Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Utmanande matematik

  • 7,5 hp

Kursens hemsida: http://problem.math.su.se/.

Utmanande matematik riktar sig till alla som fascineras av matematiska resonemang, och som är villiga att lägga ner sin tid och energi på att lösa svårare problem med matematiska metoder. Kursen ges i form av distansstudier tillsammans med ett obligatoriskt seminarium för diskussion av problemlösning. Vi erbjuder också websända föreläsningar som man kan ta del av på plats eller hemifrån.

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med Matematik I (MM2001), eller motsvarande.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.