Stockholms universitet

Kemi

Kemi är så mycket mer än att balansera reaktionsformler. Kemi är ämnet som sträcker sig från atomernas värld till hur du kan sätta ihop dem och ända till den kemi som styr allt liv.

Ämnesbeskrivning

Vare sig det handlar om hållbar utveckling eller botemedel mot sjukdomar är en ryggsäck full med kemikunskap helt rätt. Kemiska sektionen erbjuder dig en resa genom den fysikaliska kemin, oorganiska kemin, organiska kemin, biokemin, neurokemin och den analytiska kemin. Kemikurserna som vi erbjuder kommer att vara fyllda med intressanta föreläsningar och roliga laborationer.

Om du väljer att läsa vårt kandidatprogram ingår även kurser i matematik, datahantering och forskningsmetodik. Under programmets gång kommer du att utveckla färdigheter i projektplanering och förbättra din förmåga att ta in information, analysera, sammanfatta och presentera den. Kemiprogrammet avslutas med ett forskningsprojekt som du gör på ett universitet eller på ett företag i Sverige eller utomlands.

Våra masterprogram är utvecklade för dig som vill fördjupa dig inom ett visst kemiområde. Du kommer under två års tid att studera intensivt under vägledning av framstående forskare vid en av Kemiska sektionens institutioner. Utbildningen grundar sig på dina teoretiska och praktiska kunskaper och tar dig till kemins absoluta frontlinje. Masterprogrammen avslutas med ett längre forskningsprojekt antingen inom akademin eller industrin i Sverige eller utomlands.

Arbetsmarknad och karriär

Kemister är spridda över hela samhället. Beroende på vilken sorts kemi du väljer att fördjupa dig inom så kan du arbeta med alltifrån utveckling av nästa hållbara energikälla till produktion av biologiska läkemedel eller riskvärderingar av kosmetika. Kemister uppfinner, bedömer risker, skapar, sprider kunskap – och räddar världen.

Våra utbildningar ger dig kemikunskaper, förmåga att förklara det du gör och verktyg att analysera och lösa problem. Arbetsmarknaden ser ljus ut och efterfrågan på kemister kommer att öka de närmaste åren.

Utbildningar inom ämnet

Examen

Forskning inom ämnet