Forskningsprojekt

Här finns några exempel på forskningsprojekt som leds av forskare vid Matematiska institutionen.

Många projekt vid vår institution består av bara någon eller några forskare. I regel har forskarna sökt och erhållit extern finansiering för dessa projekt.

Sidan är under utveckling och fler projekt kommer att publiceras efterhand.