Matematisk kommunikation, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar typsättning i LaTeX och presentationer i Beamer och PowerPoint, orientering om och publicering i matematiska tidskrifter, matematisk populärvetenskap, att skriva vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar i matematik, och att hålla föreläsningar och föredrag i matematik.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen