Sannolikhetslära och statistik för lärare, 7,5 hp

Om kursen

I takt med att samhället blir alltmer komplext och mängden information växer blir betydelsen av kunskaper i sannolikhetsteori och statistik allt viktigare, något som också avspeglas i skolans nya läroplaner. Det kan handla om vitt skilda saker så som att kunna tolka diagram, att värdera "vetenskapliga slutsatser" baserade på empiriska undersökningar, och att genomskåda tidningsrubriker om osannolika händelser. Kursen syftar till att förstärka detta kunnande hos studenterna och ge studenterna förtrogenhet med sannolikhetsteorins grunder och statistisk slutledningsförmåga. Kursinnehållet lägger fokus på sådant som är relevant för blivande lärare. Delmoment som tas upp är: grafisk illustration av datamängder, grunderna inom sannolikhetsläran och principerna för statistisk slutledningsförmåga.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen