Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Förberedande kurs i matematik

Förberedande kurs i matematik är för dig som vill fräscha upp eller fördjupa dina matematikkunskaper inför universitetsstudier. Kursen behandlar bland annat talsystem, algebra, polynom, kombinatorik, logik, funktionslära, derivata och integraler.

Kursmaterialet liknar högskolematematik mer än gymnasiematematik och vi rekommenderar dig att läsa kursen även om du haft lätt för gymnasiematematiken.

Kursen ger behörighet (men inte platsgaranti!) till vår kurs Matematik I (30 hp) och till våra kandidatprogram. Kursen kan ingå i examen, men inte tillsammans med Matematik I eller motsvarande. Kursen räknas heller inte in i behörighet inför KPU eller för utökad behörighet i matematik för dig med lärarexamen.

Innehåll

Moment 1 handlar om tal, och här ingår bland annat moduloräkning, representation av heltal, kvadrerings- och konjugatregeln, och förenkling av bråk av komplexa tal.

Moment 2 består av tre grenar inom matematiken: algebra, kombinatorik och logik. Här ingår polynom och ekvationer, elementär kombinatorik (kombinationer, permutationer och urval, samt binomialsatsen) och en introduktion till logik (de logiska operatorerna och och eller, och skillnaden mellan ekvivalens och implikation).

Moment 3 handlar om funktionslära. Här ingår mängdlära, grafritning, olikheter och absolutbelopp, trigonometri, gränsvärden, derivata och integraler. Det tredje momentet är något mer omfattande än de första två.

Tre gånger om året

Förberedande kurs i matematik går vanligen tre gånger om året, på vår-, sommar- och höstterminen. Observera att om du vill läsa kursen sommaren omedelbart efter du går ut gymnasiet så måste du vänta med att söka tills dina gymnasiebetyg är inrapporterade. Sommarens kurstillfälle är ofta öppet för sen anmälan såpass länge att du kan söka ändå. För mer exakta datum, se kurshemsidan.

 • Kursupplägg

  Kursen är uppdelad i tre moment. Varje moment examineras med ett antal webbaserade prov, och en inlämningsuppgift. Därefter examineras hela kursen med en salstentamen, som ges vid Stockholms universitet vid ett flertal tillfällen under året (tätast under sommaren). Det är möjligt att tentera på annan ort.

  Kursen söks till vår-, sommar- eller hösttermin, men kan sedan läsas i valfri takt. Allt utom salstentamen görs helt på distans, men det finns ett handledningsforum där du kan ställa frågor om matematik. Du kan även kontakta kursens mentorer per mejl eller telefon.

  Kurslitteraturen kan laddas ned från kurshemsidan. Det finns också ett antal videoföreläsningar, som finns länkade från kurshemsidan.

  Undervisning

  Du läser in materialet själv, med hjälp av kurslitteratur och videoföreläsningar. Kursens mentorer ger handledning via handledningsforumet, mejl eller telefon.

  Examination

  Momenten M101, M102 och M103 examineras med ett antal webbaserade prov, och en inlämningsuppgift. Dessa har tvågradig betygsskala, alltså godkänd eller underkänd, och omfattar 1,2 högskolepoäng vardera.

  Moment M104 är salstentamen, som examineras genom ett skriftligt prov med frågor på hela kursens innehåll. Detta prov som görs på campus, men du som inte bor i Stockholmsområdet kan skriva det på annan ort. Salstentamen omfattar 3,9 högskolepoäng och har betygsskala A-F, och avgör slutbetyget på kursen.

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen har inget fast schema, du söker till en viss termin men läser sedan i din egen takt. Kommande tillfällen att skriva den avslutande salstentamen finns på kurshemsidan, math.su.se/förberedande.

  Det finns ett förslag på dagsschema på kurshemsidan, för att hjälpa dig planera dina studier.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Alexandersson, Bergkvist, Leander, Lundqvist, Ottergren: Förberedande kurs i matematik. Stockholms universitet.

  Kurslitteraturen är ett kompendium som du kan ladda ner gratis från kurshemsidan, math.su.se/förberedande.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Se kontaktuppgifter till kursens mentorer på kurshemsidan, math.su.se/förberedande.