Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Statistiska aspekter av djupinlärning

Statistiska aspekter av djupinlärning ges på engelska och du hittar mer information om kursen på den engelska versionen av denna sida - klicka på det lilla jordklotet till höger om kursnamnet.

Du kan även hitta den engelska versionen här

Introduktion av såväl grundläggande som moderna koncept inom statistisk inlärning i form av articifiella neurala nätverk (djup inlärning), med tillämpningar i statistisk dataanalys. Begrepp som behandlas i kursen inkluderar feedforward-nätverk, regularisering och optimering av nätverk med många lager, faltningsnätverk, rekurrenta nätverk och valideringsmetoder. Vidare ges matematisk statistiska tolkningar av nätverk, såsom icke-linjär regression med olika länkfunktioner för responsvariabeln. Kursen innehåller också vissa av följande ämnen; autoencoders, representationsinlärning, djupliggande generativa metoder, samt informationsteoretiska koncept inom djup inlärning.

Överlappande kurser

Denna kurs överlappar med kurserna Djupinlärning i Data Science (DA7064) och Maskininlärning (DA7063) som gavs för sista gången VT22. Kursen bör därför inte ingå i samma examen som DA7064, eller i samma examen som DA7063 om examen även innehåller Statistisk inlärning (MT7038).