Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Riskmodeller och reservsättning inom sakförsäkring

  • 7,5 hp

Kursen behandlar

1. inom området riskmodeller: modeller för antalet skador och ersättningsbeloppens storlek; den kollektiva modellen, sammansatta fördelningar; matematiska modeller för återförsäkring, speciellt Excess-of-loss; anpassning av modellerna till försäkringsdata; numeriska metoder för beräkning av fördelningen för det

totala ersättningsbeloppet för en portfölj; analys av praktiska försäkringsfall; orientering i Dynamic Financial Analysis (DFA).

2. inom området reservsättning: beräkning av reserv för ej avslutade skador med olika metoder.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.