Grundläggande försäkringsmatematik, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar:

Allmänna principer för värdering av stokastiska kassaflöden, räntor, diskontering och nuvärdesberäkning.

Introduktion till grundläggande försäkringskoncept: skadekostnadsmodellering, reservsättning och premieprinciper, samt hur dessa skiljer sig mellan sak- och livförsäkring.

Inom området solvens, riskaggregering och riskreducerande tekniker: diversifiering, beroendemodellering, riskmått och Solvens II (inkl. marknadsrisk), återförsäkring och andra riskreducerande tekniker inkl. marknadsrisk).

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen