Publikationer

Här samlas våra publikationer, som vetenskapliga artiklar, böcker, forskningsrapporter, avhandlingar, och studenters examensarbeten.

Kvinna går längs en rad med bokhyllor.
Foto: Eva Dalin

Många av våra forskare lägger upp sina vetenskapliga publikationer i det Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA. Använd sökfunktionen längre ner på sidan eller gå direkt till DiVA, för mer avancerade sökfunktioner.

Hitta våra publikationer i  DiVA

 

Böcker

Här hittar du en lista med böcker skrivna av institutionens anställda (engelsk sida)

 

Forskningsrapporter

Matematiska institutionen har två rapportserier för vetenskapliga rapporter som författats av våra forskare, forskningsrapporter i matematik och forskningsrapporter i matematisk statistik.

Äldre forskningsrapporter i matematik (till och med 2012)

Nyare forskningsrapporter i matematik finns i DiVA

Äldre forskningsrapporter i matematisk statistik (till och med 2014)

Nyare forskningsrapporter i matematisk statistik (engelsk sida)

 

Avhandlingar och examensarbeten

Vi har listor listor på doktors- och licentiatavhandlingar som presenterats vid institutionen sedan 1909. En del avhandlingar finns även tillgängliga i fulltext.

Doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar (engelsk sida)

I alla examina på grund- och avancerad nivå (alltså kandidat-, magister- och masterexamen) ingår obligatoriskt ett självständigt arbete (examensarbete).

Se vilka examensarbeten som skrivits av våra studenter

 

Matematiska institutionens bibliotek

Matematiska institutionens bibliotek har en stor samling böcker och tidskrifter som riktar sig till forskare i matematik, matematisk statistik och beräkningsmatematik.

Mer om biblioteket, med kontaktuppgifter och öppettider

Se även Stockholms universitetsbibliotek

 

Seminarieanteckningar, årsrapporter och historik

Vi har en del äldre seminarieanteckningar och liknande material, som vi tyvärr inte kan lägga upp på hemsidan. Följande skrifter finns tillgängliga som PDF, kontakta Matematiska biblioteket på bibliotek@math.su.se för att få dem skickade till dig per e-post. Anställda vid institutionen kan hitta filerna på vår interna webb, i mappen Seminarieanteckningar under rubriken Arkiv/diarium.

  • Funktioner av flera variabler (68 s) av Jan Boman, 2001
  • Exempelsamling till påbyggnadskurs Algebra I (147 s), 1974
  • Statistiska modeller (159 s) av Per Martin-Löf, 1969-70
  • Föreläsningar i homologisk algebra (130 s) av Jan-Erik Roos, 1961
  • Funktionalanalys (72 s) av Lars Hörmander, 1960
  • Funktionalanalys D1 (107 s)
  • Categorical Algebra (80 s), av Bo Stenström, 1969

Se även:

Seminarier 1934-1950, Institutet för försäkringsmatematik och matematisk statistik

De senaste av våra årsrapporter finns på sidan om vår organisation

Lista med texter om institutionens historik finns på sidan om institutionen

Våra publikationer i DiVA

I DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) finns alla publikationer av Stockholms universitets forskare och lärare från och med 2007.

På denna sida