Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematik, självständigt arbete för lärare

Denna kurs är ett självständigt arbete som ingår i ämneslärarprogram där matematik kombineras med ett icke naturvetenskapligt ämne. Kursen kan inte ingå i examen i huvudområdet matematik.

Kursens innehåll bestäms av handledaren i samråd med den studerande. Arbetets uppläggning ska beskrivas i en skriftlig arbetsplan som ska godkännas av handledaren.

 • Kursupplägg

  Kursen består av ett moment.

  Undervisning

  Undervisningen består av handledning av uppsatsarbete.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig rapport och muntlig presentation på ett seminarium.

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen har inget schema.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturen baseras på vetenskapliga publikationer och rapporter inom det aktuella området framtagna av den studerande genom litteratursökning samt litteratur utdelad av huvudhandledaren och/eller av den biträdande handledaren.

 • Mer information

 • Kontakt

  Studentkontakt Matematiska institutionen

  Huvudlärare för självständiga arbeten i matematik
  Koordinator för självständiga arbeten i matematik