Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Topologi

Topologi ges på engelska och du hittar mer information om kursen på den engelska versionen av denna sida - klicka på det lilla jordklotet till höger om kursnamnet.

Du hittar även den engelska versionen av sidan här

I topologin studeras egenskaper hos geometriska objekt som tillåts att deformeras kontinuerligt, till exempel genom utdragningar och vridningar. Kursen behandlar grunderna av allmän topologi (topologiska rum, kontinuitet, kompakthet, sammanhang, identifikationstopologier), fundamentalgruppen, samt klassifikation av slutna ytor.

Ersätter äldre version

Denna kurs ersätter MM7041 Topologi, innehållet är samma men förkunskapskraven är uppdaterade.