Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Utmanande matematik

Kursen Utmanande matematik riktar sig till dig som fascineras av matematiska resonemang och är villig att lägga ner din tid och energi på att lösa svårare problem med matematiska metoder.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen ges i form av distansstudier tillsammans med ett obligatoriskt seminarium för diskussion av problemlösning. Det finns inspelade videoföreläsningar som du kan ta del av på plats eller hemifrån.

Utmanande matematik kan ingå i examen, men inte tillsammans med Matematik I eller motsvarande. Kursen räknas heller inte in i behörighet inför KPU eller för utökad behörighet i matematik för dig med lärarexamen.

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande algebra, kombinatorik, teori för heltal och geometri med fokus på problemlösning.

 • Kursupplägg

  Kursen är uppdelad i fem moment. För vardera av de första fyra momenten får du en samling problem inom algebra, kombinatorik, talteori respektive geometri, och du skickar in skriftliga lösningar på problemen som rättas av kursens mentorer. När du är klar med dessa fyra moment så är det sista momentet ett muntligt seminarium, vanligen digitalt, där matematiska problem diskuteras och redovisas.

  Undervisning

  Du läser in materialet själv, med hjälp av kurslitteratur och videoföreläsningar. Kursens mentorer ger handledning via mejl eller handledningsforumet.

  Examination

  Till vardera av de första fyra momenten hör 10 problem som du ska lösa. Du börjar med att lösa de fem första, och kan behöva komplettera dina lösningar om de inte är godkänd vid första försöket.

  När du har godkända lösningar på de första fem uppgifterna har du minst betyg E på momentet, och du kan du skicka in lösningar på problem 6-10, för att eventuellt få ett högre betyg. Om du inte vill lämna in lösningar på dessa problem måste du meddela det, och att du alltså är klar med momentet, för att betyg E ska rapporteras in. När du har meddelat att du är klar med momentet går det inte att lämna in fler uppgifter för högre betyg.

  Kursens sista moment examineras genom muntlig framställan på ett seminarium. På denna del kan du bara få godkänt eller underkänt.

  Du måste ha minst betyg E på de fyra första momenten innan du får göra seminariet. Kursens slutbetyg är medelvärdet av de fyra betyg som du har fått på inlämningsuppgifterna.

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen har inget fast schema, du söker till en viss termin men läser sedan i din egen takt. Det finns ett förslag på dagsschema på kurshemsidan, för att hjälpa dig planera dina studier.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Paul Vaderlind: Matematiska utmaningar. Studentlitteratur.

  Boken finns att köpa på förlagets hemsida

  Kapitel 15 och 16 finns inte med i första upplagan av kursboken, men kan laddas ner som PDF via kurshemsidan.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Se kontaktuppgifter till kursens mentorer på kurshemsidan, utmanande.math.su.se.

  Koordinator för Förberedande kurs och Utmanande matematik