naturliga kretsloppen i atmosfär, vatten, mark och biologiska system rubbade på grund av människan. Detta har gett oss miljöproblem med till exempel klimatförändringar, miljögifter och minskad biodiversitet.

För att hitta lösningar på de utmaningar vi har inom miljövetenskapen behövs kunskap på olika nivåer, från det största globala perspektivet till de minsta mikroskopiska processerna.

Som miljövetare studerar du hur miljöproblem skapas och fungerar, men även hur de kan förhindras och åtgärdas. För att kunna göra det behöver du förstå hur jordens system fungerar både med och utan påverkan av oss människor.

Miljövetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som inkluderar klassisk naturvetenskap som kemi, biologi, geovetenskap, fysik och matematik, men även samhällsvetenskap och hur vi bygger vårt samhälle på ett hållbart sätt. På Stockholms universitet är miljövetenskap ett naturvetenskapligt utbildningsämne med fokus på naturvetenskap med miljörelevans.

Miljövetenskap kan du studera på både kandidatnivå, mastersnivå och som forskningsutbildningsämne. Alla nivåerna ger dig kunskap med både bredd och djup. Alla program ger dig en stark bas och tillåter dig att specialisera dig med hjälp av valbara kurser. Som student får du arbeta med verkliga problem och lösningar som inkluderar både teori och praktiska övningar. På så sätt utvecklas du till att tänka, arbeta och forska självständigt. Som doktorand på forskarutbildningen kan du arbeta inom många olika inriktningar, atmosfär och klimat, miljöbiogeokemi, miljökemi och miljötoxikologi.

Arbetsmarknad och karriär

Som miljövetare får du under utbildningen en bred kompetens och kan därför arbeta inom många olika områden. Kunskap om vår miljö och mänsklighetens påverkan är och kommer att bli allt viktigare för företag, myndigheter och organisationer. Framtida yrken efter utbildningen kan vara som miljöstrateg, forskare, miljö- och hälsoskyddsinspektör eller konsult. Vanliga arbetsplatser för miljövetare är inom industrin, vid miljöorganisationer eller i den offentliga sektorn inom Sverige och EU.

Utbildningar inom ämnet

Examen

För att få en kandidatexamen i miljövetenskap kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en masterexamen i miljövetenskap kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet