Kurslista översikt

Letar du efter kurser i matematik, matematisk statistik, datalogi eller beräkningsteknik? Här finns en översikt av kurser vid Matematiska institutionen, och när de vanligen ges.

På denna sida visas våra aktiva kurser, och när de brukar gå. Detta är inget löfte för framtiden, kurser kan flytta exempelvis när program utvecklas eller börja gå mer sällan om få studenter söker dem. Kursutbudet bestäms för ett läsår i taget och du kan se publicerade kurstillfällen i utbildningskatalogen genom att klicka på respektive kursnamn, eller längst ner på denna sida under "Sök bland våra utbildningar".

Listan innehåller alla våra aktiva kurser oavsett vilket språk de brukar gå på, du kan se språk för respektive kurstillfälle i utbildningskatalogen.

 

Terminsindelning och studietakt

Varje termin är indelad i fyra terminsdelar, A, B, C, och D. Ibland pratas också om period 1 och period 2, där period 1 motsvarar AB och period 2 motsvarar CD. 30 högskolepoäng motsvarar en termins studier på helfart, så om en kurs på 7,5 hp pågår under två terminsdelar, till exempel AB, så blir studietakten 50%, och om den pågår under ABCD, alltså hela terminen, blir studietakten 25%.

Sommarterminen brukar vara 12-13 veckor lång, så en kurs på 7,5 hp som går under hela sommaren har studietakt ungefär 50%.

Terminstider och periodindelning på Stockholms universitet

Anmälan

Med enstaka undantag så anmäler du dig till alla kurser via Antagning.se. Anmälan till hösten är normalt öppen 15 mars - 15 april, och anmälan till våren 15 september - 15 oktober. Sen anmälan till de kurser som har platser kvar öppnar några dagar efter att första antagningsbeskedet har skickats ut, vanligen i mitten av juli respektive december.

Anmälan till sommaren brukar vara öppen ungefär 20 februari - 15 mars.

Här finns information för dig som tycker att du blivit felaktigt struken från en kurs

Användbara länkar

Kurssidor på kurser.math.su.se
Lista med kurslitteratur
Listor med kurser som kan räknas som valbara i examen
Listor med examinatorer

 

Matematik

Här ser du våra kurser i matematik. Klicka på kursnamnen för att läsa mer om kurserna i utbildningskatalogen, och se de närmast kommande kurstillfällena. Observera att många kurser på avancerad nivå går vartannat år, och ibland mer sällan än så, och när det inte finns något kommande tillfälle inlagt kan sidan i utbildningskatalogen vara avpublicerad.

Flera kurser i matematik på avancerad nivå ges i samarbete med KTH. Det finns separat information om dessa i en utfällbar flik ovanför tabellen med kurser på avancerad nivå.

OBS! Tabellerna visar bara när kurserna brukar gå och betyder inte att de alltid kommer att gå då. Kursutbud beslutas för ett läsår i taget.

Kurskod Kursnamn Omfattning Höst Vår Sommar Kommentar
MM1003 Förberedande kurs i matematik 7,5 hp ABCD ABCD Ja distans
MM1005 Matematik för ekonomisk och statistisk analys 7,5 hp A      
MM1008 Utmanande matematik 7,5 hp ABCD ABCD Ja distans
MM2001

Matematik I (halvfart)

30 hp ABCD ABCD   halvfart distans, startar varje termin och pågår över två terminer
MM2001 Matematik I (helfart) 30 hp ABCD ABCD   helfart, campus och distans
MM2002 Matematik för naturvetenskaper I (helfart) 15 hp AB     endast tillgänglig inom vissa program
MM2003 Fördjupning till Matematik I 7,5 hp ABCD     söks ej via Antagning.se, kräver registrering på Matematik I
MM2004 Matematiska metoder för naturvetare 15 hp CD      
MM3001 Matematiska metoder för ekonomer 7,5 hp AB AB    
MM4001 Matematik för naturvetenskaper II 15 hp   ABCD   ges för sista gången våren 2023
MM5010 Matematik II - Analys, del A 7,5 hp AB AB   campus och distans
MM5011 Matematik II - Analys, del B 7,5 hp CD CD   campus och distans höst, eventuellt bara distans vår
MM5012 Matematik II - Linjär algebra 7,5 hp AB AB   campus och distans
MM5013 Matematik II - Algebra och kombinatorik 7,5 hp CD CD   campus och distans vår, eventuellt bara distans höst
MM5015 Matematik, vetenskap och samhälle 7,5 hp   AB    
MM5020 Matematik III - Abstrakt algebra 7,5 hp   AB Ja sommartillfället är distans
MM5021 Matematik III - Analysens grunder 7,5 hp CD   Ja sommartillfället är distans
MM5022 Matematik III - Komplex analys 7,5 hp AB      
MM5023 Matematik III - Kombinatorik 7,5 hp CD     eventuellt distans
MM5024 Matematik III - Logik 7,5 hp   CD    
MM5026 Matematik III - Ordinära differentialekvationer 7,5 hp   CD    
MM6004 Matematik, självständigt arbete 15 hp   ABCD   gammal version, bara tillgänglig inom vissa program
MM6005 Matematik, självständigt arbete för lärare 15 hp ABCD ABCD   gammal version, bara tillgänglig inom vissa program
MM6006 Matematik, självständigt arbete för lärare 15 hp ABCD ABCD   ersätter MM6005; bara tillgänglig inom vissa program
MM6010 Matematik, självständigt arbete 15 hp ABCD ABCD   ersätter MM6004

Vi samarbetar med KTH på avancerad nivå i matematik. Detta gäller många, men inte alla, våra kurser på avancerad nivå, du kan se vilka i tabellen nedan.

För kurser som ingår i samarbetet gäller:

  • Vissa kurser undervisas av SU, vissa av KTH, och enstaka undervisas gemensamt, alltså med en lärare från vardera lärosäte.
  • Det är markerat i tabellen nedan vilket lärosäte som på sistone brukat ansvara för examinationen på respektive kurs. Detta kan dock variera så se hemsidan för respektive kurs.
  • De kurser som examineras av KTH har en kurskod på KTH, och om du är programstudent är du antagen till denna men om du läser kurserna fristående söker du SU-versionen via Antagning.se, eftersom du inte kan söka KTH-kurser som fristående.

Kursantagning om du läser masterprogrammet i matematik

Om du är programstudent så ska du som sagt vara antagen till KTH-versionen av en kurs om den examineras av KTH, och du får information från programansvarig om vad som gäller kring detta och hur du söker kurser på KTH respektive SU.

Kursantagning för övriga

Om du läser fristående, eller läser något annat program än masterprogrammet i matematik, kan du söka alla SU-versioner av kurser inom samarbetet via Antagning.se.

Kurssida och examination på KTH om du är registrerad på SU-kurs

Om du läser fristående och är antagen till en kurskod på SU fast undervisningen och därför kurssidan är hos KTH, så får du ett KTH-konto så att du har tillgång till kurssidan i KTH:s lärplattform Canvas.

Du behöver dock anmäla dig till tentor som går på KTH via ett särskilt formulär, se information om tentamensanmälan.

Kurser utanför samarbetet

Vi har kurser på avancerad nivå som inte ingår i samarbetet med KTH, och dessa kan läsas både av programstudenter och fristående studenter. Det finns också kurser på KTH som inte ingår i samarbetet och inte har en motsvarighet på SU, och dessa är inte tillgängliga för fristående studenter.

Examen inom programmet eller fristående

Du kan ta masterexamen i matematik inom programmet, eller med fristående kurser. I båda fallen söker du examen via SU:s Ladok, se information om examen.

Kurskod Kursnamn Omfattning Höst jämna år Vår udda år Höst udda år Vår jämna år Kommentar
MM7020 Matematisk kommunikation 7,5 hp ABCD   ABCD   i samarbete med KTH (examination SU)
MM7022 Logik II 7,5 hp ABCD   ABCD   kan komma att minskas till vartannat år
MM7024 Linjär algebra och inlärning från data 7,5 hp AB   AB    
MM7025 Datoralgebra 7,5 hp         ges oregelbundet
MM7026 Avancerad komplex analys 7,5 hp       ABCD i samarbete med KTH (examination KTH)
MM7027 Dynamiska system och optimal kontrollteori 7,5 hp   AB   CD

del av termin kan variera, ges AB VT23 och CD VT24

MM7028 Optimering 7,5 hp CD   CD    
MM7029 Krypteringsmatematik 7,5 hp   AB   AB kan komma att minskas till vartannat år
MM7031 Enumerativ kombinatorik 7,5 hp ABCD       i samarbete med KTH (examination KTH)
MM7032 Spektralgeometri för grafer 7,5 hp ABCD       i samarbete med KTH (examination SU)
MM7033 Avancerad algebra 7,5 hp ABCD   ABCD    
MM7042 Kommutativ algebra och algebraisk geometri 7,5 hp         gavs HT22, ej beslutat när kursen ges igen; i samarbete med KTH (examination SU)
MM7043 Galoisteori 7,5 hp ABCD       i samarbete med KTH (examination SU)
MM7044 Fourieranalys 7,5 hp     ABCD   i samarbete med KTH (examination KTH)
MM7045 Grafteori 7,5 hp     ABCD   i samarbete med KTH (examination KTH)
MM7046 Avancerad reell analys I 7,5 hp ABCD   ABCD   i samarbete med KTH (examination KTH)
MM7048 Mängdteori och metamatematik 7,5 hp       ABCD  
MM7049 Talteori 7,5 hp       ABCD i samarbete med KTH (examination KTH)
MM7050 Representationsteori för ändliga grupper 7,5 hp       ABCD i samarbete med KTH (examination SU); kan vara mer oregelbunden
MM7051 Differentialgeometri 7,5 hp   ABCD     i samarbete med KTH (examination KTH)
MM7052 Topologi 7,5 hp ABCD   ABCD   i samarbete med KTH (examination SU)
MM7053 Partiella differentialekvationer 7,5 hp     ABCD   i samarbete med KTH (examination SU)
MM8036 Typteori 7,5 hp   ABCD      
MM8040 Funktionsteori i flera komplexa variabler 7,5 hp         i samarbete med KTH (examination SU); oregelbunden, gavs HT20
MM8042 Algebraisk topologi 7,5 hp       ABCD i samarbete med KTH (examination SU)
MM8043 Reduktiva algebraiska grupper 7,5 hp ABCD       i samarbete med KTH (examination SU); oregelbunden, gavs HT22
MM8044 Avancerad reell analys II 7,5 hp   ABCD     i samarbete med KTH (examination SU)
MM9008 Matematik, självständigt arbete 30 hp ABCD ABCD ABCD ABCD  

Kommentarer:

  • Följande kurser kan komma att periodiseras och ges vartannat år: MM7022, MM7027, MM7029
 

Matematisk statistik

Här ser du våra kurser i matematisk statistik. Klicka på kursnamnen för att läsa mer om kurserna i utbildningskatalogen, och se de närmast kommande kurstillfällena. Observera att många kurser på avancerad nivå går vartannat år, och när det inte finns något kommande tillfälle inlagt kan sidan i utbildningskatalogen vara avpublicerad.

OBS! Tabellerna visar bara när kurserna brukar gå och betyder inte att de alltid kommer att gå då. Kursutbud beslutas för ett läsår i taget.

Kurskod Kursnamn Omfattning Höst Vår Sommar Kommentar
MT1011 Sannolikhetslära och statistik för lärare 7,5 hp CD      
MT3001 Sannolikhetsteori I 7,5 hp AB      
MT3002 Matematiska och statistiska metoder för spridning av smittsamma sjukdomar 7,5 hp       distans; går oregelbundet, senast våren 2022
MT3003 Introduktion till databehandling 7,5 hp     Ja distans; ges ej 2024
MT3004 Nationalekonomi för matematiker 7,5 hp   CD    
MT3005 Spelteori och matematisk ekonomi 7,5 hp CD      
MT4001 Statistisk analys 7,5 hp CD      
MT4002 Stokastiska processer och simulering I 7,5 hp   AB    
MT4006 Tidsserieanalys, diplomeringskurs för aktuarier 1,5 hp AB     materialet ingår i MT5016
MT4007 Statistisk databehandling 7,5 hp CD      
MT5009 Grundläggande finansmatematik 7,5 hp   CD   endast jämna år, efter 2023
MT5011 Grundläggande försäkringsmatematik 7,5 hp   CD   endast udda år
MT5012 Stokastiska processer och simulering II 7,5 hp   CD    
MT5016 Linjära statistiska modeller 7,5 hp AB     ersätter tidigare version MT5001
MT5017 Statistisk inferensteori 7,5 hp AB     ersätter tidigare version MT5003
MT5018 Sannolikhetsteori II 7,5 hp   CD   ersätter MT5002 från VT24
MT5019 Analys av kategoridata         ersätter MT5006 från HT23
MT6010 Matematisk statistik, självständigt arbete 15 hp   ABCD   ersätter MT6001, ersätts av MT6011 från HT23
MT6011 Matematisk statistik, självständigt arbete 15 hp CD ABCD   ersätter MT6010 från HT23

Kommentarer:

  • MT4006 läses parallellt med MT5016, som också innehåller samma material. Om du läst den tidigare versionen av MT5016, med kurskod MT5001, innan HT21 och bara behöver tidsserieanalysen kan du bli antagen till MT4006.
  • Nya kursversioner: flera kurser byts ut mot nya versioner med nya kurskoder från läsåret 2023/2024. Skälet till att vi byter kurskoder är att vi uppdaterar förkunskapskraven till dessa kurser.
Kurskod Kursnamn Omfattning Höst jämna år Vår udda år Höst udda år Vår jämna år Kommentar
MT7012 Livförsäkringsmatematik I 7,5 hp AB        
MT7016 Nationalekonomi för aktuarier 7,5 hp   CD   CD  
MT7017 Försäkringsjuridik för aktuarier I 7,5 hp   AB      
MT7018 Försäkringsjuridik för aktuarier II 7,5 hp       AB  
MT7027 Riskmodeller och reservsättning inom sakförsäkring 7,5 hp   AB   AB  
MT7028 Prissättning inom sakförsäkring 7,5 hp CD        
MT7035 Försäkringsredovisning 7,5 hp     AB    
MT7037 Statistisk informationsteori 7,5 hp   AB   AB två av tre år(?), ges 2023 och 2024
MT7040 Nätverk och epidemier 7,5 hp ABCD        
MT7041 Markovkedjor och blandningstider 7,5 hp         går oregelbundet, senast hösten 2021
MT7042 Statistiska aspekter av djupinlärning 7,5 hp   AB     två av tre år(?), ges ej 2024
MT7043 Brownsk rörelse och stokastiska differentialekvationer 7,5 hp ABCD        
MT7044 Livförsäkringsmatematik II 7,5 hp     CD    
MT7045 Bayesianska metoder 7,5 hp     AB   ersätter MT7003
MT7046 Statistiska modeller 7,5 hp   CD   CD ersätter MT7002 från VT24
MT7047 Sannolikhetsteori III 7,5 hp AB   AB   ersätter MT7001
MT7048 Överlevnadsanalys, länk till kursplan 7,5 hp AB       ersätter MT7006
MT7049 Statistisk inlärning 7,5 hp CD   CD   ersätter MT7038
MT7050 Statistisk oövervakad inlärning 7,5 hp CD   CD   ersätter MT7039
MT7051 Förstärkningsinlärning (Reinforcement learning) 7,5 hp       AB två av tre år(?), ges 2024
MT8001 Statistisk konsultmetodik 7,5 hp         ges vissa höstterminer; bara tillgänglig inom vissa program
MT9012 Försäkringsmatematik, självständigt arbete 30 hp ABCD ABCD ABCD ABCD  
MT9013 Matematisk statistik, självständigt arbete 30 hp ABCD ABCD ABCD ABCD  

Kommentarer:

  • Nya kursversioner: flera kurser byts ut mot nya versioner med nya kurskoder från läsåret 2023/2024 (tidigast, beroende på när kursen ges nästa gång). I de fall den nya kursen saknar sida i utbildningkatalogen finns länk till kursplan i tabellen ovan. Skälet till att vi byter kurskoder är att vi uppdaterar förkunskapskraven till dessa kurser.
 

Datalogi och beräkningsteknik

Här ser du våra kurser i datalogi och beräkningsteknik. Klicka på kursnamnen för att läsa mer om kurserna i utbildningskatalogen, och se de närmast kommande kurstillfällena.

Flera kurser på avancerad nivå i datalogi och beräkningsteknik ges via KTH. Mer information finns i utbildningskatalogen eller skickas ut inför kursstart.

OBS! Tabellerna visar bara när kurserna brukar gå och betyder inte att de alltid kommer att gå då. Kursutbud beslutas för ett läsår i taget.

Kurskod Kursnamn Omfattning Höst Vår Sommar Kommentar
DA2004 Programmeringsteknik för matematiker 7,5 hp CD AB    
DA2005 Programmeringsteknik 7,5 hp CD AB Ja distans
DA4001 Databasteknik 7,5 hp CD      
DA4002 Mjukvaruutveckling 7,5 hp AB      
DA4003 Programmeringsparadigm 7,5 hp   AB    
DA4004 Introduktion till maskininlärning 7,5 hp   CD    
DA4005 Algoritmer och komplexitet 7,5 hp AB      
DA4006 Datastrukturer och algoritmer 7,5 hp   CD   ersätter till stor del DA3018 Datalogi för matematiker
MM5016 Numerisk analys I 7,5 hp   CD    
DA5001 Numerisk analys II 7,5 hp CD      
BE3009 Tillämpade numeriska metoder 7,5 hp ABCD     via KTH, SCI-skolan
DA6007 Datalogi, självständigt arbete 15 hp ABCD ABCD   ersätter DA6006
Kurskod Kursnamn Omfattning Höst Vår Kommentar
DA7011 Programmering och datalogi för fysiker 7,5 hp ABCD   via KTH, EECS-skolan
DA7048 Modellering av cellbiologiska processer 7,5 hp AB   via KTH, EECS-skolan
DA7054 Datalogi 6 hp   ABCD via KTH, EECS-skolan; bara tillgänglig inom vissa program
DA7055 Datalogi 7,5 hp   ABCD via KTH, EECS-skolan; bara tillgänglig inom vissa program
DA7056 Datalogi 9 hp   ABCD via KTH, EECS-skolan; bara tillgänglig inom vissa program
DA7057 Datalogi 12 hp   ABCD via KTH, EECS-skolan; bara tillgänglig inom vissa program
DA7058 Datalogi 15 hp   ABCD via KTH, EECS-skolan; bara tillgänglig inom vissa program
DA7059 Datalogi 18 hp   ABCD via KTH, EECS-skolan; bara tillgänglig inom vissa program
DA7060 Datalogi 24 hp   ABCD via KTH, EECS-skolan; bara tillgänglig inom vissa program
DA7061 Datalogi 30 hp   ABCD via KTH, EECS-skolan; bara tillgänglig inom vissa program
DA7065 Beräkningsbiologi 7,5 hp   AB  
DA8001 Programkonstruktion i C++ för fysiker 7,5 hp ABCD   via KTH, SCI-skolan

Kommentar:

  • DA7054-DA7061 ges för sista gången VT23
Kurskod Kursnamn Omfattning Höst Vår Kommentar
BE7001 Numeriska metoder för fysiker II 7,5 hp ABCD   via KTH, SCI-skolan
BE7008 Numerisk behandling av differentialekvationer 7,5 hp   ABCD via KTH, SCI-skolan
BE7009 Avancerade numeriska metoder 7,5 hp CD   via KTH, SCI-skolan
BE7012 Parallella datorberäkningar för storskaliga problem 7,5 hp   ABCD via KTH, SCI-skolan
BE7013 Finita elementmetoden 7,5 hp AB   via KTH, SCI-skolan
 

Kursen jag letar efter finns inte i listan, eller länken funkar inte

Kurser som är inaktiva (alltså att vi inte ger kursen för tillfället och inte har något inplanerat tillfälle framöver) eller till och med nedlagda, finns inte i listorna ovan. Du kan söka efter kursen i Planarkivet för att hitta information om den, och se om den är nedlagd eller inte.

Planarkivet

Ibland fungerar inte länkarna ovan, för om en kurs inte har något aktuellt eller planerat kurstillfälle händer det att dess sida i utbildningskatalogen avpubliceras. Sidan dyker upp igen när nästa kurstillfälle finns publicerat, och under tiden hittar du kursplanen i planarkivet.

Sök bland våra utbildningar