Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Statistiska aspekter av djupinlärning

Statistiska aspekter av djupinlärning ges på engelska och du hittar mer information om kursen på den engelska versionen av denna sida - klicka på det lilla jordklotet till höger om kursnamnet.

Du kan även hitta den engelska versionen här

Introduktion av såväl grundläggande som moderna koncept inom statistisk inlärning i form av articifiella neurala nätverk (djup inlärning), med tillämpningar i statistisk dataanalys. Begrepp som behandlas i kursen inkluderar feedforward-nätverk, regularisering och optimering av nätverk med många lager, faltningsnätverk, rekurrenta nätverk och valideringsmetoder. Vidare ges matematisk statistiska tolkningar av nätverk, såsom icke-linjär regression med olika länkfunktioner för responsvariabeln. Kursen innehåller också vissa av följande ämnen; autoencoders, representationsinlärning, djupliggande generativa metoder, samt informationsteoretiska koncept inom djup inlärning.

Överlappande kurser

Denna kurs överlappar till viss del med kursen Maskininlärning (DA7063), och bör inte ingå i samma examen som denna om examen även innehåller Statistisk inlärning (MT7038).

Kursen överlappar även med kursen Djupinlärning i Data Science (DA7064) och de bör inte ingå i samma examen.

DA7063 och DA7064 gavs för sista gången våren 2022.