Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Matematik, självständigt arbete för lärare

Denna kurs är ett självständigt arbete som ingår i ämneslärarprogram där matematik kombineras med ett icke naturvetenskapligt ämne. Kursen kan inte ingå i examen i huvudområdet matematik.

Kursens innehåll bestäms av handledaren i samråd med den studerande. Kursen avser att ge erfarenhet av och kunskap om vetenskaplighet och vetenskapligt arbete inom matematik. Arbetets uppläggning ska beskrivas i en skriftlig arbetsplan som ska godkännas av handledaren.

Vetenskaplighetskurs

I kursen ingår en delkurs i vetenskaplighetsteori på 1,5 hp. Mer information:

Vetenskaplighet 1,5 hp

 • Kursupplägg

  Kursen består av två moment: projekt och vetenskaplighet.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier samt handledning av uppsatsarbete.

  Examination

  Projektdelen av kursen examineras genom en skriftlig rapport och en muntlig presentation vid ett seminarium. Vetenskaplighetsmomentet examineras genom skriftligt prov.

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen har inget schema.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturen baseras på vetenskapliga publikationer och rapporter inom det aktuella området framtagna av den studerande genom litteratursökning samt litteratur utdelad av handledaren.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Studentkontakt Matematiska institutionen

  Huvudlärare för självständiga arbeten i matematik
  Koordinator för självständiga arbeten i matematik