Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Modellering av cellbiologiska processer

  • 7,5 hp

Metoder för matematisk modellering och datorsimulering av biologiska processer och funktioner. Nervsystemet (nervceller och nervcellsnät) och andra organsystem. Intracellulära processer; biokemiska nätverk, enzymkinetik och cellsignalering, genetiska nätverk och switchar. Biologisk morfogenes och några aktuella teorier för biologisk perception, inlärning och minne.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.