Stockholms universitet

Naturvetenskapsämnenas didaktik

Vill du bredda dig i frågor om undervisning, lärande och bedömning i naturvetenskap? Som lärare fördjupar du din professionskunskap genom att läsa våra naturvetenskapsdidaktiska kurser. I förskoleverksamheten och i klassrummet har du direkt användning för det du lär dig. Kurserna kan också leda mot studier i naturvetenskapsämnenas didaktik på avancerad nivå.

Skolpojke i klassrummet
I naturvetenskapliga ämnen är en del av undervisningens syfte att ge eleverna kunskaper som behövs för att fungera i samhället. Foto: Unsplash.

Ämnesbeskrivning

Didaktiken behandlar frågor om undervisning, kunskapsbildning och lärande. I naturvetenskapliga ämnen är undervisningens syften att utbilda framtida naturvetare och att ge alla elever kunskaper som behövs för att fungera som aktiva samhällsmedborgare. I förskolan handlar lärarens roll främst om att kunna stimulera barns utforskande och undersökande.

För lärare i naturvetenskapliga ämnen i skolan finns frågor om vilka ämnesområden som ska prioriteras samt hur innehållet ska behandlas, i förhållande till styrdokumenten och elevernas intressen och förväntningar. Hur kommuniceras naturvetenskap och hur blir den användbar i andra sammanhang? De frågor som uppstår inom skolans och förskolans undervisning rör sig inte bara om undervisningens innehåll och utformning, utan även om andra faktorer som påverkar elevens lärande. Vilken roll spelar elevens attityd till etnicitet, genus eller identitetsfrågor för undervisning och lärande i naturvetenskap?

Arbetsmarknad och karriär

Som lärare i naturvetenskapliga ämnen är du mycket attraktiv på arbetsmarknaden. En examen inom naturvetenskapsämnenas didaktik kan ligga till grund för utbildning på forskarnivå.

Utbildningar inom ämnet

  • Utbildning på forskarnivå

    Naturvetenskapsämnenas didaktik innefattar forskning om lärande, undervisning och kunskapsbildning i och om naturvetenskap. Våra inriktningar i utbildning på forskarnivå är mot skolans naturvetenskapliga ämnen samt mot ämnesområdena biologi, fysik, geovetenskap och kemi.

    Läs mer om vår forskarutbildning

Examen

Forskning inom ämnet

Forskare inom naturvetenskapernas didaktik är involverade i alla nivåer av utbildningssystemet och samhället i stort. Av central vikt är forskning på läroplanen och klassrumsinteraktioner. Analyser används för att modellera interaktioner konceptuellt, i syfte att stödja lärares beslut om innehåll och metoder.

Forskningen spänner från studier rörande hållbar utveckling i förskolan och lärande vid extramurala lärarmiljöer, såsom museer, till lärande i flerspråkiga miljöer.

Läs mer om forskningsämnet Naturvetenskapernas didaktik