Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grundläggande försäkringsmatematik

Grundläggande försäkringsmatematik ges på engelska och du hittar mer information om kursen på den engelska versionen av denna sida - klicka på det lilla jordklotet till höger om kursnamnet.

Du hittar även den engelska versionen av sidan här

Kursen behandlar:

Allmänna principer för värdering av stokastiska kassaflöden, räntor, diskontering och nuvärdesberäkning.

Introduktion till grundläggande försäkringskoncept: skadekostnadsmodellering, reservsättning och premieprinciper, samt hur dessa skiljer sig mellan sak- och livförsäkring.

Inom området solvens, riskaggregering och riskreducerande tekniker: diversifiering, beroendemodellering, riskmått och Solvens II (inkl. marknadsrisk), återförsäkring och andra riskreducerande tekniker inkl. marknadsrisk).