Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Sannolikhetslära och statistik för lärare

I takt med att samhället blir alltmer komplext och mängden information växer blir betydelsen av kunskaper i sannolikhetsteori och statistik allt viktigare. Denna kurs ger en introduktion till dessa ämnen, med fokus på sådant som är relevant för blivande lärare.

I takt med att samhället blir alltmer komplext och mängden information växer blir betydelsen av kunskaper i sannolikhetsteori och statistik allt viktigare, något som också avspeglas i skolans nya läroplaner. Det kan handla om vitt skilda saker så som att kunna tolka diagram, att värdera "vetenskapliga slutsatser" baserade på empiriska undersökningar, och att genomskåda tidningsrubriker om osannolika händelser. Kursen syftar till att förstärka detta kunnande hos studenterna och ge studenterna förtrogenhet med sannolikhetsteorins grunder och statistisk slutledningsförmåga. Kursinnehållet lägger fokus på sådant som är relevant för blivande lärare. Delmoment som tas upp är: grafisk illustration av datamängder, grunderna inom sannolikhetsläran och principerna för statistisk slutledningsförmåga.

Kursen ingår i ett antal ämneslärarprogram men kan också läsas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två moment, teori och datorlaborationer.

  Undervisning

  Undervisningen består av teorigenomgångar, grupparbeten, gruppdiskussioner, räkneövningar och datorlaborationer.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftligt prov, och skriftliga redovisningar av datorlaborationer.

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Britton & Garmo: Sannolikhetslära och statistik för lärare. Studentlitteratur.

  Kurslitteraturlista Matematiska institutionen

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Ny student
  Under utbildningen

  Kurshemsida

  Vi använder inte Athena, utan du hittar kurshemsidan på kurser.math.su.se.

 • Kontakt