Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematik III - Analysens grunder

  • 7,5 hp

Reella tal, Bolzano-Weierstrass sats, satser om kontinuerliga funktioner. Något om metriska rum. Derivering och integrering i Rn, funktionsserier, likformig konvergens, implicita funktioner.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.