Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematik för ekonomisk och statistisk analys

  • 7,5 hp

Kursen behandlar elementära funktioner, derivat, max- och minproblem, Taylors formel och Taylorserier, integraler, funktioner av flera variabler, partiella derivator, optimeringsproblem med och utan bivillkor, matriser och determinanter.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.