Matematik III - Analysens grunder, 7,5 hp

Om kursen

Reella tal, Bolzano-Weierstrass sats, satser om kontinuerliga funktioner. Något om metriska rum. Derivering och integrering i Rn, funktionsserier, likformig konvergens, implicita funktioner.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen