Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Utmanande matematik

Kursen Utmanande matematik riktar sig till dig som fascineras av matematiska resonemang och är villig att lägga ner din tid och energi på att lösa svårare problem med matematiska metoder.

Kursen ges i form av distansstudier tillsammans med ett obligatoriskt seminarium för diskussion av problemlösning. Det finns inspelade videoföreläsningar som du kan ta del av på plats eller hemifrån.

Utmanande matematik kan ingå i examen, men inte tillsammans med Matematik I eller motsvarande. Kursen räknas heller inte in i behörighet inför KPU eller för utökad behörighet i matematik för dig med lärarexamen.

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande algebra, kombinatorik, teori för heltal och geometri med fokus på problemlösning.

Information till antagna på sommarkursen 2023

Välkommen till kursen Utmanande matematik! Här är viktig information till dig som är antagen till kursen i sommar.

Du hittar kurshemsidan på utmanande.math.su.se, där finns information om kursen, och alla uppgifter. Kursboken behöver du köpa själv, se längre ner på sidan för information om detta.

Registrera dig för att få resultat inrapporterade

För att kunna få resultat på kursen måste du registrera dig på kursen. Det gör du via Ladok (student.ladok.se) från 8 maj. Registrering är öppen nästan hela sommaren men du kan inte få resultat förrän du är registrerad, så gör det redan när du sätter igång med kursen.

Hur och när läser jag kursen?

Kursen läses i valfri takt under sommaren, och du kan egentligen börja redan nu. Den består av fyra uppgifter som rättas av kursens mentorer, och ett avslutande seminarium. För att få göra seminariet måste du vara godkänd på inlämningsuppgifterna.

Uppgifterna består av två delar: del 1 som krävs för godkänt och som därför kan behöva kompletteras, och del 2 som kan ge högre betyg än E. (Om du är nöjd med betyg E måste du ändå lämna in "blankt" på del 2, för att bekräfta att uppgiften är klar så att vi kan rapportera in resultatet.) På seminariet kan du bara få godkänt eller underkänt.

Tänk på att uppgifterna är kluriga och kan ta tid att lösa, och del 1 kan dessutom behöva kompletteras, så vänta inte för länge med att sätta igång med kursen!

Hederskodex

Som student vid Matematiska institutionen ska du känna till och agera i enlighet med Stockholms universitets tentamensregler och Matematiska institutionens hederskodex (som är en komplettering till de centrala reglerna med särskilt fokus på andra typer av examination än skriftliga tentamina). Läs mer här:

Hederskodex och disciplinärenden vid Matematiska institutionen

 • Kursupplägg

  Kursen är uppdelad i fem moment. För vardera av de första fyra momenten får du en samling problem inom algebra, kombinatorik, talteori respektive geometri, och du skickar in skriftliga lösningar på problemen som rättas av kursens mentorer. När du är klar med dessa fyra moment så är det sista momentet ett muntligt seminarium, vanligen digitalt, där matematiska problem diskuteras och redovisas.

  Undervisning

  Du läser in materialet själv, med hjälp av kurslitteratur och videoföreläsningar. Kursens mentorer ger handledning via mejl eller handledningsforumet.

  Examination

  Till vardera av de första fyra momenten hör 10 problem som du ska lösa. Du börjar med att lösa de fem första, och kan behöva komplettera dina lösningar om de inte är godkänd vid första försöket.

  När du har godkända lösningar på de första fem uppgifterna har du minst betyg E på momentet, och du kan du skicka in lösningar på problem 6-10, för att eventuellt få ett högre betyg. Om du inte vill lämna in lösningar på dessa problem måste du meddela det, och att du alltså är klar med momentet, för att betyg E ska rapporteras in. När du har meddelat att du är klar med momentet går det inte att lämna in fler uppgifter för högre betyg.

  Kursens sista moment examineras genom muntlig framställan på ett seminarium. På denna del kan du bara få godkänt eller underkänt.

  Du måste ha minst betyg E på de fyra första momenten innan du får göra seminariet. Kursens slutbetyg är medelvärdet av de fyra betyg som du har fått på inlämningsuppgifterna.

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen har inget fast schema, du söker till en viss termin men läser sedan i din egen takt. Det finns ett förslag på dagsschema på kurshemsidan, för att hjälpa dig planera dina studier.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Paul Vaderlind: Matematiska utmaningar. Studentlitteratur.

  Boken finns att köpa på förlagets hemsida

  Kapitel 15 och 16 finns inte med i första upplagan av kursboken, men kan laddas ner som PDF via kurshemsidan.

 • Mer information

 • Kontakt

  Se kontaktuppgifter till kursens mentorer på kurshemsidan, utmanande.math.su.se.