Konferenser och seminarier

Här hittar du information om våra seminarierserier, som annonseras i kalendern hos Stockholms matematikcentrum. Längst ner på sidan hittar du också länkar till listor med forskare som besökt vår institution de senaste åren.

Konversation i hörsal, någon skriver på krittavla i bakgrunden.
Foto: Jens Olof Lasthein

Följande hittar du i kalendern hos Stockholms Matematikcentrum, SMC.

Seminarium, Algebra och geometri

Seminarium, Analys

Seminarium, Beräkningsmatematik

Seminarium, Doktorand

Seminarium, Logik

Seminarium, Matematisk statistik

SMC kollokvium

Topologiska aktiviteter

 

Gäster till institutionen

Genom åren har vi haft många gästforskare som besökt vår institution, för enstaka dagar eller längre besök.

Gäster från 2019 och framåt finns på en separat sida på vår webb

Gäster från 2013 till 2018 finns på SMC:s hemsida

På denna sida