Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Förberedande kurs i matematik

Förberedande kurs i matematik är för dig som vill fräscha upp eller fördjupa dina matematikkunskaper inför universitetsstudier. Kursen behandlar bland annat talsystem, algebra, polynom, kombinatorik, logik, funktionslära, derivata och integraler.

Kursmaterialet liknar högskolematematik mer än gymnasiematematik och vi rekommenderar dig att läsa kursen även om du haft lätt för gymnasiematematiken.

Kursen ger behörighet (men inte platsgaranti!) till vår kurs Matematik I (30 hp), och till våra kandidatprogram i matematik, matematik och datavetenskap respektive matematik och ekonomi. Kursen kan ingå i examen, men inte tillsammans med Matematik I eller motsvarande. Kursen räknas heller inte in i behörighet inför KPU eller för utökad behörighet i matematik för dig med lärarexamen.

Innehåll

Moment 1 handlar om tal, och här ingår bland annat moduloräkning, representation av heltal, kvadrerings- och konjugatregeln, och förenkling av bråk av komplexa tal.

Moment 2 består av tre grenar inom matematiken: algebra, kombinatorik och logik. Här ingår polynom och ekvationer, elementär kombinatorik (kombinationer, permutationer och urval, samt binomialsatsen) och en introduktion till logik (de logiska operatorerna och och eller, och skillnaden mellan ekvivalens och implikation).

Moment 3 handlar om funktionslära. Här ingår mängdlära, grafritning, olikheter och absolutbelopp, trigonometri, gränsvärden, derivata och integraler. Det tredje momentet är något mer omfattande än de första två.

Tre gånger om året

Förberedande kurs i matematik går vanligen tre gånger om året, på vår-, sommar- och höstterminen. Observera att om du vill läsa kursen sommaren omedelbart efter du går ut gymnasiet så måste du vänta med att söka tills dina gymnasiebetyg är inrapporterade. Sommarens kurstillfälle är ofta öppet för sen anmälan såpass länge att du kan söka ändå. För mer exakta datum, se kurshemsidan.

Information till antagna på sommarkursen 2022

Välkommen till Förberedande kurs i matematik! Här är viktig information till dig som är antagen till kursen i sommar.

Du hittar kurshemsidan på prep.math.su.se, där finns allt kursmaterial och uppgifter.

Registrera dig för att få resultat inrapporterade

För att kunna få resultat på kursen, och för att anmäla dig till den avslutande salstentan, måste du registrera dig på kursen. Det gör du via Ladok (student.ladok.se) från 2 maj. Registrering är öppen nästan hela sommaren men du kan inte få resultat eller anmäla dig till tentan förrän du är registrerad.

Hur och när läser jag kursen?

Kursen läses i valfri takt under sommaren, och du kan egentligen börja redan nu. Den består av ett antal automaträttade uppgifter, tre större inlämningsuppgifter där du kan behöva komplettera dina lösningar, och en avslutande salstenta.

Salstentan ges ett antal gånger under sommaren (datum finns på kurssidan) och du måste anmäla dig för att få skriva den! Du kan inte anmäla dig till tentan förrän de tre inlämningsuppgifterna är godkända, och dessa kan som sagt behöva kompletteras så planera dina studier så att du hinner med detta innan anmälan stänger till den tenta du vill skriva.

Det finns ett förslag på dagsschema på kurshemsidan, men sammanfattat bör du satsa på att lämna in den sista inlämningsuppgiften i månadsskiftet juli/augusti för att ha en bra chans att bli klar med kursen under sommaren.

Hederskodex

Som student vid Matematiska institutionen ska du känna till och agera i enlighet med Stockholms universitets tentamensregler och Matematiska institutionens hederskodex (som är en komplettering till de centrala reglerna med särskilt fokus på andra typer av examination än skriftliga tentamina). Läs mer här:

Hederskodex och disciplinärenden vid Matematiska institutionen

 • Kursupplägg

  Kursen är uppdelad i tre moment. Varje moment examineras med ett antal webbaserade prov, och en inlämningsuppgift. Därefter examineras hela kursen med en salstentamen, som ges vid Stockholms universitet vid ett flertal tillfällen under året (tätast under sommaren). Det är möjligt att tentera på annan ort.

  Kursen söks till vår-, sommar- eller hösttermin, men kan sedan läsas i valfri takt. Allt utom salstentamen görs helt på distans, men det finns ett handledningsforum där du kan ställa frågor om matematik. Du kan även kontakta kursens mentorer per mejl eller telefon.

  Kurslitteraturen kan laddas ned från kurshemsidan. Det finns också ett antal videoföreläsningar, som finns länkade från kurshemsidan.

  Undervisning

  Du läser in materialet själv, med hjälp av kurslitteratur och videoföreläsningar. Kursens mentorer ger handledning via handledningsforumet, mejl eller telefon.

  Examination

  Momenten M101, M102 och M103 examineras med ett antal webbaserade prov, och en inlämningsuppgift. Dessa har tvågradig betygsskala, alltså godkänd eller underkänd, och omfattar 1,2 högskolepoäng vardera.

  Moment M104 är salstentamen, som examineras genom ett skriftligt prov med frågor på hela kursens innehåll. Detta prov som görs på campus, men du som inte bor i Stockholmsområdet kan skriva det på annan ort. Salstentamen omfattar 3,9 högskolepoäng och har betygsskala A-F, och avgör slutbetyget på kursen.

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen har inget fast schema, du söker till en viss termin men läser sedan i din egen takt. Kommande tillfällen att skriva den avslutande salstentamen finns på kurshemsidan, prep.math.su.se.

  Det finns ett förslag på dagsschema på kurshemsidan, för att hjälpa dig planera dina studier.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Alexandersson, Bergkvist, Leander, Lundqvist, Ottergren: Förberedande kurs i matematik. Stockholms universitet.

  Kurslitteraturen är ett kompendium som du kan ladda ner gratis från kurshemsidan, prep.math.su.se.

 • Mer information

 • Kontakt

  Se kontaktuppgifter till kursens mentorer på kurshemsidan, prep.math.su.se.