Våra utbildningar

Hos oss hittar du ett brett utbud av kurser i matematik, matematisk statistik, datalogi och beräkningsteknik, och flera program både på kandidat- och masternivå. På denna sida finns också information om lärarutbildning och forskarstudier.

Sök bland våra utbildningar

Sen anmälan till våren och hösten

Anmälan till vårterminen har stängt men sen anmälan kan öppna från 15 december. Några kurser i höst kommer också att öppna för sen anmälan sista veckan i oktober.

De av vårens kurser som har platser kvar kommer att öppna för sen anmälan den 15 december, via antagning.se. Vid sen anmälan antas behöriga sökande i den ordning de sökt, så det är först till kvarn som gäller!

Observera att även om det står på antagning.se att en kurs är "stängd för sen anmälan" så kan den komma att öppna, och även om det står att den "kommer att öppna 15 december" så är det ingen garanti. Vi har tyvärr inte mycket kontroll över denna text.

Om du redan har sökt 12 alternativ i den ordinarie anmälningsperioden kan du söka ytterligare 8 efter urval 2. Stockholms universitet tar inte bort några sökalternativ från din anmälan.  

Läs mer om sen anmälan på antagning.se

Kan jag anmäla mig igen när jag blivit struken?

Har du blivit struken från en utbildning du sökt i tid (för att du glömde tacka ja, sökte för många kurser, eller var obehörig men senare blivit behörig), kan du göra en återanmälan. Du kan bara återanmäla dig till utbildningar som är öppna för sen anmälan.

Läs mer om återanmälan på antagning.se

Kurser i andra halvan av hösten

De flesta av våra kurser som börjar i andra halvan av hösten kommer att vara öppna för sen anmälan under sista veckan i oktober via antagning.se. Om du missat att söka någon kurs som du vill läsa, passa på då!

Vi erbjuder flera program på grundnivå och avancerad nivå, som leder till kandidatexamen i matematik, matematisk statistik eller datalogi, respektive till masterexamen i matematik, matematisk statistik eller försäkringsmatematik.

De flesta kurserna går också att läsa fristående, om du vill sätta ihop din egen utbildning eller bara vill läsa enstaka kurser. Du hittar alla kommande tillfällen av kurser och program längst ner på sidan.

Kurslista översikt - alla våra kurser och när de vanligen ges

Flera program i andra ämnen innehåller en eller flera av våra kurser. I så fall hittar du mer information om vilka kurser som gäller på det programmets sida.

I denna broschyr finns en översikt över våra kandidatprogram, och intervjuer med några studenter.

Matematik och datalogi - kompetens för framtiden (pdf) (1048 Kb)

 

Kandidatprogram och masterprogram

Vi har tre program på grundnivå, som leder till kandidatexamen i matematik, matematisk statistik eller datalogi. För att du ska få bredd i studierna innehåller alla kandidatprogrammen kurser i alla dessa tre ämnen, och du väljer vilket ämne du vill fokusera på och ta examen inom först efter några terminer (kandidatprogrammet i matematik och ekonomi har dock ingen studiegång mot datalogi).

Kandidatprogram i matematik (NMATK)
Kandidatprogram i matematik och datavetenskap (NMDVK)
Kandidatprogram i matematik och ekonomi (NMAEK)

Vi har också tre program på avancerad nivå, som leder till masterexamen i matematik, matematisk statistik respektive försäkringsmatematik. Till skillnad mot kandidatprogrammen behöver du veta i vilket av dessa ämnen du vill ta examen redan när du väljer vilket program du ska söka.

Masterprogram i matematik (NMKLO)
Masterprogram i matematisk statistik (NMASO)
Masterprogram i försäkringsmatematik, Aktuarieprogrammet (NAKPO)

Om du är intresserad både av matematik och filosofi kan Kandidatprogrammet i logik, filosofi och matematik vara något för dig. Programmet ägs av Filosofiska institutionen, men innehåller ett antal kurser i matematik, sannolikhetsteori och datalogi, och kan leda till en kandidatexamen i matematik.

Mer om Kandidatprogrammet i logik, filosofi och matematik i utbildningskatalogen

 

Fristående kurser

Du kan även läsa fristående kurser, antingen utöver ditt program eller utan att läsa något program alls. Du kan plocka ihop en examen med fristående kurser, eller så kanske du bara vill läsa vissa kurser men inte ta ut en examen. På denna sida har vi samlat information som kan vara särskilt relevant för dig som bara vill läsa enstaka kurser:

Livslångt lärande - kurser för intresse och fortbildning

Här finns också en lista med översikt över alla våra kurser

Om du vill ta ut en examen med fristående kurser, se till att du uppfyller examenskraven.

Våra program ges på campus, men många kurser på grundnivå ges även som distanskurser. Dessa har vanligen en del videomaterial och andra resurser för att hjälpa dig följa kursen på distans. Observera att examination ofta sker på campus, även för distanskurser.

Vi brukar ge några distanskurser även under sommaren. Utbudet varierar något men vanligen ingår några kurser som inte kräver förkunskaper på mer än gymnasienivå.

Du kan hitta distanskurser och sommarkurser genom att filtrera på studieform respektive termin bland kurserna längst ner på sidan.

 

Lärarutbildning

Är du intresserad av att undervisa i matematik på årskurs 7-9 eller gymnasiet? Det finns flera sätt att bli behörig lärare i matematik.

Läs mer om att utbilda dig till matematiklärare

 

Forskarstudier

Forskarutbildningen är den högsta nivån man kan studera vid universitet. En avslutad forskarutbildning leder till doktorsexamen. Som forskarstuderande, eller doktorand, tränas du i problemlösning, kritiskt tänkande, och att använda den vetenskapliga metoden. Du lär dig även att både arbeta självständigt samt att samarbeta med andra forskare.

Läs mer om forskarstudier i matematik, matematisk statistik och beräkningsmatematik

 

Naturvetenskapligt basår

Vill du studera naturvetenskap men saknar gymnasiebehörigheten? Stockholms universitet har ett naturvetenskapligt basår, som ger behörighet motsvarande gymnasieskolans kurser Biologi 1+2, Fysik 1+2, Kemi 1+2 samt Matematik 4. För att vara behörig till basåret måste du ha grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c.

Naturvetenskapligt basår vid Stockholms universitet

 

Självständiga arbeten och valbara kurser

För kandidat- eller masterexamen krävs ett självständigt arbete, även kallat ett examensarbete. För att få skriva ett självständigt arbete måste du söka det via Antagning.se, som alla andra kurser.

I examen krävs vanligen ett visst antal högskolepoäng valbara kurser. Vilka kurser som kan räknas som valbara beror på vilken examen det gäller, men de ska vara någon sorts fördjupning eller breddning som är relevant för examens huvudområde.

Mer om självständiga arbeten, och listor med kurser som kan räknas som valbara, finns på sidan om examen

Sök bland våra utbildningar