Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grundläggande försäkringsmatematik

  • 7,5 hp

Kursen behandlar:

Allmänna principer för värdering av stokastiska kassaflöden, räntor, diskontering och nuvärdesberäkning.

Introduktion till grundläggande försäkringskoncept: skadekostnadsmodellering, reservsättning och premieprinciper, samt hur dessa skiljer sig mellan sak- och livförsäkring.

Inom området solvens, riskaggregering och riskreducerande tekniker: diversifiering, beroendemodellering, riskmått och Solvens II (inkl. marknadsrisk), återförsäkring och andra riskreducerande tekniker inkl. marknadsrisk).

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.