Matematik för ekonomisk och statistisk analys, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar elementära funktioner, derivat, max- och minproblem, Taylors formel och Taylorserier, integraler, funktioner av flera variabler, partiella derivator, optimeringsproblem med och utan bivillkor, matriser och determinanter.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen