Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematik III - Analysens grunder

Matematik III - Analysens grunder ges på engelska och du hittar mer information om kursen på den engelska versionen av denna sida - klicka på det lilla jordklotet uppe till höger.

Innehåll: Reella tal, Bolzano-Weierstrass sats, satser om kontinuerliga funktioner. Något om metriska rum. Derivering och integrering i R^n, funktionsserier, likformig konvergens, implicita funktioner.