Förberedande kurs i matematik, 7,5 hp

Detaljerad information finns på kursens hemsida: math.su.se/forbkurs. Förberedande kurs i matematik vänder sig till dig som vill fräscha upp och fördjupa dina matematikkunskaper inför universitetsstudier.

Kursen har flytande start- och slutdatum och valfri studietakt, vilket innebär att du själv får bestämma när och i vilken takt du läser kursen. Examinationen består av automaträttade prov och inlämningsuppgifter som görs hemifrån, samt en avslutande skriftlig salstentamen.

Du som läser kursen kan alltid kontakta mentorerna via telefon, e-post eller kursforum för att få hjälp med matematiska frågor.

Kursen ger behörighet att läsa Matematik I (MM2001), 30hp vid Stockholms universitet.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen