Våra utbildningar

Vi erbjuder flera program på grundnivå och avancerad nivå, inom matematik, matematisk statistik, datalogi och försäkringsmatematik. De flesta kurserna går också att läsa fristående, om du vill sätta ihop din egen utbildning eller bara vill läsa enstaka kurser.

Sök bland våra utbildningar

Sen anmälan till våren

Anmälan till vårterminen har stängt men sen anmälan kan öppna från 15 december.

De av vårens kurser som har platser kvar kommer att öppna för sen anmälan den 15 december, via antagning.se. Vid sen anmälan antas behöriga sökande i den ordning de sökt, så det är först till kvarn som gäller!

Om du redan har sökt 12 alternativ i den ordinarie anmälningsperioden kan du söka ytterligare 8 efter urval 2. Stockholms universitet tar inte bort några sökalternativ från din anmälan.  

Läs mer om sen anmälan på antagning.se

Kan jag anmäla mig igen när jag blivit struken?

Har du blivit struken från en utbildning du sökt i tid (för att du glömde tacka ja, sökte för många kurser, eller var obehörig men senare blivit behörig), kan du göra en återanmälan. Du kan bara återanmäla dig till utbildningar som är öppna för sen anmälan.

Läs mer om återanmälan på antagning.se

Hos oss kan du välja att läsa enbart matematik eller att kombinera det med något av dina andra favoritämnen. Här finns information om program, fristående kurser, lärarutbildning och forskarstudier. Längst ner på sidan kan du söka i kursutbudet. 

 

Naturvetenskapligt basår

Vill du studera naturvetenskap men saknar gymnasiebehörigheten? 

Läs mer om naturvetenskapligt basår vid Stockholms universitet

 

Självständiga arbeten och valbara kurser

För kandidat- eller masterexamen krävs ett självständigt arbete, även kallat ett examensarbete. Du söker det som en vanlig kurs. 

Examen kan kräva valbara kurser. Vilka kurser som kan räknas som valbara beror på vilken examen det gäller, men de ska vara någon sorts fördjupning eller breddning.

Mer om självständiga arbeten, och listor med kurser som kan räknas som valbara, finns här.

 

Kontakta en studievägledare

Har du frågor eller behöver studievägledare? 

Kontakta oss gärna.

Sök bland våra utbildningar