Stockholms universitet

Beräkningsteknik

Beräkningsarbete kan numera jämföras med en industriell process. Denna process övervakas i kritiska delar genom inspektion av väl valda delresultat. Beräkningsteknik är metodvetenskapen för konstruktion och undersökning av dessa processer.

Ämnesbeskrivning

Ämnet innehåller matematisk analys, konstruktion och analys av numeriska algoritmer, programutveckling och numerisk experimentering. Särskilt viktiga är metoder för studier av hur små ändringar i data sprider sig till resultaten. Kurserna samläses med KTH.

Arbetsmarknad och karriär

Beräkningstekniken kombinerar matematik och modern programvaruutveckling, som är mycket användbart för arbeten med tekniska beräkningar. Detta inom många sektorer på arbetsmarknaden, såsom tillverkningsindustri, konsultbranschen, forskning och utbildning.

Utbildningar inom ämnet

Examen

Beräkningsteknik är inte ett huvudområde, men ämnet kan ingå som valfria kurser i en kandidat-/masterexamen med annat huvudområde.

Mer information på su.se/examen

Listor med kurser som kan räknas som valbara inom examina vid Matematiska institutionen

Forskning inom ämnet