Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter för forskning.

Se även:

Studentexpedition, studievägledare och studierektorer
Ledning, biblioteket, besöks- och leveransadress
Alla anställda vid institutionen

Forskargrupper

Om du vill nå medlemmar av någon särskild forskargrupp så hittar du våra forskargrupper här.

 

Prefekt och avdelningsföreståndare

Prefekt
Ställföreträdande prefekt
Föreståndare för avdelning matematisk statistik
Föreståndare för avdelning beräkningsmatematik
 

Studierektorer för forskarutbildning

Studierektor för forskarutbildningen i matematik
Studierektor forskarutbildningen i matematisk statistik
Studierektor forskarutbildningen i beräkningsmatematik
 

Statistiska forskningsgruppen (SFG)

Statistiska forskningsgruppen erbjuder kostnadsfri hjälp inom fakulteten.

Läs mer om Statistiska forskningsgruppens verksamhet

Director of the Statistical Research Group (SFG)
På denna sida