Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Matematik för ekonomisk och statistisk analys

Matematik för ekonomisk och statistisk analys ges på engelska, och ingår i masterprogrammen i nationalekonomi respektive statistik. Du hittar mer information om kursen på den engelska versionen av denna sida - klicka på det lilla jordklotet till höger om kursnamnet.

Du hittar också den engelska versionen av sidan här.

Kursen behandlar elementära funktioner, derivat, max- och minproblem, Taylors formel och Taylorserier, integraler, funktioner av flera variabler, partiella derivator, optimeringsproblem med och utan bivillkor, matriser och determinanter.