Modellering av cellbiologiska processer, 7,5 hp

Om kursen

Metoder för matematisk modellering och datorsimulering av biologiska processer och funktioner. Nervsystemet (nervceller och nervcellsnät) och andra organsystem. Intracellulära processer; biokemiska nätverk, enzymkinetik och cellsignalering, genetiska nätverk och switchar. Biologisk morfogenes och några aktuella teorier för biologisk perception, inlärning och minne.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen