Stockholms universitet

Sjukhusfysik/medicinsk strålningsfysik

Som sjukhusfysiker är du sjukvårdens expert inom strålning. Du arbetar både självständigt och tillsammans med andra för att med hjälp av fysikaliska metoder diagnostisera och bota allvarliga sjukdomar som cancer. Till detta behöver du inte bara kunskaper inom fysik, utan också inom biologi och medicin.

Ämnesbeskrivning

I mer än 100 år har strålning använts inom sjukvården i syfte att diagnostisera och behandla sjukdomar som cancer. Tidigt insåg man betydelsen av ett nära samarbete mellan läkare och fysiker och i dag finns det specialutformade master- och yrkesprogrammet i sjukhusfysik.

Sjukhusfysik är ett tvärvetenskapligt ämne där kunskaper inom fysik kombineras med matematik, kemi, biologi och medicin. Som sjukhusfysiker utgör du en central del i det dagliga kliniska arbetet. Du medverkar också i forsknings- och utvecklingsprojekt samt vid utbildning om strålning för andra yrkeskategorier.

Som sjukhusfysiker har du både breda och djupa kunskaper inom flera ämnen, med tonvikten på fysik. Därför inleds utbildningen med studier i grundläggande matematik och fysik tillsammans med studenter på kandidatprogrammet i fysik. Studierna fokuseras sedan på strålningsfysik och det tredje året avslutas med ett självständigt arbete.

Under utbildningens senare del inriktar du dig mot medicinsk strålningsfysik. Du lär dig om strålningens biologiska effekter och strålskydd, samt alla diagnostiska och terapeutiska tillämpningar av strålning inom vården. I flera kurser ingår klinisk praktik på olika avdelningar för sjukhusfysik.

Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete vilket ger dig både en masterexamen i medicinsk strålningsfysik och en yrkesexamen som sjukhusfysiker. Det innebär att du kan ansöka om legitimation från Socialstyrelsen för att få arbeta som sjukhusfysiker på sjukhus.

Arbetsmarknad och karriär

Utöver din spetskompetens inom medicinsk strålningsfysik blir du dessutom en kreativ problemlösare med god analytisk förmåga. Det innebär att du blir en attraktiv arbetstagare med många möjligheter till jobb, inte bara inom sjukvården. Många med sjukhusfysikerexamen jobbar till exempel inom industrin och på Strålsäkerhetsmyndigheten.

I och med din masterexamen är du också väl förberedd för vidare akademisk utbildning som till exempel forskarstudier, i och utanför Sverige.

Utbildningar inom ämnet

Examen

Forskning inom ämnet

Vid Fysikum bedrivs forskning inom medicinsk strålningsfysik i samarbete med såväl nationella som internationella institutioner och företag. Flera projekt fokuserar på hur olika fysikaliska och strålningsbiologiska metoder kan användas för att förbättra utfallet av en strålbehandling. Forskning bedrivs också inom strålskydd och beredskap.

Mer information finns på fysik.su.se/forskning