Organisation

Vid Matematiska institutionen arbetar cirka 120 personer som utgörs av forskare, lärare samt teknisk och administrativ personal.

Här hittar du information om institutionens ledningsgrupp och styrelse, avdelningar och styrdokument.

 

Institutionsledning

Institutionen leds av en prefekt. I ledningsgruppen ingår även en ställföreträdande prefekt, föreståndarna för våra tre avdelningar, och en administrativ chef.

Prefekt

Joanna Tyrcha
Professor i matematisk statistik

Ställföreträdande prefekt

Jonas Bergström
Docent i matematik

Föreståndare för avdelning matematik

Alan Sola
Docent i matematik

Föreståndare för avdelning matematisk statistik

Filip Lindskog
Professor i matematisk statistik

Föreståndare för avdelning beräkningsmatematik

Lars Arvestad
Universitetslektor i beräkningsmatematik

Administrativ chef

Neshat Lindberg

 

Institutionsstyrelse

Institutionsstyrelsen (IS) är institutionens högsta beslutsfattande organ och sammanträder normalt tre gånger per termin.

Institutionsstyrelsen leds av prefekten (ordförande) alternativt ställföreträdande prefekt (vice ordförande). Ledamöterna representerar personalkategorierna lärare/forskare samt teknisk/administrativ personal. Styrelsen består också av studentrepresentanter från utbildning på grund- och forskarnivå.

 • Joanna Tyrcha (ordförande, prefekt)
 • Jonas Bergström (vice ordförande, ställföreträdande prefekt)
 • Annemarie Luger, matematik
 • Samuel Lundqvist, matematik
 • Jonathan Rohleder, matematik
 • Olof Sisask, matematik
 • Daniel Ahlberg, matematisk statistik
 • Filip Lindskog, matematisk statistik
 • Josefin Ahlkrona, beräkningsmatematik
 • Dennis Öberg, TA-personal
 • En doktorandrepresentant
 • Tre studentrepresentanter från grundutbildningen

Suppleanter

 • Per Alexandersson, matematik
 • Pavel Kurasov, matematik
 • Peter LeFanu Lumsdaine, matematik
 • Sofia Tirabassi, matematik
 • Kristoffer Lindensjö, matematisk statistik
 • Mathias Millberg Lindholm, matematisk statistik
 • Lars Arvestad, beräkningsmatematik
 • Jennifer Chamberlain, TA-personal
 

Avdelningar

Matematiska institutionen består av tre avdelningar, matematik, matematisk statistik samt beräkningsmatematik. Vid alla tre avdelningarna bedrivs grundutbildning, forskarutbildning och forskning. Föreståndarna för respektive avdelning ingår i ledningsgruppen, se ovan.

Alla anställda vid institutionen

Institutionen har också ett mycket välutrustat bibliotek.

Mer om biblioteket på Om oss

 

Styrdokument

Verksamhetsplan 2024 (pdf) (298 Kb)

Verksamhetsplan 2023 (pdf) (216 Kb)

Uppföljning av verksamhetsplan 2023 (pdf) (724 Kb)

Verksamhetsplan 2022 (pdf) (616 Kb)

Uppföljning av verksamhetsplan 2022 (pdf) (347 Kb)

Verksamhetsplan 2021 (pdf) (357 Kb)

Uppföljning av verksamhetsplan 2021 (pdf) (559 Kb)

Anställda vid institutionen kan även hitta styrdokument (verksamhetsplaner 2016-2020, uppföljning av verksamhetsplaner 2018-2020, miljöhandlingsplaner) på vår interna webb, i mappen Styrdokument under rubriken Arkiv/diarium.

Matematiska institutionen har inga egna styrdokument kring arbetsmiljö och jämlikhet, men i länkarna nedan hittar du information om Stockholms universitets policy och hur universitetet jobbar med dessa frågor.

Stockholms universitets arbetsmiljö- och lika villkorspolicy

Arbetsmiljö och lika villkor på Medarbetarwebben

Jämlikhet och lika villkor för studenter och anställda

Styrdokument som rör jämlikhet, jämställdhet, likabehandling och breddad rekrytering

Matematiska institutionen vill aktivt bidra till att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle. Personal och studenter ska föregå med gott exempel gentemot universitetet och samhället i övrigt genom att låta miljöhänsyn genomsyra verksamheten.

Varje år tar institutionen fram en miljöhandlingsplan. Miljöhandlingsplanen för 2021 har tre målområden: miljömedvetenhet bland medarbetare, miljöpåverkan av Albanoflytten, och källsortering.

Notera att det finns källsorteringsstationer i våra lokaler, i alla pentryn och även postrummen. Det finns också källsorteringsstationer utanför institutionens lokaler, på olika håll i Albano.

 

Årsrapporter

Matematiska institutionens verksamhet presenteras varje år i en årsrapport. I årsrapporten finns bland annat information om forskningaktiviteter, forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå, samverkan med samhället, och administration och ekonomi.

Årsrapport Matematiska institutionen 2022 (pdf) (4160 Kb)

Årsrapport Matematiska institutionen 2021 (pdf) (3159 Kb)

Årsrapport Matematiska institutionen 2020 (pdf) (1650 Kb)

Årsrapport Matematiska institutionen 2019 (pdf) (1549 Kb)

Anställda vid institutionen kan hitta årsrapporter från 2004-2018 på vår interna webb, i mappen Årsrapporter under rubriken Arkiv/diarium.

Om du inte kommer åt den interna sidan men är intresserad av årsrapporterna kan du kontakta Matematiska biblioteket på bibliotek@math.su.se för att få dem skickade till dig per e-post. Ange vilket eller vilka år det gäller.

 

Personinformation på våra kurssidor och testsidor

Vi använder oss av Moodle för våra kurssidor, och för att underhålla dem har vi ett antal testsidor. Vi har dessutom en separat sida som används för e-tentamen, och en testsida för denna. Här hittar du information om vilka personuppgifter vi använder på dessa sidor.

Kurssida för Matematiska institutionen vid Stockholms universitet
Kurssida för förberedande kurser på Matematiska institutionen vid Stockholms universitet
Kurssida för studenter utanför kurser på Matematiska institutionen vid Stockholms universitet
Elektronisk tentamen för studenter på Matematiska institutionen vid Stockholms universitet

Testsida för Matematiska institutionen vid Stockholms universitet
Testsida för kurssida vid Matematiska institutionen vid Stockholms universitet
Testsida för förberedande kurser på Matematiska institutionen vid Stockholms universitet
Testsida för studenter utanför kurser på Matematiska institutionen vid Stockholms universitet
Testsida för elektronisk tentamen vid Matematiska institutionen vid Stockholms universitet

På denna sida